Ilustracija: Mane Radmanović

Uz ambiciju da bude javni servis Srbije, TV Hepi nesmetano nastavlja da krši zakonske obaveze

27. novembar 2023


Analiza ispunjenosti programskog elaborata TV Hepi

Nakon obnove dozvola za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću 2022, pratili smo koliko televizije koje su dobile dozvole poštuju navode iz svojih programskih elaborata. TV Hepi nastavlja da ignoriše sopstvena obećanja iz elaborata i zakonske obaveze, a REM da na to žmuri.

SADRŽAJ

 


.

1. Uvod

Odluka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da, nakon sprovedenog javnog konkursa, u julu 2022. godine obnovi nacionalne dozvole televizijama Pink, Hepi, B92 i Prva – koje su ove TV imale i 16 godina pre toga – izazvala je nezadovoljstvo u delu javnosti i oštre kritike stručne javnosti, s obzirom na to da su u tih 16 godina zabeležene brojne nepravilnosti u njihovom radu.

Sam regulator je u svojim godišnjim izveštajima o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih emitera konstatovao da ove televizije ne poštuju programske elaborate na osnovu kojih su 2006. godine dobile nacionalne dozvole i ne ispunjavaju minimalne uslove za pružanje medijskih usluga.

Međutim, suprotno oceni rada ovih televizija u godišnjim izveštajima, u obrazloženju odluke o obnavljanju dozvola[1], Savet REM-a konstatuje da su četiri nacionalne televizije ispunile uslove za dobijanje dozvole za nacionalno emitovanje u periodu 2022-2030. Zbog toga je Slavko Ćuruvija fondacija u septembru 2022. godine od regulatora tražila kopije elaborata na osnovu kojih je Savet REM-a doneo takvu odluku.

Pročitajte i: TV Pink za prvih godinu dana nije ispunila više od polovine navoda iz elaborata

U odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, REM je dozvolio neposredni uvid u elaborate u svojim prostorijama, bez mogućnosti kopiranja ili fotografisanja dokumenata. S obzirom na to da su elaborati osnov za dodelu dozvola za nacionalno emitovanje i da predstavljaju sastavni deo dozvole, SĆF je uputila žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, sa zahtevom da REM dostavi kopije elaborata. Nakon postupka koji je trajao sedam meseci, u aprilu 2023. godine, REM je dostavio tražene kopije.

Ova analiza predstavlja proveru ispunjenosti navoda iz programskog elaborata TV Hepi nakon izdavanja nove dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću. Pored analize programskog elaborata TV Hepi, Slavko Ćuruvija fondacija već je objavila analizu ispunjenosti navoda iz elaborata TV Pink, a u narednom periodu će to uraditi i za TV Prva i TV B92.

S obzirom na to da su dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću dodeljene na osnovu Zakona o elektronskim medijima koji je važio do 4. novembra 2023. godine, kao i da su analizirani programi emitovani u tom periodu, ova analiza koristi ZEM i Zakon o javnom informisanju i medijima koji su važili do stupanja na snagu novih zakona.

Za potrebe ove analize korišćeni su izveštaji Službe za monitoring i analizu REM-a u periodu pre 2022. godine, kao i vanredni Kontrolni izveštaj o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga, koji je na zahtev dostavljen Skupštini Srbije u maju 2023. godine, nakon masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” i okolini Mladenovca 3. i 4. maja.

S obzirom na to da kontinuirani monitoring programa televizija sa nacionalnom pokrivenošću prevazilazi mogućnosti ove analize, kao izvori podataka korišćeni su različiti izveštaji udruženja građana i medijskih i novinarskih udruženja, dostupne informacije iz medija i pregled određenih programa emitovanih nakon izdavanja dozvola u julu 2022.

Fokus analize usmeren je na navode TV Hepi o programskom sadržaju u elaboratu iz 2022. godine, za čiju proveru su postojali odgovarajući kapaciteti. Predmet analize nisu bili udeli različitih produkcija u programu, promo programa, televizijske prodaje i oglašavanja.

.

1.1. TV Hepi

„Želimo da budemo javni servis Srbije”, piše u elaboratu Televizije Hepi na osnovu kog je – u julu 2022. zajedno sa televizijama Pink, Prva i B92 – dobila produženje dozvole za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću na još osam godina.

I TV Hepi je, kao i ostale nacionalne komercijalne televizije, ovu dozvolu posedovala od 2006. godine. Počela je kao dečja televizija, potom je bila mešavina televizije za decu i odrasle, da bi potom svoj program u potpunosti usmerila ka odraslima.

Iako je godinama unazad kršila zakone i sopstveni elaborat, na osnovu kog je dobila dozvolu za nacionalno emitovanje, i u svojim programima promovisala nasilje i govor mržnje, TV Hepi je ipak od Regulatornog tela za elektronske medije (REM) ponovo dobila dozvolu za emitovanje programa na nacionalnom nivou do 2030. godine.

S obzirom na to da se od 2010. godine u svim godišnjim izveštajima Službe REM-a za monitoring i analizu konstatuje da TV Hepi emituje izrazito male procente ili uopšte ne emituje žanrove kvalitetnog programa (dokumentarni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički i dečji program), te ne poštuje sopstveni programski elaborat i određene zakonske odredbe, a imajući u vidu uslove navedene u REM-ovom Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga[2] (Pravilnik) – posebno članove od 28 do 31 – jasno je da TV Hepi nije smela ponovo da dobije dozvolu za emitovanje.

Iako Pravilnik u članovima 28 i 31, nalaže Regulatoru da, prilikom odlučivanja o novoj dozvoli, mora da ima u vidu prethodno poštovanje zakonskih i programskih uslova za emitovanje programa, predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić tvrdila je, tokom konkursa 2022. godine, da REM nema takvu obavezu i da je „ovo apsolutno novi konkurs”. Zekić je tom prilikom rekla: „Ono što se događalo u proteklih 16 godina niko ne gleda. Ne postoji ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina. Svi kandidati imaju iste startne pozicije. Ovo je apsolutno novi konkurs.”

Elaborat na osnovu kog je 2022. godine TV Hepi obnovljena nacionalna dozvola sačinjen je od niza obećanja o posedovanju raznolikog TV programa – od informative, preko rijalitija (ali ne onog u „prisilnom okruženju”), zabavnog, muzičkog i igranog programa, pa sve do kvalitetnog programa – koji čine dečji, dokumentarni, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički program – te sportskog i verskog sadržaja.

Elaborat TV Hepi obiluje i obećanjima da će ova televizija emitovati nepristrasan i objektivan sadržaj, da će profesionalno i etično izveštavati, da će poštovati različite ciljne grupe – od dece do starih lica, pripadnika nacionalnih manjina, osetljivih društvenih grupa…

U nastavku sledi analiza ispunjenja novog elaborataTV Hepi, koju je Slavko Ćuruvija fondacija pripremila služeći se javno dostupnim zvaničnim podacima, prvenstveno izveštajima REM-a, te podacima nevladinih organizacija, medija i sprovođenjem selektivnog monitoringa programa.

.

2. Informativni program – nepoštovanje obaveza iz programskog elaborata

TV Hepi je u elaboratu obećala 30% udela informativnog u ukupnom programu, a emitovala je skoro duplo više, pokazao je Kontrolni izveštaj REM-a o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga (oktobar ’22-mart ’23), koji je pripremljen na zahtev Narodne skupštine nakon masovnih ubistava 3. i 4. maja 2023, i koji je trebalo da se posebno bavi slučajevima nasilja u televizijskim programima.[3]

U izveštaju REM-a konstatuje se da je u prvom tromesečju (oktobar-decembar 2022) informativni program činio 59,33% ukupnog programa, a u narednom tromesečju 53,95%, što znači da je u periodu od 6 meseci bio zastupljen 56,64%.

Povećanje udela informativnog programa, može se zaključiti, uticalo je na smanjenje prostora za druge zakonom i pravilnicima obavezne programske žanrove.

U elaboratu su najavljeni različiti oblici informativnog programa. Od informativno-zabavnog programa, preko emisija posvećenih političkim temama i temama iz sveta kriminala, pa sve do emisija namenjenih poljoprivrednicima. Međutim tek poneki od ovih navoda iz elaborata su i ispunjeni u posmatranom periodu.

S obzirom na to da TV Hepi ne navodi tačna imena emisija, Slavko Ćuruvija fondacija poredila je emitovane emisije sa najavama iz elaborata kako bi zaključila da li su i koja obećanja ispunjena.

Kada je reč o informativnom programu koji je najavljen kao „razgovor u studiju, ali na specifičan način – vođen ležernim, ponekad i provokativnim stilom” na teme kriminala, politike i društva – u programu nije uočen ovakav format u novijoj produkciji.

Ovakav tip emisije je postojao u programskoj šemi televizije Hepi pre obnove nacionalne dozvole 2022, a naziv te emisije bio je „Goli život”. Iako je u programskoj šemi TV Hepi, objavljenoj u dnevnim novinama Večernje novosti, najavljivana emisija „Goli život”, tokom analiziranih nedelja ona nije emitovana, već su umesto nje u programu bile druge emisije.

