Ilustracija: Mane Radmanović

TV Pink za prvih godinu dana nije ispunila više od polovine navoda iz elaborata

6. novembar 2023.


Analiza ispunjenosti programskog elaborata TV Pink

Nakon obnove dozvola za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću 2022, pratili smo koliko televizije koje su dobile dozvole poštuju navode iz svojih programskih elaborata. TV Pink nastavlja da ignoriše sopstvena obećanja iz elaborata i zakonske obaveze, a REM da na to žmuri.

SADRŽAJ

 


.

1. Uvod

Odluka Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da, nakon sprovedenog javnog konkursa, u julu 2022. godine obnovi nacionalne dozvole televizijama Pink, Hepi, B92 i Prva – koje su ove TV imale i 16 godina pre toga – izazvala je nezadovoljstvo u delu javnosti i oštre kritike stručne javnosti, s obzirom na to da su u tih 16 godina zabeležene brojne nepravilnosti u njihovom radu.

Sam regulator je u svojim godišnjim izveštajima o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih emitera konstatovao da ove televizije ne poštuju programske elaborate na osnovu kojih su 2006. godine dobile nacionalne dozvole i ne ispunjavaju minimalne uslove za pružanje medijskih usluga.

Međutim, suprotno oceni rada ovih televizija u godišnjim izveštajima, u obrazloženju odluke o obnavljanju dozvola[1], Savet REM-a konstatuje da su četiri nacionalne televizije ispunile uslove za dobijanje dozvole za nacionalno emitovanje u periodu 2022-2030. Zbog toga je Slavko Ćuruvija fondacija u septembru 2022. godine od regulatora tražila kopije elaborata na osnovu kojih je Savet REM-a doneo takvu odluku.

U odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, REM je dozvolio neposredni uvid u elaborate u svojim prostorijama, bez mogućnosti kopiranja ili fotografisanja dokumenata. S obzirom na to da su elaborati osnov za dodelu dozvola za nacionalno emitovanje i da predstavljaju sastavni deo dozvole, SĆF je uputila žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, sa zahtevom da REM dostavi kopije elaborata. Nakon postupka koji je trajao sedam meseci, u aprilu 2023. godine, REM je dostavio tražene kopije.

S obzirom na to da su dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću dodeljene na osnovu Zakona o elektronskim medijima koji je važio do 4. novembra 2023. godine, kao i da su analizirani programi emitovani u tom periodu, ova analiza koristi ZEM i Zakon o javnom informisanju i medijima koji su važili do stupanja na snagu novih zakona.

Ova analiza predstavlja proveru ispunjenosti navoda iz programskog elaborata TV Pink nakon izdavanja nove dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću. Pored analize programskog elaborata TV Pink, Slavko Ćuruvija fondacija će u narednom periodu objaviti i analize ispunjenosti naovoda iz elaborata TV Happy, TV B92 i TV Prva.

Za potrebe ove analize korišćeni su izveštaji Službe za monitoring i analizu REM-a u periodu pre 2022. godine, kao i vanredni Kontrolni izveštaj o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga, koji je na zahtev dostavljen Skupštini Srbije u maju 2023. godine, nakon masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” i okolini Mladenovca 3. i 4. maja.

S obzirom na to da kontinuirani monitoring programa televizija sa nacionalnom pokrivenošću prevazilazi mogućnosti ove analize, kao izvori podataka korišćeni su različiti izveštaji udruženja građana i medijskih i novinarskih udruženja, dostupne informacije iz medija i pregled određenih programa emitovanih nakon izdavanja dozvola u julu 2022.

Fokus analize usmeren je na 23 obećanja TV Pink o programskom sadržaju u elaboratu iz 2022. godine, za čiju proveru su postojali odgovarajući kapaciteti.

Još 11 uočenih obećanja iz elaborata nisu bila predmet ove analize, zbog ograničenih kapaciteta, a tiču se produkciono-tehnološke opremljenosti, udela EPP-a, televizijskog oglašavanja i prodaje, te udela sopstvene produkcije, evropskih audio-vizuelnih dela, srpskih audio-vizuelnih dela, evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, kao i udela i sadržaja programa namenjenog informisanju pripadnika nacionalnih manjina odnosno osoba sa invaliditetom.

.

2. TV Pink nije ispunila 16 obećanja iz programskog elaborata iz 2022.

TV Pink, pokazuje analiza SĆF, nije ispunila sledeća obećanja:

 1. Emitovanje programa namenjenog svim ciljnim gledaocima starijim od 4 godine
 2. Promena programske šeme
 3. Pet odsto programa prilagođenog osobama sa oštećenim sluhom
 4. Uvođenje Nacionalnog dnevnika u 21:00 i Nacionalnog dnevnika u 00:00
 5. Emitovanje više od 10 dokumentarnih serijala BBC-a, čije je licence, kako navodi u elaboratu, Pink pribavio. Pretragom na internetu, utvrdili smo da su neki emitovani na programima Da vinci, RTS ili Pink Pedia, ali ne i na nacionalnoj TV Pink nakon obnavljanja dozvole
 6. Uvođenje sedam novih svetskih zabavnih formata u sezoni 2022/2023.
 7. Poštovanje „principa TV Pink”
 8. Emitovanje dečjeg programa koji podrazumeva crtane filmove američke A produkcije
 9. Emitovanje dečjeg programa u okviru kolažnog programa
 10. Emitovanje kvalitetanog programa (dečji, dokumentarni, kulturno-umetnički i naučno-obrazovni) koji čini 20% ukupnog programa
 11. Emitovanje dokumentarnih filmova u jutarnjim terminima
 12. Uvođenje kulturno-umetničkog dnevnika, kao emisije koja će obrađivati „pitanja kulturne politike, aktuelna dešavanja i informacije o kretanjima i trendovima u kulturi, izveštaji sa različitih kulturnih i umetničkih događaja (u pozorištima, muzejima, bioskopima; najznačajniji muzički događaji i najznačajniji književni događaji)”
 13. Emitovanje novih zabavnih formata u prajm tajm terminima – „Ja imam talenat”, „Pinkove zvezdice”, „Ples sa zvezdama” i „Tvoje lice zvuči poznato” već od sezone 2022/2023.
 14. Smanjenje udela rijaliti programa
 15. Uvođenje vikend programske šeme obogaćene filmskim programom
 16. Emitovanje kulturno-umetničkog programa u okviru kolažnih emisija

TV Pink je u potpunosti ispunila pet obećanja, dok je dva ispunila delimično.

Ispunjena su sledeća obećanja: da će emitovati već postojeće informativne, kao i rijaliti formate, da će uvesti emisiju Tech Talk (tvrdi se u izveštaju REM-a), da će emitovati direktne prenose iz studija (rijaliti i tok šou emisija) i da će program trajati 24 sata dnevno.

Delimično ispunjena obećanja odnose se na zabavnu emisiju „Pinkove zvezdice” i emitovanje serija. Emisija „Pinkove zvezdice” jeste emitovana, ali ne u „prajm tajmu”, kako je obećano u elaboratu, već vikendom oko 13 časova. Pink je u elaboratu obećao prikazivanje domaćih serija, mada je za šest meseci (prema podacima REM-a), započeto emitovanje tek jedne.

.

2.1. TV Pink ne poštuje standard o emitovanju obaveznih programskih žanrova

Udeo informativnog i rijaliti programa u ukupno emitovanom programu TV Pink je, u prvih devet meseci od obnove nacionalne dozvole (na osnovu izveštaj REM-a), dupliran u odnosu na navode iz elaborata. Umesto 20 procenata, udeo informativnog programa je preko 36%, a udeo rijaliti programa preko 46%, dok se obavezni kvalitetni program (dečji, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni), koji takođe treba da ima udeo od 20%, meri u promilima od ukupnog vremena ili u potpunosti izostaje.

Sve navedeno je u suprotnosti sa odredbama Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga[2], kao i programskog elaborata koji  čini sastavni deo dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću. Praksu nepoštovanja zakonskih obaveza i uslova za emitovanje programa na nacionalnom nivou, kao i sopstvenog elaborata, TV Pink je upražnjavala i godinama unazad.

S obzirom na to da se od 2010. godine u svim godišnjim izveštajima Službe REM-a za monitoring i analizu konstatuje da TV Pink ne poštuje sopstveni programski elaborat i određene zakonske odredbe, a imajući u vidu uslove navedene u REM-ovom Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, posebno članove od 28 do 31, jasno je da nisu postojali zakonski uslovi da TV Pink ponovo  dobije dozvolu za emitovanje.

Iako Pravilnik u članovima 28 i 31, nalaže Regulatoru da, prilikom odlučivanja o novoj dozvoli, mora da ima u vidu prethodno poštovanje zakonskih i programskih uslova za emitovanje programa, predsednica Saveta REM-a je, tokom konkursa 2022. godine, tvrdila da REM nema takvu obavezu i da je „ovo apsolutno novi konkurs”. „Ono što se događalo u proteklih 16 godina niko ne gleda. Ne postoji ono što se dešavalo u prethodnih 16 godina. Svi kandidati imaju iste startne pozicije. Ovo je apsolutno novi konkurs”, izjavila je tada predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić.

U programskom elaboratu iz 2022. godine, na osnovu koga je dobila dozvolu za emitovanje sa nacionalnim pokrivanjem, TV Pink je najavila  značajno unapređenje dotadašnje uređivačke koncepcije, kao i promenu programske šeme i obećala uvođenje raznovrsnih sadržaja uključujući i kvalitetan program (dečji, kulturno-umetnički, naučno-obrazovni, dokumentarni), povećanje domaćeg igranog programa u sopstvenoj produkciji, programe za nacionalne manjine, programe dostupne osobama sa invaliditetom itd.

Uprkos ovakvim obećanjima, ova televizija je nastavila kršenje obaveza sadržanih u elaboratu i REM-ovom Pravilniku o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, što je konstatovao i sam REM u svom izveštaju o ispunjavanju zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga – koji je dostavljen Skupštini Srbije nakon masovnih ubistava u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” i selima oko Mladenovca 3. i 4. maja 2023.

Naime, informativni i rijaliti program zauzeli su u zbiru više od 80% ukupnog vremena emitovanja (više od 83% u periodu oktobar-decembar 2022. i više od 82% u periodu januar-mart 2023), iako je elaboratom obećano da će svaki od ovih programa imati udeo od po 20% u ukupnom vremenu, kao i da će emitovanje rijalitija biti značajno smanjeno. S druge strane, emitovanje najavljenih kvalitetnih programa je skoro u potpunosti izostalo.

U kojoj meri se TV Pink ne pridržava strukture programa koju je najavila u svom elaboratu pokazuju podaci u tabeli ispod, koji su preuzeti iz godišnjih izveštaja REM-a i elaborata TV Pink.

*Udeo EPP-a nije predmet ove analize, pa obećanih 20% ove vrste programa nije zabeleženo u tabeli (ilustracija: Mane Radmanović)

U elaboratu iz 2022. je predstavljen i primer planirane okvirne programske šeme TV Pink (slika ispod), koja sadrži sve vrste zakonski obaveznih i elaboratom obećanih vrsta programa, međutim analiza programa TV Pink pokazuje da se ova televizija ne pridržava obećane programske šeme.