Kao deo informativnog programa namenjenog specifičnoj ciljnoj grupi, TV Hepi je najavila emisiju za poljoprivrednike. Iako se pregledom programske šeme za sedam različitih nedelja od januara do jula 2023. godine, u novinama Večernje novosti, ne vidi nijedna emisija posvećena temama iz poljoprivrede, direktnim monitoringom programa primećeno je da se nedeljom u 7 časova prikazuje emisija „Bolja zemlja”, što znači da  TV Hepi ispunjava ovaj navod iz elaborata.

Emisija „Ćirilica” emitovana je u skladu sa obećanjem za informativno-zabavni program, kao i emisija „Aktuelnosti” za aktuelni informativni program. TV Hepi emituje i emisiju „Vesti”, koju nazivaju još i „Telemaster”.

„Slojevitost najavljene produkcije informativnog žanra” REM ističe kao glavni razlog u zbog koga je televiziji Hepi 2022. obnovio dozvolu za nacionalno emitovanje. REM nije objasnio šta podrazumeva pod „slojevitošću programa”, ali se analizom sadržaja koje ova televizija prikazuje u okviru informativnog programa može zaključiti da ni na koji način nije došlo do unapređenja raznovrsnosti ove vrste programa već da se svakodnevno ponavlja nekoliko istih emisija, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina..

U informativnom programu, koji je za REM bio od presudne važnosti za odluku o obnovi dozvole, a i koji čini više od polovine sadržaja TV Hepi, dominiraju manipulativni i uvredljivi narativi kada se govori o različitim temama i društvenim grupama npr. o ženama, LGBTQ+ zajednici, ratu Rusije i Ukrajine, Evropskoj uniji… Zbog takvog izveštavanja, pokazuje naša analiza, TV Hepi je postala medijski prostor u kom su govor mržnje, manipuliacije, širenje propagande, lažnih vesti i dezinformacija, kao i uznemirujućeg sadržaja – svakodnevni.

.

2.1. Emitovanje uznemirujućih sadržaja

Sadržaji koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika moraju biti jasno označeni i ne smeju da se objavljuju u vreme kad se osnovano može očekivati da ih maloletnici prate, propisuje  Zakon o elektronskim medijima, koji važi od 4. novembra 2023, u članovima 64 i 65[4].  Kontrolni izveštaj REM-a kao i analiza SĆF rađeni su pre stupanja na snagu novog Zakona o elektronskim medijima, pa se zato u analizi navode odredbe starog ZEM-a[5]. U slučaju ovih obaveza, stari ZEM ih propisuje u članu 50/3. U nastavku analize pozivamo se na članove starog zakona, dok se članovi novog koji se odnose na iste obaveze mogu pronaći u fusnotama.

TV Hepi u programskom elaboratu navodi da novinari ove televizije nikada neće dobijene informacije zloupotrebljavati niti koristiti na loš način kako bi priču učinili senzacionalnom.

Suprotno ovom navodu iz elaborata, te čl. 50/3 i 68 o zaštiti maloletnika, kao i čl. 47 o zabrani promocije nasilja u programu ZEM-a[6], TV Hepi je emitovala nepodesan i uznemirujuć sadržaj koji promoviše nasilničko ponašanje.

Samo nekoliko dana nakon dva masovna ubistva u Srbiji u maju 2023, na nacionalnoj TV Hepi prikazan je uznemirujući snimak mladića koji puca iz snajperske puške. Snimak je emitovan tokom emisije „Ćirilica” u kojoj je gostovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da, iako je „teško pronaći uzročnu vezu”, taj snimak „nesumnjivo gledao” dečak osumnjičen za ubistva u OŠ „Vladislav Ribnikar”.

Snimak je prikazan u periodu između 21 i 22 časa, iako u to vreme važeći Zakon o elektronskim medijma (ZEM) zabranjuje prikazivanje takvih sadržaja, kako načelno tako i preciznom vremenskom odrednicom. Zakon nalaže da sadržaji koji su nepodesni za mlađe „od 16 godina ne smeju da se emituju pre 22 sata”, „a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina pre 23h” (ZEM, član 68). Isti zakon nalaže medijima da ne prikazuju programe koji ističu „nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje” (član 47/4).[7]

U turbulentnoj atmosferi nastaloj nakon zločina zbog kontinuirane promocije nasilja u medijima i društvu, deo javnosti oštro je kritikovao prikazivanje ovog snimka sa nasilničkim sadržajem. Predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić nije želela da komentariše ovaj slučaj kada je bila upitana od strane medija, već je onima koji ga smatraju spornim sugerisala da podnesu prijavu REM-u.

U tačkama dnevnog reda sa sednice Saveta REM-a, održane 21. novembra 2023, piše da je Savet razmatrao izveštaj stručne službe u vezi sa ovim slučajem, ali javnost nije upoznata sa detaljima tog razmatranja, jer zapisnik sa sednice još uvek nije usvojen i dostupan na sajtu REM-a.

TV Hepi u elaboratu ističe da će njeni novinari „uvek baratati pravedno sa informacijama koje poseduju, nikada neće izvući datu informaciju iz konteksta i nikada je neće zloupotrebiti, kao što je nikada neće ni iskoristiti na loš način kako bi priču učinili senzacionalnom”. Ipak na dan prvog masovnog ubistva u maju, ova nacionalna televizija emitovala je uznemirujući audio-snimak u kom se navodno čuje pucnjava u OŠ „Vladislav Ribnikar”, a isti audio-snimak, emitovan je i nekoliko dana kasnije.

Snimak ekrana TV Hepi (izvor: TV Biblioteka / Crta)

Još jedan uznemirujući sadržaj koji je u isto vreme predstavljao i kršenje odredbe o zaštiti identiteta maloletnika emitovan je tokom maja 2023, u kontekstu zločina u osnovnoj školi. Tom prilikom je i prekršeno pravo na privatnost i obaveza zaštite identiteta maloletnika.

Tokom jutarnjeg programa televizije Hepi prikazan je raniji snimak dečaka osumnjičenog za masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar”, iz njegovog mlađeg perioda, koji je prethodno danima kružio na internetu i koji je, po navodima sa društvenih mreža, preuzet sa Jutjub naloga njegovog oca.

TV Hepi je prenela ovaj snimak bez zaštite dečakovog identiteta (nije zamaglila lice niti izmenila glas). Na snimku se i sam dečak predstavlja imenom i prezimenom, tako da mu je identitet potpuno otkriven. Time je TV Hepi prekršila član 80 Zakona o javnom informisanju i medijima[8], koji se odnosi na zaštitu maloletnih lica[9], kao i član 23 Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, koji nalaže da se „moraju preduzeti sve neophodne mere kako bi se obezbedila anonimnost maloletnika”.

.

2.2. Dezinformacije

Svi elektronski mediji su dužni da „obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje” prema čl. 47/1 Zakona o elektronskim medijima.[10]

Iako je u svom elaboratu TV Hepi najavila da će novinari ove televizije poštovati zakon i uvek proveravati da li je vest tačna pre njenog objavljivanja, te da će poštovati tačnost i kao bitan segment novinarske etike – program ove televizije ispunjen je dezinformacijama i manipulacijama. U nastavku navodimo dva najozbiljnija primera kojima je TV Hepi dezinformisala javnost.

Tako u oktobru 2022. godine, TV Hepi emituje simulaciju ratne borbe iz popularne video-igre „Arma 3” tvrdeći da se radi o snimku ratne borbe u Ukrajini.

Međutim, ispostavilo se da je reč o simulaciji ratne borbe kreiranoj za video-igricu. Ovaj snimak je objavljen na Jutjubu, odakle se proširio na društvene mreže kao autentičan prikaz ukrajinskog raketnog napada na ruske tenkove. Potom ga je emitovala i TV Hepi, piše Istinomer i objašnjava da je video prikazan na TV Hepi bio znatno lošijeg kvaliteta, zbog čega je gledaocima bilo teže da prepoznaju da se radi o kompjuterski generisanoj simulaciji.

Pored simulacije iz video-igre tada je prikazan i snimak koji, takođe, nije imao veze sa ukrajinskim raketnim napadom na ruske tenkove, već sa obaranjem ruske rakete od strane ukrajinskog borbenog aviona 15. jula ove godine.

Snimak ekrana TV Hepi Jutjub (izvor: Istinomer)

U maju 2023, samo nekoliko dana nakon masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu, TV Hepi je u okviru jutarnjeg programa objavila lažnu vest da je devojčica iz Inđije donela bombu u jednu osnovnu školu i da je kod sebe imala spisak đaka i nastavnice. Za portal IN Medija su iz policijske Uprave Sremska Mitrovica demantovali ovu vest.

Objavljivanjem lažne vesti ovakvog sadržaja, neposredno nakon stravičnog događaja u OŠ „Vladislav Ribnikar”, TV Hepi je dodatno uznemirila već duboko potresenu javnost, ali i prekršila niz odredbi Kodeksa novinara Srbije[11] i zakona, koji se odnose na tačno i provereno izveštavanje i zabranu lažnog uzbunjivanja i stvaranja panike.

.

2.3. Manipulacije

Monitoring organizacije Crta, koja je analizirala manipulacije u informativnim programima televizija sa nacionalnom pokrivenošću, pokazuje da je TV Hepi druga televizija u Srbiji prema zastupljenosti ovakvog sadržaja (odmah posle TV Pink). Čak 18% sadržaja TV Hepi označeno je kao manipulativno.