Izvor: Programski elaborat TV Pink (2022)

Ukoliko se uporede programske šeme ove televizije za iste dane u nedelji istih sedam meseci tokom 2022. i 2023. godine, odnosno pre i posle obnavljanja nacionalne dozvole, primetne su tek neznatne promene, i to u pogledu vrsta emisija ili serija koje se emituju, ali ne i suštinske promene koje su bile najavljene u elaboratu  – što govori da  TV Pink grubo krši svoje zakonske obaveze iz elaborata koji čini sastavni deo dozvole za emitovanje.

Programska šema TV Pink (snimci ekrana, Večernje novosti / Novinarnica.net)

.

3. Rijaliti program sve zastupljeniji na TV Pink

Bez obzira na najavu „značajnog” smanjenja rijaliti programa, „posebno u dnevnim terminima i prime-time-u”, broj programskih segmenata koji zauzima rijaliti program „Zadruga” u toku dana ostao je nepromenjen.

Ukupno posmatrano, prema podacima iz poslednjeg izveštaja REM-a[3], udeo rijalitija u programu TV Pink porastao je sa prosečno 33,74 odsto godišnje u periodu 2014-2020. na 46,44 procenata u prvom kvartalu 2023. godine. Tako se, uprkos tvrdnji iz elaborata da će ova vrsta programa zauzimati 20% programske šeme, udeo rijalitija zapravo približio polovini ukupno emitovanog programa.

Iako je nakon „preporuke predsednika Srbije Aleksandra Vučića”, 25. maja 2023, vlasnik Pinka Željko Mitrović najavio ukidanje „Zadruge” u „najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana” i uprkos zvaničnom „završetku” ovog rijalitija 8. juna, ovaj format nastavio je da se emituje kroz svakodnevne emsije „Zadruga – narod pita”. U toj emisiji emitovane su scene iz završenog rijalitija, dok su ih gosti komentarisali.

Mesec dana nakon ovog obećanja, u julu, Mitrović je u Pinkovoj emisiji „Hit tvit” izjavio da nije rekao da će rijaliti biti ukinut, već prekinut – zbog ambijenta izazvanog masovnim ubistvima i potom najavio nastavak „Zadruge” u kom će „tolerancija na prizvuk nasilja biti nulta“. U novoj televizijskoj sezoni, od septembra 2023, počelo je emitovanje rijaliti programa „Elita”, kao posebnog izdanja sedme sezone „Zadruge”.

.

3.1. Nasilje u rijalitiju

Regulatorno telo za elektronske medije trebalo je da, u vanrednom izveštaju dostavljenom Skupštini Srbije nakon masovnih ubistava u maju 2023, posebnu pažnju posveti slučajevima nasilja u televizijskom programu. Ipak, REM to nije učinio, već se bavio isključivo nadzorom nad udelima različitih programskih žanrova na televizijama. Zbog ovakvog propusta REM-a, ne postoje jasne informacije o tome koliko slučajeva nasilja je bilo prikazano na TV Pink.

Vlasnik Pinka Željko Mitrović branio je svoju televiziju na javnim razgovorima REM-a sa kandidatima za nacionalne dozvole u julu 2022, rekavši:

„Priča o bilo kakvom nasilju nije emitovana na nacionalnoj frekvenciji, nego samo na strimovima. Tačka.”

Da Mitrovićeva izjava nije istinita svedoči i činjenica da je samo u bliskoj prošlosti emitovano najmanje pet nasilnih scena u „Zadruzi” zbog kojih je podneta prijava protiv Pinka.

Regulatorno telo, ipak, godinama unazad nije reagovalo na nasilje u rijalitiju TV Pink.

.

4. Informativni program

Slično rijaliti programu, i ukupno vreme prikazivanja informativnog programa značajno premašuje ono što je TV Pink navela u svom elaboratu iz 2022. Umesto obećanih 20%, informativne emisije zauzimaju više od 36% ukupnog vremena emitovanja na TV Pink. (vidi tabelu u poglavlju 2.1)

Osim procenta, ova televizija u elaboratu navodi i principe kojima će se rukovoditi pri kreiranju, realizaciji i emitovanju informativnog programa:

 • Poštovanje istine – Provereno i pouzdano informisanje znači da su činjenice proverene i istražene. Ukoliko nisu prikupljene na mestu događanja, moraju biti potvrđene iz najmanje dva izvora.
 • Nepristrasnost – Služi celokupnoj publici i poštuje različita mišljenja. Govoreći o aktuelnim pitanjima, iznose se stavovi suprotnih strana, i to na uravnotežen način koji gledaocima omogućava formiranje sopstvenog mišljenja. Organi vlasti, političke partije, organizacije i pojedinci ne mogu imati privilegovan položaj u programu.
 • Nezavisnost – Razlikujemo činjenice od glasina i ne težimo senzacionalizmu. U programu nema zabranjenih tema niti nedodirljivih javnih Iičnosti. Nije dopušten uticaj sponzora, kao što ni učesnici emisija ne mogu određivati uslove učešća u programu, dužinu nastupa ili birati druge učesnike.
 • Poštovanje ličnosti –Prema učesnicima u programu odnosimo se iskreno i s poštovanjem, prethodno ih upoznajući s ciljevima snimanja.
 • Poštovanje ljudskih prava –Diskriminacija zbog etničke pripadnosti, vere, rase, političkog ili seksualnog opredeljenja, zanimanja, godina, socijalnog statusa ili drugog razloga nije dozvoljena
 • Zabrana govora mržnje – Ne koristimo programski sadržaj koji podstiče nasilje i mržnju ili je uperen protiv osnovnih ljudskih prava i sloboda.
 • Nedopustivost zloupotrebe – Novinar TV PINK neće zloupotrebiti pravo na privatnost, osećanja, neznanje, patnju i bol aktera. Takođe, neće koristiti prikrivenu reklamu. Novinar i urednici ne mogu izveštavati ili odlučivati o prilozima i programima koji su povezani s aktivnostima političke ili interesne grupe kojoj i sami pripadaju.
 • Sankcije – Povreda ovih načela predstavlja povredu ugovorene radne obaveze.”