Prema podacima Crte, u aprilu 2023, u emisiji „Aktuelnosti”, koja se emituje svakoga dana na TV Hepi, dominanatno su iznošene netačne informacije i manipulacije. Tokom mesec dana, u ovoj emisiji učestvovalo je 58 gostiju i gotovo svi su u svojim izlaganjima  iznosili laži i manipulacije.

Istraživanje Crte pokazuje da je, među svim analiziranim informativnim emisijama nacionalnih televizija, najviše manipulacija zabeleženo u jutarnjem programu TV Hepi i emisiji „Aktuelnosti” na ovoj televiziji.

Dominantni manipulativni narativi na TV Hepi koje je Crta tokom svog monitoringa utvrdila su: demonizacija Evropske unije i Zapada, veličanje Rusije, demonizacija neistomišljenika i kult ličnosti.

Neki od primera manipulativnih izjava na TV Hepi, iz marta 2023, koje kao primere navodi Crta su:

– „Novi uslov za ulazak Srbije u EU je da uhapsi Putina.” (Aktuelnosti)

– „U EU ne može da uđe nijedna država koja nije dočekala Hitlera sa cvećem.” (Ćirilica)

– „Bez ovakvog predsednika nezavisnost bi bila potpisana, krenuo bi rat sa NATO.” (Ćirilica)

– „Zapad podržava nasilje protiv Srba na Kosovu; Kurti je oduvek želeo Kosovo bez Srba.” (Dobro jutro, Srbijo)

Među primerima koji ilustruju narativ kojim se demonizuje Evropska unija, ali i promovišu proruska politika i ideje o širenju teritorije Srbije, jeste i gostovanje analitičara Milana Vilića 9. juna 2023. u emisiji „Aktuelnosti”. Vilić je tom prilikom rekao da Srbija prvi put od Kosovskog boja ima priliku da napravi „tu našu zemlju samo maštom ograničenu”, govoreći o tome kako se u ratu Rusije i Ukrajine „s naše tačke gledišta sve razvija fantastično”. On je rekao da je ovaj rat protiv Evrope, da je Rusija pozvana da ugasi Evropu i da on nema „apsolutno ništa protiv toga”.

Važno je napomenuti da ovi primeri nisu izolovani slučajevi, već da samo ilustruju uređivačku politiku TV Hepi, koja ovakav sadržaj svakodnevno dopušta. Na dezinformacije, manipulacije, govor mržnje i druge oblike problematičnog sadržaja, voditelji i urednici TV Hepi ne reaguju, a kontinuirano u svoj program pozivaju iste goste koji se takvim narativom nesmetano služe.

.

2.4. Nepoštovanje standarda medijskog pluralizma

Osim da „obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje” (čl. 47/1 ZEM), mediji su dužni i da obezbede raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja (čl 6/1 ZJIM)[12].

Da će se držati principa objektivnog i istinitog izveštavanja, kao i da nikada neće  zauzimati stranu o bilo kom pitanju, navodi i sama TV Hepi u svom programskom elaboratu. Međutim, monitoring pokazuje da to nije ispunila.

U centralnim vestima na TV Hepi u 2022. godini, predstavnici vladajuće većine zauzeli su čak 94% od ukupnog vremena namenjenog političkim akterima, što je suprotno zakonu i ukazuje na nedostatak medijskog pluralizma u informativnim programima ove televizije, pokazuje monitioring organizacije Crta.

Izvor: CRTA media monitoring, Jan ’22 – Dec ’22; Uzorak: Centralne vesti, TV Hepi

Za razliku od vlasti koja je praktično sve vreme zastupljena u emisijama vesti i o kojoj se govori isključivo neutralno i pozitivno, predstavnici opozicije bili su zastupljeni samo 6% od ukupnog vremena i predstavljani su negativno.

Izvor: CRTA media monitoring, Jan ’22 – Dec ’22; Uzorak: Centralne vesti, TV Hepi

Monitoring organizacije BIRODI pokazuje da se trend pozitivnog predstavljanja predstavnika vlasti nastavio i u 2023. godini. Prema podacima ove organizacije, ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić ni premijerka Ana Brnabić nisu negativno prikazani u informativnim emisijama TV Hepi tokom više od pet meseci (1.12.2022-15.5.2023) – Vučić je pozitivno prikazan 67%, a Brnabić 77% vremena.

Da kritika vlasti na TV Hepi nije poželjna, pokazuje i primer gostovanja advokata Čedomira Stojkovića u emisiji „Posle ručka“.

Tema emisije bio je Peti oktobar, a glavno pitanje „da li smo odustali od puta ka EU i da li u tome treba istrajavati”.

Stojković je tom prilikom jedini od gostiju emisije kritikovao aktuelnu vlast, što je izazvalo napetu atmosferu u studiju. Sve se završilo tako što je voditeljka odjavila emisiju usred njegovog govora.

.

2.5. Govor mržnje

Program koji sadrži govor mržnje bio je zabranjen čl. 51 doskoro važećeg ZEM-a[13], dok je čl. 75 ZJIM[14] takođe obavezivao medije da idejama, mišljenjem, odnosno informacijama, koje je objavljuju ne smeju da podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, polu, zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva.

Diskriminatoran sadržaj i govor mržnje i ranije su bili zastupljeni u programima TV Hepi. Međutim, u svom programskom elaboratu iz 2022. TV Hepi navodi će „nakon dobijanja dozvole zadržati i atribute javnog servisa koji u svojim programima zastupa šire društvene vrednosti, poštuje ljudska prava, kulturni, verski, nacionalni i politički pluralizam”.

Analiza programa pokazuje da TV Hepi u posmatranom periodu ipak nastavlja da krši svoje zakonske obaveze i plasira neprimerene i neprihvatljive medijske sadržaje koji sadrže govor mržnje ili diskriminaciju pojedinaca ili grupa ljudi.

U nastavku sledi nekoliko primera ovakve prakse:

– U emisiji „Aktuelnosti”, 9. marta 2023, Dragan Vasiljković (Kapetan Dragan) rekao je: „Što se tiče katolicizma, vi morate da znate da je katolička organizacja najveća pedofilska organizacija na kugli zemaljskoj. Gde više imate pedofila registrovanih, prebrojanih u kataločkoj crkvi nego u ostatku svih institucija sveta.  […] Postoji više od tri stotine hiljada registrovanih pedofilskih slučajeva koji su povezani sa katoličkom crkvom. To nema niko nigde osim katolika. Znači to je jedno zlo. Ne zaboravimo da je jedan od ciljeva koje je jasno i decidirano Putin postavio, to je denacifikacija. A ja mislim da nacisti i katolici su našli svoje uporište u Americi. I da u Americi i katolicizam i nacizam je ojačao.”

– U martu 2023, Mila Alečković je gostujući u programu TV Hepi vređala nemačku ministarku Analenu Berbok nazvavši je „profesionalnom prostitutkom”.

Regulatorno telo za elektronske medije je na redovnoj sednici 24. maja 2023. razmatralo ovaj slučaj. Povodom pokretanja postupka izricanja mera TV Hepi u vezi sa tim, sednici je trebalo da prisustvuje i glavni urednik Milomir Marić, koji je dolazak potvrdio. Međutim, pred sednicu je poslao dopis da ima „neodložne realizacije u programu koje se emituju uživo”, te je Savet REM-a kvalifikovanom većinom odlučio da ga pozove na sledeću redovnu sednicu Saveta. Sledeća redovna sednica održana je šest meseci kasnije, 21. novembra, ali još uvek nije poznato kakvu je odluku Savet REM-a doneo.

Naime, Savet REM-a nakon svake sednice objavljuje tačke dnevnog reda, ali zapisnike sa poslednje redovne i kasnijih vanrednih ili sednica po hitnom postupku usvaja tek na prvoj sledećoj redovnoj sednici. Iako u tačkama dnevnog reda sa sednice 21. novembra piše da je Savet donosio odluku u vezi sa slučajem vređanja nemačke ministarke, o ishodu odlučivanja javnost će znati tek nakon usvajanja zapisnika – na sledećoj redovnoj sednici.

– Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj je, u avgustu 2023, gostujući u Jutarnjem programu TV Hepi predstavio svoju knjigu „Raskalašni bračni par Dinko Gruhonjić i Nedim Sejdinović”. Šešelj je tom prilikom označio novinare kao „dva velika istaknuta srbomrsca”, a ovu knjigu kao njihov „svojevrsni stub srama”

– „Jednom će morati da dobiju batine”, rekao je Šešelj o tome kako sprečiti blokade gazele i auto-puta na protestima „Srbija protiv nasilja“, gostujući u Jutarnjem programu. (4. jul 2023)

– Nakon isteka šestomesečne zabrane emitovanja TV Hepi u Crnoj Gori zbog uvreda koje je Vojislav Šešelj u više navrata izneo na račun građana Crne Gore i pojednih crnogorskih političara, članica Savjeta Agencije za elektronske medije (SAEM) Andrijana Nikolić ukazala je u septembru 2022. godine na još jedan sporni intervju, ovaj put sa Veskom Draškovićem, koji je rekao da su „Crnogorci stvorili Boga” i da mu „služe u obliku satanizma”, kao i da su „svi oni koji mrze Srbe kandidati za Crnogorce”. Nakon Draškovićevog gostovanja, SAEM je ocenio da TV Hepi kontinuirano i nedvosmisleno emituje sadržaje koji podstiču mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju prema pripadnicima crnogorske nacionalnosti. Crnogorsko regulatorno telo je najavilo da će od REM-a tražiti da pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti TV Hepi, ali do objavljivanja ove analize nema detalja o razvoju te najave.