U nastavku analize ukazujemo na samo neke standarde koje je TV Pink kršila u posmatranom periodu.

.

4.1. Lažne vesti, manipulacije i propaganda

Svi elektronski mediji, prema čl. 47/1 Zakona o elektronskim medijima [5], dužni su da „obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje”. Međutim, analiza programa Pinka pokazuje da ova televizija kontinuirano objavljuje manipulativan sadržaj, lažne vesti i propagandni program u službi aktuelne vlasti.

Prema istraživanju organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta), „Manipulisanje informacijama u Srbiji”, TV Pink je medij koji, među posmatranima, plasira najveći procenat manipulativnog sadržaja (27%).

Demonizacija EU i Zapada, demonizacija neistomišljenika, kult ličnosti i veličanje Rusije dominiraju manipulativnim narativima u programu TV Pink, zaključak je Crtinog istraživanja.

Tako je krajem jula 2022. godine, TV Pink emitovala specijalnu emisiju u kojoj je objavljen „početak oružanog sukoba“, a koji se na kraju – nije desio. Povod za ovu emisiju bile su blokade puteva na severu Kosova, koje su se dogodile 31. jula 2022, dan pre stupanja na snagu odluka kosovske vlade o srpskim tablicama i dokumentima.

Kako je izvestio Radio Goraždevac, u emisiji je iznet niz neistinitih informacija, poput one da su u KBC Kosovska Mitrovica pristigli prvi ranjenici, što je „uznemirilo javnost, a posebno stanovnike srpskih sredina na Kosovu”.

Prema navodima N1, u decembru 2022. godine emisija „Hit tvit“ na TV Pink je prerasla u specijalnu emisiju o „velikom sukobu“ u Zubinom potoku, iako je očigledno u pitanju bio incident koji je protekao bez žrtava i eskalacije. Senzacionalsitičke i neproverene informacije emitovane tokom ove emisije izazvale su ozbiljno uznemirenje građana Kosova.

U vikend izdanju jutarnjeg programa Pinka, 18. juna 2023, čitavih 16 minuta emitovan je kajron na kom je pisalo:

„Kurti moli KFOR da zažmuri: Imamo oružje i metke da poubijamo Srbe!“

Snimak ekrana TV Pink  (izvor: TV biblioteka / Crta)

Jedan od brojnih primera manipulisanja javnim mnjenjem u programima TV Pink zabeležen je u januaru 2023. godine, kada je voditeljka Irina Vukotić ugostila vlasnika tabloida Informer Dragana J. Vučićevića. Portal Raskrikavanje je ocenio da je Vučićević manipulisao činjenicama kada je koristeći energetsku krizu u Evropi pokušao da ubedi građane Srbije da nigde nije dobro kao u našoj zemlji.

.

4.1.1. Primer manipulacija: Izveštavanje o protestima „Srbija protiv nasilja“

Na primere manipulacije u programima TV Pink ukazuju analize portala dnevnog lista Danas i portala Raskrikavanje. Tako Danas ukazuje da TV Pink manipuliše informacijama korišćenjem snimaka protesta od pre tri godine sa nasilnim scenama, sa ciljem da zastraši građane i demotiviše ih od odlaska na proteste „Srbija protiv nasilja”, koji su počeli u maju 2023. Raskrikavanje ukazuje da TV Pink koristi dron za pravljenje selektivnih snimaka koji se potom koriste za manipulisanje percepcijom javnosti o masovnosti protesta.

Početkom maja 2023. godine – nakon masovnih ubistava – kada je planiran prvi protest „Srbija protiv nasilja“, vlasnik Informera Dragan J. Vučićević je prvo u jutarnjem programu Pinka optuživao „tajkunske, Šolakove“ medije da šire laži i mržnju, a potom uveče, u emisiji „Hit tvit“, apelovao na građane da ne izlaze na protest, „jer može neki novi psihopata da se pojavi i da puca na ljude“.

Desetak dana kasnije, u specijalnoj emisiji o protestima „Srbija protiv nasilja“ tokom maja, TV Pink je građane koji protestuju nazivala „nasilnicima koji maltretiraju sugrađane blokadom saobraćajnica i ne daju kolima Hitne pomoći da prođu”, i optuživala ih da je njihov cilj rušenje vlasti.

Prema analizi Raskrikavanja, osim satanizacije demonstranata, u specijalnom programu prikazivani su snimci napravljeni Pinkovim dronom, montirani tako da se na njima vidi samo mali broj ljudi, iako su u tom trenutku desetine hiljada ljudi bile na ulici. Pola sata prikazivan je jedan isti snimak iz vazduha iznad Narodne skupštine, dok se u to vreme masa ljudi već se spuštala ka Gazeli, piše Raskrikavanje i dodaje da je kasnije, tokom protesta, Pink puštao samo krupne kadrove, prikazujući svega po nekoliko metara mosta, kako bi izgledalo da je na njemu malo ljudi.

Snimak ekrana TV Pink (izvor: Raskrikavanje)

Protesti su se nastavili nedeljama kasnije, a julu je protestna šetnja organizovana i do zgrade same TV Pink. Uprkos velikom broju građana koji se okupio isped televizije, na Pinku nije bilo ni reči o protestu, već je nastavljeno emitovanje redovnog programa.

.

4.2. Izostanak medijskog pluralizma

Svi mediji su dužni da poštuju standard medijskog pluralizma što znači da „obezbede raznovrsnost izvora informacija i medijskih sadržaja”, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima[6], čl. 6. Elektronski mediji moraju da poštuju i čl. 47/1 ZEM-a, koji se odnosi na slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje.

Suprotno zakonskim obavezama, TV Pink je tokom 2022. godine u Nacionalnom dnevniku, koji se emituje u 18.30, u velikoj meri kršila obavezu poštovanja standarda medijskog pluralizma i to u korist vladajuće većine.

Tako je, prema podacima medijskog monitoringa Crte, u proseku 91% ukupnog vremena namenjenog političkim akterima bilo opredeljeno za predstavnike vladajuće većine, a 9% za predstavnike opozicije.

Izvor: CRTA media monitoring, Jan ’22 – Dec ’22; Uzorak: Centralne vesti, Nacionalni dnevnik u 18.30 na televiziji Pink.

Ne radi se samo o značajnoj razlici u vremenu koje je TV Pink posvećivala vlasti u odnosu na opoziciju, već i o razlici u tonalitetu izveštavanja. Dok o vladajućoj koaliciji dominantno izveštava neutralno i pozitivno, TV Pink o opoziciji dominantno izveštava negativno. Na ovaj način TV Pink doprinosi ne samo stvaranju izrazito polarizovane slike o političkim akterima okupljenih oko vlasti i opozicije, već i presudno utiče na stvaranje potpuno iskrivljene percepcije građana o ulozi političkih aktera u javnom prostoru. Time je građanima oduzeta mogućnost da kritički sagledaju političku stvarnost i da donose utemeljene odluke u vreme izbora.

Izvor: CRTA media monitoring, Jan ’22 – Dec ’22; Uzorak: Centralne vesti, Nacionalni dnevnik u 18.30 na televiziji Pink.

TV Pink je, prema Crtinim podacima, od 1. januara do 27. oktobra 2023. emitovala 218 direktnih obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Prošlogodišnji monitoring ove organizacije pokazao je da su građani imali priliku da na Pinku čak 258 puta vide Vučićevo direktno obraćanjetokom 2022. godine.

.

4.3. Govor mržnje

Iako čl. 51 Zakona o elektronskim medijima nalaže televizijama da ne emituju govor mržnje, ovakav sadržaj – ranije već zastupljen na TV Pink – uočen je i nakon obnove dozvole za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću.

U decembru 2021. godine, REM je izrekao upozorenje TV Pink zato što je reditelj Dragoslav Bokan u emisiji„Tema dana“ (29.11.2021) vređao opozicionu političarku Mariniku Tepić po nacionalnoj osnovi, čime je na ovoj televiziji prekršen član 51 Zakona o elektronskim medijima i član 27 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga[4].

I pored izrečene mere televiziji Pink zbog diskriminatornog i uvredljivog govora iznesenog u emisiji „Tema dana“, uredništvo ove TV kuće je nastavilo da učestalo poziva istog gosta, protagonistu govora mržnje. Tako je od uvreda na račun Marinike Tepić 29. novembra 2021. do kraja juna 2023. godine, Bokan gostovao u različitim programima TV Pink još najmanje 93 puta. Ovoliki broj gostovanja osobe koja se ne ustručava od govora mržnje, i to nakon što je REM izrekao meru TV Pink, jasno ukazuje na uređivačko opredeljenje ove televizije, koja Bokana poziva u svoj program u proseku jednom nedeljno.

.

4.3.1. Korišćenje nacionalne televizije za obračune

U septembru 2022. godine, TV Pink je emitovala „dokumentarce“ o jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatom kao Baka Prase.

Vlasnik Pinka Željko Mitrović najavljivao je da će se ovi dokumentarci baviti „mnogim kriminalnim aktivnostima popularnog jutjubera“, kao i da će „raskrinkati Ilića”.

Međutim, u ovim emisijama iznet je niz optužbi na Ilićev račun – bez ikakvih dokaza.

Iako je bilo jasno da je reč o Mitrovićevoj zloupotrebi dozvole za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću za lični obračun sa Ilićem, REM ni ovog puta nije reagovao

Predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić rekla je da ne vidi ništa sporno u tom sadržaju, da nije došlo do zloupotrebe javnog prostora na nacionalnoj televiziji, kao i da je da je emitovanje navodnih dokumetaraca „od javnog interesa“.

.

4.3.2. Kampanja protiv kritičara vlasti ili novinara

TV Pink kontinuirano sprovodi kampanje protiv političkih neistomišljenika vladajuće stranke.

Krajem 2022. godine, ova televizija je sprovela kampanju targetiranja urednice TV Nova S Jelene Obućine, emitovanjem priloga u kome je optužena da je pretila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Pink je tada istrgao iz konteksta delove uvodnog govora Jelene Obućine u vestima televizije Nova S, dovodeći gledaoce u zabludu da je novinarka poručila predsedniku da će „da se ukopa”.

Nakon ove kampanje, Obućina je dobila ozbiljne pretnje smrću na društvenim mrežama.

U aprilu 2023, TV Pink je emitovala spot u kom je pozivala na hapšenje više novinara i urednika dnevnog lista Danas, portala Nova.rs itelevizija Nova S i N1, zbog njihovih kritika na račun vlasti.