Inače, Šešelj je od 1. februara do 20. novembra 2023. najmanje 62 puta bio gost u Jutarnjem programu ili emisiji „Aktuelnosti”. Dakle, u prethodnih devet i po meseci, Šešelj je na TV Hepi gostovao u proseku svakog četvrtog dana. Ovakav izbor gostiju, uprkos redovnom govoru mržnje lidera radikala i zabrani emitovanja nekih emisija TV Hepi u Crnoj Gori, jasno pokazuje kakva je uređivačka politika ove TV kuće. Česta gostovanja osoba koja ne prezaju od ovakve retorike ukazuju na svestan izbor sagovornika koji vređaju i šire netrpeljivost prema pojedincima ili društvenim grupama, čime TV Hepi značajno odstupa od navoda iz svog elaborata, ali i zakonskih obaveza.

To ilustruje i izjava Milomira Marića, jedan dan nakon duela Vojislava Šešelja i Aleksandra Jovanovića Ćute tokom predizborne kampanje 2023, da je Jovanović „idiot” protiv koga „obrazovan čovek (Šešelj) nema nikakve šanse”, sa čim se složila i voditeljka Kruna Una Mitrović. Ona je rekla i da „živa nije da dočekamo da osvane” dan izbora i dan posle izbora, a Marić je dodao da će se tada „idioti povući u kućice za pse”.

Govor mržnje na TV Hepi zabeležen je i u programu namenjenom verskim zajednicama kada se razgovor o međureligijskom dijalogu pretvorio u govor mržnje i netrpeljivost prema LGBTQ+ zajednici (videti odeljak 7. Verski program).

.

2.6. Negiranje ratnih zločina

Uprkos istorijskim činjenicama da su tokom ratova devedesetih godina prošlog veka na tlu bivše Jugoslavije počinjeni ratni zločini, na TV Hepi se mogu čuti i negiranja ovih zločina. U programima ove televizije često gostuju javne ličnosti koje ne priznaju odgovornost Srbije za počinjene ratne zločine.

Primer koji to ilustruje je i gostovanje osuđenog ratnog zločinca i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Gostujući na ovoj televiziji na dan obeležavanja godišnjice zločina u Srebrenici, konstatovao je da je to dan na kom treba čestitati srpskim vojnicima. Takođe, istom prilikom, Šešelj je negirao odgovornost srpske vojske za ratne zločine u Srebrenici i nazvao ih „velikom istorijskom zaverom” Zapada. Tvrdio je i da se u Srebrenici dogodio zločin, ali ne tog dana.

Voditeljka jutarnjeg programa je ovo gostovanje Vojislava Šešelja nazvala „časom istorije”.

.

2.7. Nepoštovanje ljudskih prava

Medijska usluga se pruža na način kojim se poštuju ljudska prava, a naročito dostojanstvo ličnosti (čl. 50/1 ZEM), a REM je telo koje se stara da se u programskim sadržajima poštuju dostojanstvo ličnosti i ljudska prava (čl. 50/2 ZEM)[15]. Kako bi bolje regulisao poštovanje ljudskih prava, u REM-ovom Pravilniku o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga[16] detaljno su obrađene odredbe koje se tiču poštovanja prava na istinito, potpuno i blagovremeno informisanje, dostojanstva ličnosti, prava na privatnost, pretpostavke nevinosti i prava na pravično suđenje i slobode misli, savesti i veroispovesti.

TV Hepi je, u više navrata od obnove dozvole 2022. godine, kršila odredbe ovog pravilnika, a REM, iako je zakonski ovlašćen da reaguje, nije izrekao nijednu meru ovoj televiziji.

.

2.7.1. Rodna ravnopravnost i seksizam

Rasprava o temi rodne ravnopravnosti nije zaobišla ni TV Hepi, ali narativ o pitanjima ženskih prava i položaja žena, na primerima koji su predmet ove analize, može se smatrati degradirajućim i uvredljivim za žene.

U jutarnjem programu TV Hepi, u januaru 2023, voditeljka i gošće su predstavljale pojedine feministikinje kao žene koje mrze muškarce. Pored toga, širile su i diskriminatoran stav kojim se uspeh jedne žene svodi na to sa kakvim će muškarcem biti u partnerskom odnosu.

Uz to, čak i ova tema na TV Hepi se koristila za promovisanje delovanja aktuelne vlasti, dakle u propagandne svrhe.

Tada je gošća TV Hepi, novinarka Politike Zorica Karanović govorila o tome kako je položaj žena u Srbiji danas „značajno poboljšan u svakom mogućem pogledu” u odnosu na period pre 10-12 godina, i istakla da je za to posebno zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i ministarke u Vladi Srbije, uključujući i premijerku Brnabić.

U istoj emisiji su se iznosili i stavovi da su žene, pre svega, supruge, majke i domaćice, a da je prava žena ona koja osvoji srce moćnog muškarca.

.

2.7.2. Narativ protiv LGBTQ+ zajednice

Na TV Hepi je uočeni diskriminatoran govor o pripadnicma LGBTQ+ zajednice, o kojima se šire dezinformacije i koji su na ovoj televiziji često demonizovani. Ovakva praksa je u suprotnosti sa navodima iz programskog elaborata TV Hepi u kome se navodi da će ova televizija „poštovati proklamovana evropska načela”, da će biti mesto susreta i dijaloga, kao i da neće prikazivati bilo kakve vidove kulturne, seksualne, religijske, rasne ili društvene diskriminacije.

Tokom trajanja konkursa za dodelu dozvola za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću (2022), nacionalna televizija Hepi emitovala je emisiju „Posle ručka” u kojoj je navedeno da bi „organizacija EuroPrajda u septembru u Beogradu mogla da doprinese širenju epidemije majmunskih boginja”. Baš tih dana, kada je ova emisija prikazana, Regulatorno telo za elektronske medije razmatralo je programske elaborate prijavljenih kandidata za nacionalne dozvole.

U analizi koju je objavila Novosadska novinarska škola (NNŠ) piše da je u navedenoj emisiji „Posle ručka” jedan sagovornik opservirao spomenutu dezinformaciju, drugi su klimali glavom, a voditeljka ne samo da nije reagovala, već je i provocirala temu pitanjem.

NNŠ zaključuje da je voditeljka morala da reaguje, jer se radi o prenošenju netačnih i zlonamernih informacija koje mogu da izazovu stigmu, diskriminaciju i mržnju prema LGBT+ osobama. Voditeljka „nije smela da dozvoliširenje panike, a kamoli da je izazove. Sve navedeno je nedopustivo, antidiskriminacionim i medijskim zakonima zabranjeno, a Kodeksom novinara Srbije dodatno naznačeno kao neprofesionalno i neetično”, piše u NNŠ analizi.

Govor mržnje prema LGBTQ+ zajednici uočen je zabeležen je i u programu namenjenom verskim zajednicama (videti odeljak 7. Verski program).

.

2.7.3. Program za osobe sa invaliditetom

Program o ili namenjen osobama sa invaliditetom, za koji TV Hepi najavljuje da će činiti 0,2% ukupnog programa, uočen je samo u januaru u jutarnjem programu ove televizije.

Prilog o kafiću u Subotici, koji zapošljava osobe sa invaliditetom, emitovan je oko 5 sati ujutru u jutarnjem programu.

„Cilj nam je da naš program utiče na spremnost društva na potrebe kako pripadnika nacionalnih manjina, tako i osoba sa invaliditetom”, navodi se u elaboratu TV Hepi. Sudeći prema analiziranom programu, nije uočen značajniji napor ove televizije da dostigne postavljeni cilj.

.

2.8. Zloupotreba lakovernosti

Pružalac medijske usluge ne sme da zloupotrebi lakovernost učesnika programa ili gledalaca (čl. 23-25 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga).

Iako je glavni i odgovorni urednik TV Hepi Milomir Marić na razgovorima sa predstavnicima REM-a, tokom konkursa za dodelu nacionalnih dozvola 2022, isticao kako je „batina iz raja izašla” i kako je TV Hepi najkažnjavanija televizija, a da su „mere bile vaspitne i efikasne”, kao i da je TV Hepi sada neprepoznatljiva u odnosu na pre – analiza programa pokazuje da opomene u vezi sa zloupotrebom lakovernosti gledalaca ipak nisu shvaćene ozbiljno na ovoj televiziji.

Tako je ujutarnjem programu TV Hepi, 29. decembra 2022, gostovao beli mag Nedeljko Neđa Dražić.

Kada je najavljivao Dražića, Milomir Marić je rekao:

„Neđo, kad smo bili zabranjeni, kad su nam zabranili da dovodimo bele magove… Kad smo mi ovde organizovali neki simpozijum belih magova, kad smo kažnjeni… Mi smo tebe prekvalifikovali u – politički analitičar. To je najpopularnije zanimanje u Srbiji i ti bolje pogađaš od njih.”

Naime, Savet REM-a je februaru 2021. godine, izrekao upozorenje TV Hepi zbog segmenta emisije „Dobro jutro“ u kom su gosti predstavljeni kao „kolegijum vidovnjaka“ uz naglašavanje voditeljke da to nije „ništa pežorativno“ već „u pozitivnom smislu“. Većim delom emisije govorilo se o tome šta ukazuje na prisustvo crne magije, da li potcenjujemo pomoć koju možemo dobiti od astrologa, numerologa i vidovnjaka, kao i o paranaučnim objašnjenjima koronavirusa.

Na istoj sednici, Savet je TV Hepi izrekao meru upozorenja i zbog emisije „Posle ručka“, u kojoj su gostovali astrolozi, numerolozi i „orijentalni beli mag“. U emisiji su se gledaoci telefonski uključivali i iznosili svoje probleme i sumnje da su pod uticajem „magije“, dok su gosti iznosili svoje mišljenje i tumačenje tih problema, a neki od njih su davali i eksplictne savete i predskazivali budućnost.

Međutim, ovo su samo usamljeni primer sankcionisanja televizija od strane REM-a. Tako je npr. Savet REM-a, nakon emitovanja programa u kome su аstrоlоzi, numеrоlоzi i grаfоlоzi tumačili horoskop glumice Milene Radulović i Miroslava Aleksića, optuženog za seksualno nasilje, odlučio da ne izrekne meru protiv ove televizije.

.

3. Zabavni program

TV Hepi je u elaboratu najavila da će zabavni program činiti 25% ukupnog programa ove televizije, a da on podrazumeva u „najvećoj meri” talk show programe, kvizove i zabavno-informativni program.

Od oktobra do decembra, prema izveštaju REM-a, ovaj sadržaj činio je 28% programa, a od januara do marta 25%, koliko je i obećano u elaboratu.

.

3.1. Zabavna i narodna muzika u vreme dana žalosti

Iako Zakon o obeležavanju dana žalosti[17] (čl. 6) nalaže televizijama da „umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti”, TV Hepi je i tokom tih dana 2023. nastavila da prikazuje kviz „Naslovna strana”.

Naime, ovaj kviz emitovan je i 5, 6. i 7. maja 2023. godine, kada je na nivou cele države bila proglašena trodnevna žalost, nakon masovnih ubistava u Beogradu i Mladenovcu.

U njemu su – osim što sam po sebi spada u zabavni program – u okviru muzičke igre emitovane narodna i zabavna muzika, čime je TV Hepi prekršila zakon.

TV Hepi je isti kviz, takođe sa muzičkim segmentom, emitovala i 27. septembra 2023, kada je Vlada Srbije proglasila Dan žalosti zbog dešavanja na Kosovu.

Regulatornom telu za elektronske medije, prema članu 11 istog zakona, povereno je da vrši nadzor nad primenom odredbi koje se odnose na programe radija i televizije. Međutim, REM ni u maju ni u septembru nije reagovao povodom kršenja zakona na TV Hepi.

Snimak ekrana TV Hepi (izvor: TV Biblioteka / Crta)
.

3.2. Bez obećanih zabavnih formata

U programskom elaboratu TV Hepi je obećala i da će u narednom periodu uvesti nove zabavne formate u sopstvenoj produkciji.

Prilikom podnošenja elaborata 2022, ova televizija je najavila da će u naredne tri godine prikazivati programske sadržaje visoke produkcione vrednosti koji spadaju u zabavni program, a uključuju i velike šou programe, kao i takmičenja u sposobnostima i veštinama.

U prvih godinu dana od obnove dozvole nisu realizovani:

– Regionalni muzički format u kom deca pevaju kultne pesme iz bivše Jugoslavije

– Nedeljni internacionalni kviz u kom učesnici otkrivaju činjenice koje su povezane sa jednom od 12 nepoznatih osoba

– Takmičenje dece i poznatih ličnosti u znanju i poznavanju školskih predmeta

– Porodični kviz u domovima učesnika

– Takmičenje dizajnera humanitarnog karaktera

Za najavljeno takmičenje dizajnera TV Hepi u elaboratu ističe da je program humanitarnog karaktera, ali dodaje i da će biti napravljeno partnerstvo sa kompanijom koja će ujedno biti i sponzor serijala, što će i televizijii i sponzoru otvoriti „mogućnost dodatnih prihoda”.

.

4. Muzički program

Prema izveštaju REM-a o nadzoru emitera (oktobar ’22-mart ’23), u prvom posmatranom kvartalu, muzički program činio je 5% (onoliko koliko je i obećano u programskom elaboratu), a u drugom 7% ukupnog programa.

Za muzički program su u elaboratu planirana „dva programska termina u udarnom vremenu” i jedan popodnevni termin.

Obećani su: muzičko-scenski spektakl sa narodnom, pop i rok muzikom; interaktivna emisija sa izvođenjem muzike uživo; muzičko-rijaliti format čiji je cilj „inkluzija romske nacionalne manjine” i takmičarski muzički šou.

U analiziranom emitovanom programu od muzičkog sadržaja uočene su emisije „Kafanska noć” i „Muzički specijal”, koje se emituju uživo i u kojima gledaoci mogu da naručuju pesme slanjem poruka televiziji.

Takođe, u programu TV Hepi prisutna je i emisija „Moja svadba od milion evra” koja prikazuje pripremu i tok svadbi pripadnika romske ili vlaške nacionalne manjine.

.

5. Rijaliti program

Za rijaliti program TV Hepi je u elaboratu izdvojila 6% od ukupnog vremena emitovanja.

Prema izveštaju REM-a, ova televizija se držala tog obećanja od oktobra do decembra 2022. sa udelom od 4,6%, ali je u naredna tri meseca prikazivala rijaliti programe dvostruko više od onoga što je navela u elaboratu – 12,07%.

TV Hepi u elaboratu ističe da nema u planu da ubuduće emituje tzv. rijalitije prisilnog okruženja (poput nekadašnjih „Parova”), već da namerava da „u najvećoj meri emituje pseudorijaliti humanitarnog karaktera ili pseudorijaliti u kojoj je izražena identifikacija publike sa učesnicima izrežiranih situacija koja se dešavaju kroz emisiju”.

U analiziranom programu nije uočen rijaliti format koji odgovara onome što je najavljeno u elaboratu, gde je pisalo da će rijaliti emisije biti snimljene na terenu i da će „oslikavati živote običnih ljudi, ljudi kojima je na neki način potrebna naša pomoć odnosno pomoć medija da njihov problem čuje veći deo javnosti (emotivne priče sa humanitarnim karakterom)”.

Na osnovu opisa u elaboratu, u kom se najavljuje rijaliti sadržaj koji će biti kombinacija zabavnog, dokumentarnog, kulturno-umetničkog i dramskog programa, ali nije naveden i naziv emisije, može se pretpostaviti da TV Hepi u ovom slučaju govori o svojoj višegodišnjoj emisiji „Provodadžija”.

U emisiji „Provodadžija”, emitovanoj na TV Hepi u martu 2023, prekršen je čl. 50 ZEM-a[18] koji nalaže elektronskim medijima da u svojim programima poštuju ljudska prava, a naročito dostojanstvo ličnosti, što je regulisano i čl. 22 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava, u kome stoji da pružalac medijske usluge mora poštovati dostojanstvo ličnosti učesnika u programu, kao i da nije dozvoljeno omalovažavati ga, postupati prema njemu na diskriminatorski, nečovečan ili ponižavajući način ili mu neopravdano uskratiti učešće.

Naime, u navedenoj emisiji, jedan od učesnika se drsko i omalovažavujuće ophodio prema drugoj učesnici programa. Kada su se upoznali, u skladu sa predviđenim scenarijem emisije, on je počeo da prevrće očima i da je vređa, govoreći joj da laže da ima 55 godina, da u stvari ima preko 70.

„Dajte molim vas, televizijo, ne rešavajte mi neke babe, ona može da kaže i da ima 35. Ne mogu od tebe da očekujem neku dužu vezu, da znaš”, rekao je tada učesnik.

Ovo je samo jedan od brojnih primera nepristojnog i uvredljivog ponašanja u programima TV Hepi.

.

6. Ispunjavanje obaveze prikazivanja kvalitetnog programa

Kvalitetan program, koji podrazumeva dečji, dokumentarni, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički program, treba da čini 20% udela u ukupnom programu, stoji u Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga[19].

Međutim, čak i u samom elaboratu, sa kojim je konkurisao i dobio za dozvolu sa nacionalnim pokrivanjem, TV Hepi  je prekršio zakon, obećavši 18% udela kvalitetnog programa – što je za 2% manje od zakonskog minimuma.

Dalje, TV Hepi u elaboratu ističe da „svoju programsku šemu planira da realizuje tako da su navedene vrste programa prisutne u većoj ili manjoj meri”. Ispostaviće se da su do sada prisutne ipaku manjoj, ili da ih uopšte nema.

.

6.1. Dečji program

Prema izveštaju REM-a (oktobar ’22-mart ’23), tokom šest posmatranih meseci TV Hepi je emitovala oko 15 minuta dečjeg programa.