.

4.4. Kršenje standarda o zaštiti maloletnika

TV Pink je, i nakon obnavljanja dozvole, nastavila da emituje sadržaj neprikladan za decu i maloletnike, suprotno čl. 68 Zakona o elektronskim medijima, kao i programske sadržaje koji ističu i podržavaju nasilje, kriminalno ili drugo nedozvoljeno ponašanje, kao i sadržaje koji zloupotrebljavaju lakovernost gledalaca, suprotno čl. 47/4 ZEM-a.

U vikend jutarnjem programu Pinka, u oktobru 2022, emitovan je prilog o nasilju majke nad trogodišnjom ćerkom u Grockoj.

Pink je nekoliko puta emitovao snimak nasilja. Iako je lice devojčice zamagljeno, ovaj sadržaj je uznemirujuć i nije u interesu javnosti.

U program se uključivao i reporter TV Pink koji je intervjuisao oca i babu devojčice, te snimao njihovu svađu. O zločinu je govorila i žena koja je predstavljena kao „astropsiholog”, koja ni po kom osnovu ne može biti relevantna sagovornica za tu temu

Zbog ovog sadržaja, Institut za medije i različitosti (Institut), podneo je prijavu REM-u, ali o ishodu te prijave Institut do danas nije obavešten.

U prijavi Institut navodi da je TV Pink ugrozila krivični postupak za ovaj zločin, jer su svedoci (otac i baba devojčice) imali priliku da svedoče u medijima, umesto pred nadležnim organima.

„TV Pink je prekršila propise kojima se štite maloletne žrtve, kao što su Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i pojedine odredbe Zakonika o krivičnom postupku, kao i međunarodne konvencije čija je Republika Srbija potpisnica kao što su Istanbulska konvencija i Konvencija o pravima deteta”, navodi se u prijavi.

U maju 2023. godine, Institut je podneo još jednu prijavu REM-u protiv TV Pink, zbog toga što je u Nacionalnom dnevniku objavljena lažna vest – da je u pucnjavi u OŠ „Vladislav Ribnikar” preminula nastavnica istorije.

REM nije odgovorio ni na tu prijavu.

U februaru 2023, voditeljka vikend jutarnjeg programa Pinka Jovana Jeremić ugostila je osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića.

Gostovanje je iskorišćeno za afirmaciju Golubovićeve kriminalne prošlosti.

Tako je voditeljka Golubovića nazvala „Robinom Hudom”, zbog toga što je „pljačkao na Zapadu, pa trošio u Srbiji”.

Snimak ekrana TV Pink (izvor: Nova.rs)
.

4.5. Nepoštovanje ljudskog dostojanstva i prava na privatnost

Iako regulator u Srbiji nije reagovao zbog programskih sadržaja televizije Pink u kojima se  kontinuiano krše  zakonske odredbe  i podzakonski akti, to je učinilo regulatorno telo u Crnoj Gori, zbog kršenja obaveze poštovanja ljudskog dostojanstva i prava na privatnost u programu te televizije.

U septembru 2022. crnogorski Savet Agencije za elektronske medije (AEM) zabranio je emitovanje jutarnjeg programa TV Pink na šest meseci u Crnoj Gori, zbog „neprimjerenog izvještavanja te televizije o masovnom ubistvu u Cetinju, kada je počinilac ubio deset i ranio šest osoba, nakon čega je i sam ubijen”.

Tada su iz AEM-a saopštili da je svojim izveštavanjem Pink prekršio Konvenciju o prekograničnoj televiziji, u delu koji se odnosi na obavezu poštovanja dostojanstva ljudskog bića i osnovnih prava drugih i dodali:

„Savjet je zaključio da emiter u ovom prilogu nedvosmisleno potvrđuje namjeru da, na senzacionalistički i provokativan način, privuče pažnju gledalaca, bezrazložno ugrožavajući dostojanstvo i privatnost žrtava i članova njihovih porodica.”

Umesto da REM, kao Regulator  nadležan za kontrolu programa koji se prikazuju na televizijama u Srbiji, reaguje povodom spornog medijskog sadržaja na TV Pink, ovo telo se u ovom slučaju bavilo isključivo navodnom povredom procedure u odlučivanju crnogorskog regulatora. REM je ocenio odluku AEM-a kao „politički motivisanu”, žaleći se na nepoštovanje Zakona o elektronskim medijima Crne Gore i Konvencije o prekograničnoj televiziji.

.

5. Dečji program

Obećanje Pinka da će kvalitetan program (dečji, dokumentarni, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički program) činiti 20% ukupnog programa ove televizije – što je i zakonska obaveza – nije ispunjeno.

Iako TV Pink u elaboratu navodi da su joj ciljna grupa „svi gledaoci stariji od četiri godine”, dečji program na toj televiziji postojao je na nivou statističke greške – svega 18 minuta, ili 0,02% ukupnog programa, prema podacima iz Izveštaja REM-a za period 1. oktobar 2022-31. mart 2023.

U tih 18 minuta dečjeg programa na TV Pink, REM je uračunao i javljanje reportera u jutarnji program iz dečjih pozorišta Pinokio i Pozorištance Puž, u kojima su najavljivana igranja budućih predstava, piše CINS.

Takođe, uračunat je i izveštaj u kojem je najavljena konferencija o finansijskoj pismenosti mladih, kao i razgovor sa PR-kom Beogradske filharmonije koja je pričala o poseti učenika ovoj instituciji.

TV Pink nije emitovala crtane filmove američke A produkcije u prepodnevnim časovima, kao ni animirane filmove i ostvarenja namenjena deci i maloletnicima vikendom, koje je obećala u programskom elaboratu.

.

6. Dokumentarni program

REM u poslednjem izveštaju navodi da je TV Pink emitovala 31 minut (ili 0,03%ukupno emitovanog programa) dokumentarnog programa i to tek u periodu januar-mart 2023. U tromesečju pre toga (oktobar-decembar ’22), TV Pink nije imala ovu vrstu programa.

Kao dokumentarni programna TV Pink, REM označava segment vikend jutarnjeg programa „Prst sudbine” u kome su zabeleženi programi koji zloupotrebaljavaju lakovernost gledalaca, a koji su zabranjeni članom 47/4 Zakona o elektronskim medijima i članom 24 Pravilnika o zaštiti ljudskih prava.

U jednoj emisiji, u okviru ovog segmenta, voditeljka Jovana Jeremić ugostila je parapsihologa, belog maga i šamana, kao analitičara učešća reprezentcije Srbije na Svetskom prvenstvu o fudbalu.

Takođe, u okviru ovog segmenta gostovao je i astrolog, koji je „tumačio” masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” u Beogradu.

Snimak ekrana, TV Pink (TV Biblioteka)
.

7. Naučno-obrazovni program

U elaboratu, Pink navodi i da će „nastaviti da implementira” naučno-obrazovni program, mada ga je stručna služba REM-a od 2014. do 2020. godine uočila u samo dva navrata – 0,01% u 2017. godini i 0,19% u 2020. godini. REM u svom izveštaju (za period oktobar ’22-mart ’23) konstatuje da je Pink uveo rubriku Tech Talk o tehnološkim dostignućima u jutarnji program, zbog čega se ovo obećanje u analizi vodi kao „ispunjeno”.

.

8. Kulturno-umetnički program

REM je za šest meseci (oktobar ’22-mart ’23) zabeležio minimalno prisustvo kulturno-umetničkog programa na Pinku – svega 56 minuta. U svom izveštaju za ovaj period, REM spominje kulturno-umetničke segmente u okviru zabavne emisije „Premijera”.

REM, međutim, u izveštaju prećutkuje činjenicu da je TV Pink propustila da uvede emisiju najavljenu u elaboartu kao kulturno-umetnički dnevnik, u kom će se obrađivati „pitanja kulturne politike, aktuelna dešavanja i informacije o kretanjima i trendovima u kulturi, izveštaji sa različitih kulturnih i umetničkih događaja (u pozorištima, muzejima, bioskopima; najznačajniji muzički događaji i najznačajniji književni događaji)“.

Emisija „Premijera“ svakog dana izveštava o događajima i tračevima sa estrade. Čak i kada se spominju različitikulturno-umetničke događajiu Srbiji, u „Premijeri“ se zapravo izveštava o tome ko se od poznatih ličnosti pojavio na tim događajima, sa kim je bio, kako se obukao itd.

.

9. Zabavni program

Kada je reč o tri sopstvena zabavna formata, čije je emitovanje obećano u „prajm tajmu”, do juna 2023. godine uvedena je samo emisija „Pinkove zvezdice”. Ona nije emitovana u navedenom terminu obećanom u elaboratu (prajm tajm), već nedeljom u 13 časova i 20 minuta, zbog čega se ovo obećanje vodi kao „delimično ispunjeno”.

.

10. Igrani program

Posebnu pažnju u svom elaboratu TV Pink je posvetila najavljenoj sopstvenoj produkciji igranog serijskog i filmskog programa.

Pink je najavio da će snimiti čak 52 ostvarenja, kako u Pinkovim filmskim studijima tako i na lokacijama širom Srbije. Time će, kako je najavljeno u elaboratu, TV Pink u narednom periodu ponuditi odličan izbor najnovijih domaćih filmova različitih srpskih i regionalnih reditelja.

Poseban akcenat Pink je stavio na snimanje u digitalnom studiju „Leonardo”, u kom će se snimati scene za koje je potrebna animacija.

Ovaj segment elaborata bio je od posebnog značaja prilikom odlučivanja Saveta REM-a o dodeli nacionalnih dozvola. Naime, kako se navodi u obrazloženju odluke REM-a, „kada je reč o TV Pink, Savet je kao odlučnu činjenicu istakao izraziti potencijal za proizvodnju sopstvenog filmskog, igranog i najavljenog kulturno-umetničkog programa”.

Prema izveštaju REM-a, međutim, za šest meseci Pink je emitovao tek oko 10 sati filmskog programa. Prema programskoj šemi, filmovi se na ovoj televiziji emituju tri sata posle ponoći.

Kada je reč o najavi iz elaborata da će emitovati domaće serije, po podacima iz izveštaja REM-a za period oktobar-decembar ’22, na TV Pink nisu emitovane domaće serije, već turske. U narednom tromesečju započeto je emitovanje jedne domaće serije, zbog čega ovo obećanje iz elaborata vodimokao „delimično ispunjeno”.

.

11. Nedovoljno programa za osobe sa oštećenim sluhom

TV Pink je u elaboratu obećala i da će 5% programa biti namenjeno osobama sa oštećenim sluhom, kao i da će sadržaji prevedeni na znakovni jezik biti emitovani u centralnim informativnim emisijama.

Tokom šest posmatranih nedelja u periodu januar-jun 2023. godine, zabeležili smo tek 5 sekundi programa na znakovnom jeziku (24. januara) u Nacionalnom dnevniku Pinka.

.

12. Zaključak

Analiza koju je sprovela Slavko Ćuruvija fondacija pokazuje da televizija Pink nije ispunila većinu obećanja iz programskog elaborata, na osnovu koga joj je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) avgusta 2022. godine obnovilo dozvolu za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću na još osam godina, kao i da je ova televizija nastavila sa kršenjem profesionalnih i etičkih standarda, kao i zakonskih i podzakonskih akata.