„Iako znamo da deca i omladina sve slabije gledaju televiziju i da je taj trend prisutan poslednjih 10 godina ipak ćemo pokušati dečijim programom da privučemo i decu posebno predškolskog i mlađeg školskog uzrasta da uz emisije namenjene njima budu ponovo naši gledaoci. Takvi programi, većinom proizvedeni u sopstvenoj produkciji, nikako neće škoditi njihovom fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju, već naprotiv oni će razvijati kod dece osećaj za etičke i estetske vrednosti“, navedeno je u programskom elaboratu TV Hepi. Međutim, obećani program nije emitovan.

Kao dečji program na ovoj televiziji, REM je označio predstavljanje dečje knjige u pet sati ujutru, koje je trajalo nešto više od 15 minuta. Reč je o zbirci pesama „Pesme koje laste donose”, koju je objavila – kako su je najavili na TV Hepi– multimedijalna ličnost Mirjana Maksimović, umetničkog imena Madam M – otkrio je CINS.

.

6.2. Dokumentarni program

TV Hepi je u elaboratu obećala 6% dokumentarnog programa, ali ni ovo obećanje nije ispunjeno. Prema izveštaju REM-a (oktobar ’22-mart ’23), u prvom posmatranom tromesečju zabeleženo je tek 0,01% dokumentarnog programa, a u drugom nešto više – 0,79%.

U elaboratu je najavljeno da će dokumentarni program uključivati istorijske serijale o svetskim ratovima, hladnom ratu, i značajnim ličnostima 20. veka, kao i serijale o naučnim dostignućima, klimatskim promenama, retkim životinjama, i zaštiti životne sredine. Najavljeni su i serijali o svetskim misterijama, poznatim muzičarima, političarima, arhitektonskim zdanjima, te putopisi koji će istraživati daleke destinacije, kulture, običaje, i lokalnu hranu. Spominje se dokumentarno-faktografski program sa humanitarnim ciljem, koji će promovisati turističke destinacije Srbije kroz emotivne priče ljudi kojima je potrebna pomoć.

Nijedan od navedenih sadržaja nije emitovan tokom šest posmatranih meseci, navodi se u izveštaju REM-a.

Monitoringom programa TV Hepi, SĆF nije uočila ni kraći sadržaj „Dogodilo se na današnji dan”, koncipiran „kao podsetnik na značajne ljude i događaje iz prošlosti”, koji je najavljen u programskom elaboratu, a koji proizvodi sama televizija Hepi.

Međutim, u sadržaju koji je emitovan i kategorizovan kao dokumentarni program, primećeno je značajno odstupanje od navoda iz elaborata da u programima neće biti promocije kriminala i drugih nedozvoljenih ponašanja.

.

6.2.1. Promocija kriminala

TV Hepi u elaboratu navodi da će emitovati „dokumentarne serijale raznih tematika i dokumentarno-faktografske emisije u sopstvenoj produkciji”. U izveštaju REM-a piše da su emitovani serijali „Iza brave” (sa tematikom iz oblasti kriminala) i „Idemo kroz Srbiju” (putopisno-turističko-promotivni sadržaj).

Prema podacima dostupnim na internetu, ovi serijali su starije produkcije, tj. snimani su pre obnove nacionalne dozvole 2022.

Analizom emitovanog programa tokom jedne nedelje u januaru, jedne u februaru i jedne u martu 2023. godine, uočeno je da su – iako su u programskoj šemi najavljene premijere emisija „Iza brave” – u martu prikazane njene reprize, dok su u januaru i februaru emitovane druge emisije poput „Ćirilice”, „Aktuelnosti” ili muzičkih formata.

U subotu i nedelju, 11. i 12. marta, TV Hepi je reprizirala dve epizode serijala „Iza brave” i to emisiju o Andriji Đoganiju (Baki B3) i emisiju o Kristijanu Goluboviću.

Iako u programskom elaboratu TV Hepi navodi da će „o nasilju, kriminalu, i pojavama koje zloupotrebljavaju lakoverenost gledalaca, govoriti tako da se na takve pojave ukazuje kako bi se one razotkrile i sprečile”, to nije bio pristup koji je ova televizija koristila u svojim emisijama.

Naime, u emisiji o Andriji Đoganiju TV Hepi pokušava da objasni kako se Đogani promenio nabolje, a kao glavni uzroci za njegovu kriminalnu prošlost označeni su nesrećno detinjstvo i problematično odrastanje.

U emisiji o Kristijanu Goluboviću se o njegovoj kriminalnoj prošlosti govorilo kao o modelu ponašanja koji nije društveno prihvatljiv, ali i kao o nečemu što treba da ostane deo prošlosti. Golubović u ovoj emisiji govori kako želi da zaboravi sve, da doživi penziju, šeta unuke i:

„Da ostanem zapamćen kao nekadašnji mangup koji je ušao u nekog starijeg, sredovečnog šmekera, koji želi samo mir i da sa svima bude na nekoj normalnoj relaciji.”

Međutim, TV Hepi nije istakla da biti „mangup” ne znači biti i višestruko osuđivan za različita krivična dela, a kasnije i biti deo rijaliti formata nacionalnih televizija u kojima učestvuješ i u nasilnim scenama.

Ovakvim emisijama TV Hepi pokušava da stvori emotivnu vezu između publike i osoba sa kriminalnim dosijeima, predstavljajući ih kao obične građane, koji se kaju zbog počinjenih krivičnih dela i koji imaju ispravan sistem vrednosti. Takođe, opravdavanje kriminalnog ponašanja nesrećnim detinjstvom služi izazivanju sažaljenja kod publike, dok osobe sa kriminalnim dosijeima abolira od odgovornosti.

Osim u navedenoj emisiji, Kristijan Golubović gostovao je i u jutarnjem programu TV Hepi. Tada je, uprkos čestim navodima iz elaborata da se ova televizija neće baviti promocijom kriminala, Milomir Marić najavio Golubovića kao jednog od „najvećih znamenitosti Beograda”, koji je od najmlađih dana „smeo da izazove neke od najvećih vitezova podzemlja tog doba” i „idola novih generacija”.

Opisivanje Golubovića u superlativu i prikazivanje njegovih fotografija sa oružjem i velikim količinama novca predstavlja glorifikaciju njegove kriminalne prošlosti, čime TV Hepi značajno odstupa od svog programskog elaborata i krši Zakon o elektronskim medijima (čl. 47/4)[20], koji se odnosi na dužnost pružalaca medijskih usluga da ne pružaju programske sadržaje koji ističu i podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje.

Snimak ekrana (izvor: Jutjub Jutarnji Program TV Happy)

Tokom razgovora došlo je i do glorifikacije određenih kriminalnih figura iz prošlosti, koji su predstavljeni u pozitivnom kontekstu („gospoda”), za razliku od kriminalaca nove generacije, koji su predstavljeni kao „narkomani” i „psihopate”, čime je TV Hepi opravdavala starije kriminalace i na taj način promovisala nedozvoljene stilove ponašanja.

Tokom ovog gostovanja došlo je i do seksističkog ispada, kada je voditeljka obrisala naočare Kristijana Golubovića, a on potom izjavio:

„Da nisam oženjen, sad bih te vodio kući… Ona ispunjava kriterijume da bude prava žena.”

Ovakvom izjavom žena je označena kao objekat koji treba da ispunjava određene kriterijume kako bi bila u braku, a u ovom kontekstu da je „prava žena” ona koja učini uslugu muškarcu. Time je došlo do kršenja čl. 22/1 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, koji nalaže da pružalac medijske usluge mora poštovati dostojanstvo ličnosti učesnika u programu, a ne dozvoljava omalovažavanje učesnika programa i postupanje prema njemu na diskriminatorski, nečovečan ili ponižavajući način.

U julu 2022, TV Hepi pružila je priliku Predragu Koluviji, kome se sudi za uzgajanje marihuane na plantaži Jovanjica, da u dvosatnoj emisiji „Ćirilica“ iznosi svoju odbranu i manupilacijom činjenicama dezavuiše sudski postupak.

Uz aktivno učešće voditelja, Koluvija i ostali sagovornici u emisiji su na sve moguće načine relativizovali optužbe koje mu se stavljaju na teret. „Ono za šta si ti bio u zatvoru sada se legalno prodaje na svakom kiosku u Srbiji za 10 evra“, izjavio je Milomir Marić. On je svojim pitanjima insinuirao da Koluviji smeštaju strane službe. Sagovornici u emisiji tvrdili su da je konoplja stari srpski lek protiv zubobolje, i da „oni koji napadaju konplju, napadaju Srbiju, bit našeg naroda“.

Gostovanje Predraga Koluvije na TV Hepi, advokat Borivoje Borović ocenio je za N1 kao „ruganje pravosuđu“. „Ruganje pravosuđu kada je čovek koji je pod optužnicom i dok se vodi postupak koji nema pravosnažnu presudu tako olako napada policajce, tužioce, sud“.

.

6.3. Naučno-obrazovni program

Naučno-obrazovni program na TV Hepi za šest meseci nije emitovan ni puna četiri sata, piše u izveštaju REM-a (oktobar ’22-mart ’23). U programskom elaboratu Hepi je obećao da će ova vrsta programa biti emitovana po pola sata svakog radnog dana.

TV Hepi je obećala polusatnu emisiju u kojoj će „gost i voditelj davati odgovore na pitanja iz oblasti nauke, obrazovanja, kulture i drugih osnovnih segmenata edukacije građana – gledalaca”.

Kao sagovornici u emisiji najavljeni su stručnjaci dokazani u svojoj oblasti, „spremni da gledocima u skladu sa uređivačkom politikom televizije, približe nova saznanja i motivišu ih da se okrenu pravim vrednostima”.

REM u izveštaju konstatuje da najavljeni segment naučno-obrazovnog programa – nije realizovan.

Međutim, dodaje da se u ovu vrstu programa mogu svrstati prilozi i gostovanja „kompetentnih stručnjaka raznim povodima” u emisijama „Dobro jutro Srbijo’” i „Posle ručka”:

„Zabeleženo je 29 takvih priloga u emisiji ‘Dobro jutro Srbijo’ i 11 priloga u emisiji ‘Posle ručka’, različitih trajanja: od 2 do 13 minuta”, piše u izveštaju REM-a. Javnosti nije poznato o kakvim prilozima i o kojim stručnjacima i povodima je reč.

.

6.4. Kulturno-umetnički program

Jedan sat i 12 minuta – trajanje je kulturno-umetničkog programa na TV Hepi za šest meseci, prema izveštaju REM-a (oktobar ’22-mart ’23), što čini 0,06% od ukupnog vremena emitovanja. U programskom elaboratu, TV Hepi najavljuje 5% udela kulturno-umetničkog programa.

Za šest meseci na TV Hepi nije emitovana nijedna specijalizovana emisija ovog programskog žanra, ali u izveštaju REM-a piše da su vesti, izveštaji, reportaže i gostovanja ličnosti iz oblasti kulture i umetnosti „dnevno aktuelnim povodima” prisutni skoro svakodnevno u kolažnim emisijama jutarnjeg programa i emisiji „Posle ručka”. REM nije precizirao kakvi su to „dnevno aktuelni povodi” i da li imaju veze sa kulturom i umetnošću.

U delu izveštaja koji se odnosi na prvo tromesečje (oktobar-decembar ’22), REM navodi da su registrovana „relativno duža gostovanja kompetentnih osoba (u trajanju 10-20 minuta) koje su govorile na teme iz kulture, tradicije i/ili istorije, ili o sopstvenoj karijeri, pa bi se ovi sadržaji mogli svrstati u kulturno-umetničke. Dakle, kulturno-umetnički program prisutan je u formi povremenih segmenata kolažnih informativnih emisija”.

Međutim, u tabeli sa procentualnim udelima programa za ovaj period u istom izveštaju – ova vrsta programa uopšte nije zabeležena.

Iako TV Hepi u elaboratu sama ističe da je „u komercijalnim uslovima poslednjih decenija najviše stradala kultura”, sve navedeno pokazuje da ova televizija – koja u elaboratu ističe da želi da sadrži atribute javnog servisa – ne doprinosi razvoju kulture i u potpunosti zanemaruje sadržaj kulturno-umetničkog programa.

U programu su izostali sledeći sadržaji najavljeni u elaboratu: emisija kolažne forme o književnicima, dramskim umetnicima itd. u kojoj ekipa emisije obilazi različite destinacije u Srbiji i beleži teme iz oblasti kulture, obrazovanja, turizma (verskog, istorijskog, prirodnih lepota), kao i terenska emisija kulturno-umetničke redakcije koja bi se bavila narodnim običajima, mitovima, legendama, uopšteno folklorom Srbije.

.

7. Verski program

30 minuta nedeljno ili 0,5% ukupnog programa TV Hepi je u elaboratu namenila verskom programu. Međutim, u izveštaju REM-a (oktobar ’22-mart ’23) tvrdi se da je ovaj sadržaj izostao i da je na TV Hepi za šest meseci emitovano nešto više od 9 minuta verskog programa.

U obećanju koje se tiče verskog programa, TV Hepi ističe da će u saradnji sa multietničkim grupama i predstavnicima njihovih veroipovesti na novinarsko-istraživački način obrađivati određene dane značajne u pravoslavnoj, katoličkoj, islamskoj, judaističkoj veri, hinduizmu i ostalim verama prisutnim u Republici Srbiji”.

Tako se u emisiji „Posle ručka”, emitovanoj 28. juna 2023. godine, govorilo o kalendarskom poklapanju Vidovdana i Bajrama, te odnosu pravoslavaca i muslimana i njihovom suživotu u Srbiji.

Međutim, ovaj razgovor je probio okvire međureligijskog dijaloga i postao prostor za širenje govora mržnje i netrpeljivosti prema LGBTQ+ zajednici, što zabranjuje Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga u članu 27/1, koji nalaže medijima da ne emituju sadržaj kojim se podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihove rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije (—), odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava.

Iako je prema čl. 51 ZEM-a[21], Regulatorno telo za elektronske medije dužno da se stara o tome da u programu ne bude sadržaj koji podstiče diskriminaciju i mržnju zbog seksualne orijentacije – REM nije reagovao na izjave izrečene u ovoj emisiji.

Osim širenja govora mržnje i netrpeljivosti, pripadnici LGBTQ+ zajednice su u ovoj emisiji dehumanizovani i demonizovani kao „satanisti” koji „love decu”, a širene su i manipulacije o Zapadu kao „zlu koje se namerilo na ceo svet”.

Naime, tokom emisije isticalo se da se pravoslavci i muslimani ne sukobljavaju jedni protiv drugih, nego da bi oni zajedno trebalo da se bore protiv „satanista”, ciljajući na one koji širom sveta učestvuju u paradama ponosa na kojima se pripadnici LGBTQ+ zajednice bore za svoja prava.

„I treba muslimani sa ovog prostora da sebi postave pitanje zašto su jedini većinsko muslimanski gradovi gde se održavaju pederske parade Sarajevo i Priština… I Tirana. Zašto nigde drugde to se ne radi. Oni su mimo sveta, muslimanskog sveta. A u stvari mi smo u dodiru sa 85% čovečanstva koji ne uvodi sankcije Rusiji. Znači jednostavno, mislim da sve te stvari treba raščistiti i ovde se vodi jedna velika bitka i ne morate da budete pravoslavac – budite musliman, pravi musliman – vi ćete shvatiti koje zlo se sa Zapada organizovalo i koje se namerilo na ceo svet bukvalno“, rekao je politikolog Aleksandar Pavić gostujući u toj emisiji.

Govoreći o parolama sa jedne parade ponosa, Pavić je dodao: „Dolaze po decu i love decu. Sad pokušavaju decu da… Da bukvalno istisnu roditelje, da se oni uopšte ne pitaju, da mogu deca da se seksualno bukvalno korumpiraju, da se sakate.”

Tako je, ispostavlja se, program namenjen verskom sadržaju postao prostor za širenje govora mržnje, netrpeljivosti i manipulacija.

.

8. Filmski program

TV Hepi u programskom elaboratu najavljuje 3% filmskog programa, uz priznanje da ova vrsta programa dosad „nije bila dominantna”, i uz obećanje da će se „potruditi da gledaocima ponude kvalitetan filmski program „domaćih, ali i stranih produkcija (italijanske, španske i američke produkcije) različitih žanrova”.

Uprkos navodu da u ponudi filmova za novu sezonu već imaju „spremne i kupljene određene programske sadržaje”, Regulatorno telo za elektronske medije u svom izveštaju konstatuje da TV Hepi od oktobra 2022. do marta 2023. nije emitovala filmski program.

.

9. Serijski program

Za serijski program TV Hepi je u elaboratu namenila 5% ukupnog programa.

Izveštaj REM-a pokazuje da je ova televizija poslednja tri meseca 2022. emitovala 2,09%, a prva tri meseca 2023. godine 0,29% serijskog programa, tj. ukupno nešto manje od sedam sati za šest meseci.

Prema elaboratu, TV Hepi je trebalo da prikazuje serije domaće i internacionalne produkcije (italijanske, španske, američke), sa odlikama sitkoma i telenovele koje bi se „razlikovale od ‘jeftinih’ latino-američkih serija”.

Od stranih serija u posmatranom periodu uočene su samo serije turske produkcije.

Kad je reč o domaćim produkcijama, TV Hepi je najavila da će u naredne tri godine investirati u nove serije kao koprodukcija.

„Kroz već realizovanu koprodukciju i snimljenu seriju ‘Sve na dlanu’, Happy TV je krenula u realizaciju svog plana da i u ovom segmentu investira i pokuša da opravda poverenje svojih gledalaca kao i klijenta”, navodi Hepi u elaboratu uz prilog – ugovor o proizvodnji serije sa DNA produkcijom i „dokaz sa svoje arihivske liste da je serija spremna za emitovanje”.

Ova serija najavljena je još 2021. godine, a pretragom na internetu nije pronađeno više detalja o njenom emitovanju. Sam REM u izveštaju napominje da je na TV Hepi izostao obećani „premijerni serijski program domaće produkcije”.

Za „narednu sezonu” (koja je prošla, s obzirom na to da je elaborat TV Hepi prihvaćen od strane REM-a u avgustu 2022) najavljena je i domaća telenovela „Zaustavi vreme”.

Snimak ekrana najave serije na TV Hepi 2021. (izvor: Jutjub Jutarnji Program TV Happy)

Ova serija snimljena je još 2008. godine, a za prava na nju borilo se nekoliko srpskih televizija. Prema podacima dostupnim na internetu, TV Hepi je pre više od osam godina kupila prava, ali je tek u septembru 2021. Godine objavila da će serija početi da se emituje u oktobru. Podaci sa Vikipedije govore da je premijerno prikazivanje na TV Hepi i počelo 5. oktobra 2021. godine, „ali zbog loše gledanosti, serija je posle devet prikazanih epizoda skinuta s programa”.

Program nije ugledala ni u sezoni po obnavljanju nacionalne dozvole, iako je tako obećano u elaboratu.

TV Hepi je obećala i da će prikazivati, prvi put na nacionalnoj televiziji, i domaću komediju-dramu „Feliks”, ali ona do sada nije emitovana.

Tokom monitoringa programa u januaru 2023. godine zabeleženo je emitovanje domaće serije „Jedne letnje noći” iz 2015. godine, subotom i nedeljom od 19 časova.

.

10. Sportski program

TV Hepi je u elaboratu obećala 2% sportskog programa kroz sportske vesti i magazin sa sportskom tematikom.

U okviru sportskog programa nije registrovan nedeljni sportski magazin „Haj lajts”, napominje REM, koji u izveštaju dva puta konstatuje da je sportski program emitovan u „znatno manjoj meri” nego što je elaboratom obećano.

.

11. Zaključak

Analiza koju je sprovela Slavko Ćuruvija fondacija pokazuje da Televizija Hepi nije ispunila obaveze koje se tiču zastupljenosti raznovrsnih programa, emitovanja kvalitetnog programa i uvođenja brojnih novih formata, a što je bilo navedeno u programskom elaboratu na osnovu kog joj je Regulatorno telo za elektronske medije 2022. godine obnovilo dozvolu za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću na još osam godina. Zaključeno je i da je TV Hepi nastavila da krši profesionalne i etičke standarde, kao i zakonske i podzakonske akte, a da REM nije pokrenuo postupak protiv ove televizije i izrekao joj odgovarajuće mere, iako je na to obavezan zakonom.

Analiza pokazuje da informativni program čini više od polovine ukupno emitovanog programa TV Hepi (umesto najavljenih 30%, u periodu od 6 meseci bio je zastupljen skoro 57%), i da se sastoji od nekoliko formata, kao što su emisije „Ćirilica”, „Posle ručka”, „Aktuelnosti”, „Telemaster” i kolažni jutarnji program, koji se svakodnevno emituju. Iako je kao odlučujuću činjenicu za obnovu dozvole, Regulatorno telo za elektronske medije navelo slojevitost informativnog programa TV Hepi, analiza pokazuje da se ni na koji način ne može govoriti o slojevitosti ovog programa koji se inače sastoji od pet formata koji se svakodnevno prikazuju. Uprkos tvrdnjama TV Hepi iz programskog elaborata da će emitovati nepristrasan i objektivan sadržaj, te profesionalno i etično izveštavati, informativni program ove televizije obiluje manipulacijama, uznemirujućim i štetnim sadržajima, govorom mržnje, diskriminatornim narativima i dominantno služi širenju propagande u korist aktuelne vlasti.

REM je u svom izveštaju zanemario i činjenicu da su informativni programi TV Hepi dominanatno u službi propagandnih aktivnosti aktuelne vlasti. U centralnin vestima, TV Hepi dominantno izveštava o političarima na vlasti (94%), koje predstavlja u pozitivnom ili neutralnom svetlu, dok o političarima opozicije skoro i da ne izveštava (6%), a kada izveštava to čini negativno, pokazao je monitoring organizacije Crta. Time TV Hepi krši zakonske obaveze koje se odnose na slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje, kao i na medijski pluralizam.

Zabavni, muzički i rijaliti program na TV Hepi zajedno čine oko 40% od ukupnog programa, što uz 57% informativnog gotovo da i ne ostavlja prostor za druge, zakonom obavezne programske žanrove. S druge strane, kvalitetan program (dokumentarni, dečji, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički), zastupljen je na nivou statističke greške ili uopšte ne postoji, iako, prema Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, treba da čini 20% ukupnog programa.

Kad je reč o kvalitetnom programu, TV Hepi je već u elaboratu prekršila svoju zakonsku obavezu, obećanjem da će ovaj program činiti 18% ukupnog programa, što je 2% manje od zakonskog minimuma. REM, prilikom obnove dozvole, ni ovu grešku TV Hepi nije primetio – ili nije želeo da primeti.

I pored toga što u svom monitoringu i sam navodi da TV Hepi krši obaveze iz elaborata, i da su u njenom programu izostali obećani kvalitetan filmski program, raznovrsne strane i domaće serije, brojni dokumentarni serijali, 30 minuta verskog programa nedeljno, sportski magazin, kulturno-umetničke emisije, 30 minuta naučno-obrazovnog programa radnim danima, emisije za decu itd, REM ne pokreće postupak protiv ovog emitera, već u svom Kontrolnom izveštaju pripremljenom na zahtev Skupštine Srbije[22] zaključuje da TV Hepi ispunjava sve obaveze propisane Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, čime svesno obmanjuje javnost i Skupštinu.

U isto vreme, REM prećutkuje činjenicu da se u programima ove televizije (pre svega u informativnom) promoviše kriminal, negiraju ratni zločini, objavljuju lažne i manipulativne informacije, prikazuju uznemirujući sadržaji štetni za maloletnike i celokupnu populaciju, da je zastupljen govor mržnje i diskriminacije u odnosu na žene, LGBTQ+ zajednicu, druge nacionalnosti… Navedene činjenice ne samo da predstavljaju kršenje zakona i pravilnika, već i drastično odstupanje od programskog elaborata u kom TV Hepi obećava da neće emitovati sadržaj koji promoviše nasilje, kriminal, nedozvoljeno ponašanje i koji štetno utiče na maloletnike, te da će biti mesto susreta i dijaloga, odbacujući sve vidove kulturne, seksualne, religijske, rasne ili društvene diskriminacije.

Ukrštanjem podataka iz elaborata TV Hepi i podataka koji se navode u Kontrolnom izveštaju REM-a, kao i neposrednim monitoringom programa ove televizije koji je sproveden za potrebe ove analize, nedvosmisleno se može utvrditi da TV Hepi krši kako obaveze iz programskog elaborata koji je sastavni deo dozvole za nacionalno pokrivanje tako i odredbe medijskih zakona kao i REM-ovog Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge.

Imajući u vidu sve prekršaje koje je učinila TV Hepi u proteklih 15 meseci, koliko je prošlo od obnavljanja dozvole za nacionalno emitovanje, jasno je da je Savet REM-a morao bezbroj puta do sada da reaguje izricanjem odgovarajućih mera, uključujući i privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja ili oduzimanje dozvole – kako zbog kontinuiranog drastičnog kršenja zakonskih obaveza tako i sopstvenog programskog elaborata. Međutim, kao i svih prethodnih godina, reakcija Regulatornog tela za elektronske medije u potpunosti je izostala.


[1]  Rešenje i obrazloženje o dodeli dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću televizijama Pink, Hepi, Prva i B92, dostupno na ovom linku.

[2]Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, dostupan na ovom linku.

[3]Kontrolni izveštaj o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period oktobar 2022. godine-mart 2023. godine, dostupan na ovom linku.

[4] Zakon o elektronskim medijima koji važi od 4.11.2023. dostupan na ovom linku.

[5]  Zakon o elektronskim medijima koji je važio do 4.11.2023. dostupan na ovom linku.

[6] Obaveze iz čl. 47 u novom ZEM-u su u čl. 61, a iz čl. 68 sada u čl. 65

[7] Novi ZEM sadrži još strožu odredbu – u čl. 65 propisuje da programi nepodesni za mlađe od 12 godina ne smeju da se emituju pre 21.00, a za mlađe od 15 pre 22.00 časa.

[8]Zakon o javnom informisanju i medijima koji je važio do 4.11.2023. dostupan na ovom linku  / ZJIM koji važi od 4.112023. dostupan na ovom linku.

[9]Obaveze iz čl. 80 starog ZJIM sada su u čl. 91 novog ZJIM

[10]U novom ZEM čl. 61/1

[11]Kodeks novinara Srbije, dostupan na ovom linku.

[12]I u novom ZJIM ovu obavezu propisuje čl. 6/1

[13]Novi ZEM zabranjuje govor mržnje članom 71

[14] Obaveze iz čl. 75 starog ZJIM sada su u čl. 86 novog ZJIM, proširene zabranom govora mržnje i zbog nečijeg rodnog identiteta

[15]U novom ZEM član 70, stavovi 1 i 2

[16]Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, dostupan na ovm linku.

[17]Zakon o obeležavanju dana žalosti, dostupan na ovom linku.

[18]Sada čl. 70 novog ZEM-a

[19]Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, dostupan na ovom linku.

[20] U novom ZEM-u, prema čl. 72: Regulatorno telo za elektronske medije se stara da pružaoci medijske usluge ne objavljuju programske sadržaje koji podržavaju narkomaniju, nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca ili slušalaca.

[21]Čl. 71 u novom ZEM

[22] Kontrolni izveštaj REM-a o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga (oktobar ’22-mart ’23)

smart
Ova analiza je izrađena uz podršku regionalnog projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojeg implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Slavko Ćuruvija fondacije i ne odražava nužno stavove Kraljevine Norveške, niti stavove organizacija koje sprovode projekat.