Od 23 analizirana obećanja iz programskog elaborata, TV Pink nije ispunila čak 16. Uprkos obećanjima o smanjenju zastupljenosti rijaliti programa (posebno u dnevnim terminima i udarnom terminu od 20 do 22h) i povećanju raznovrsnosti programskih sadržaja, do toga nije došlo. Udeo rijaliti emisija i informativnog programa u ukupnom vremenu emitovanja je dva puta veći od najavljenog. Umesto 20 procenata, udeo informativnog programa je preko 36% a udeo rijaliti programa preko 46%. S druge strane, prisustvo obaveznih kvalitetnih programa kao što su dečji, dokumentarni, naučno-obrazovni i kulturno-umetnički, koji u zbiru treba da imaju udeo od 20%, meri se u promilima od ukupnog vremena emitovanja ili čak u potpunosti izostaje.

Služba za nadzor REM-a pravi tromesečne preseke rada emitera kako bi mogla da „prati promene u ispunjavanju definisanih kvota i zakonskih obaveza”, a Savet REM-a je prema Zakonu o elektronskim medijima (član 24) i Pravilniku o načinu izricanja mera pružaocima medijskih usluga (član 2 i 3) dužan da pokrene postupak protiv emitera ukoliko dođe do „povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj” ili „uslova koji su sadržani u dozvoli”.

Međutim, REM ne samo da ne reaguje na povrede obaveza sadržanih u dozvoli i na kršenje zakona već u svom vanrednom „Kontrolnom izveštaju o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružalaca medijskih usluga za period oktobar 2022-mart 2023. godine“ (koji je pripremljen na zahtev Narodne skupštine nakon masovnih ubistava 3. i 4. maja 2023, i koji je trebalo da se posebno bavi slučajevima nasilja u televizijskim programima), konstatuje da Pink ispunjava obaveze propisane Zakonom o elektronskim medijima i Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga čime svesno obmanjuje javnost i Skupštinu.

Ukrštanjem podataka iz elaborata TV Pink i podataka koji se navode u izveštaju REM-a, kao i neposrednim monitoringom, što je za potrebe ove analize i učinjeno, nedvosmisleno se može utvrditi da TV Pink krši kako obaveze iz programskog elaborata koji je sastavni deo dozvole za nacionalno pokrivanje tako i odredbe REM-ovog Pravilnika o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge.

Imajući u vidu prekršaje koje je učinila TV Pink u proteklih 15 meseci, koliko je prošlo od obnavljanja dozvole za nacionalno emitovanje, Regulator je trebalo, po službenoj dužnosti, da pokrene postupak protiv ove televizije, i da joj izrekne odgovarajuće mere. Umesto toga, REM po običaju nije reagovao, a u navedenom Kontrolnom izveštaju pravljenom na zahtev Skupštine Srbije, čak lažno konstatuje da do povreda zakona i Pravilnika nije došlo.

Tako REM u izveštaju ocenjuje da TV Pink ispunjava svoje obaveze iz elaborata po pitanju informativnog programa, pri čemu prećutkuje da su izostale obećane vesti „Minut-dva” koje se prikazuju samo sporadično, umesto svakoga dana na svakih sat vremena kako je obećano u elaboratu. Takođe, iako u elaboratu najavljen, nije uveden ni Nacionalni dnevnik u 21 čas i u ponoć. Pored emisija informativnog programa izostali su i novi zabavni formati kao i prikazivanje obećanih dokumentarnih filmova itd.

Savet REM-a ne nalazi razlog ni da reaguje zbog činjenice da TV Pink ne ispunjava obećanja koja se tiču filmskog i igranog programa, iako je to bio odlučujući razlog zbog koga je televiziji Pink 2022. ponovo dodelio nacionalnu dozvolu uz obrazloženje da ta televizija ima „izraziti potencijal za proizvodnju sopstvenog filmskog, igranog i najavljenog kulturno-umetničkog programa”. U svom izveštaju iz maja 2023. REM konstatuje da je TV Pink za šest meseci emitovala svega oko 10 sati filmskog programa, da je nastavljeno emitovanje turskih serija, te da je počelo emitovanje tek jedne domaće serije („Zakopane tajne”), što sve predstavlja dramatično odstupanje od obećanja iz elaborata. Međutim ni to za REM ne predstavlja dovoljan razlog da pokrene postupak prema ovoj televziji.

REM obmanjuje javnost i kada u svom izveštaju za period januar-mart 2023. konstatuje da je Pink počeo emitovanje muzičko-takmičarskog formata „Balkanska veselja”, iako je ta emisija proizvedena u produkciji RED TV-a na kojoj se i redovno emituje (RED TV je takođe u vlasništvu Pink International Company d.o.o). TV Pink je ovaj muzičko-takmičarski format emitovala samo u kratkom periodu tokom januara 2023. godine.

Čak i kada se u izveštaju REM-a navodi da određene vrste programa postoje u malim procentima na TV Pink, upitno je koliko zabeleženi programi zaista spadaju u kategoriju u koju ih REM svrstava. Naša analiza pokazuje da emisiju „Premijera”, koja se vodi kao kulturno-umetnički program, zapravo čine vesti sa estrade. Zabeleženo je i da se vesti o dečjim pozorištima čitaju u prisustvu osuđivanih kriminalaca, astropsihologa, političkih analitičara. Za šest meseci (oktobar 2022–mart 2023.) udeo dečjeg programa u ukupnom vremenu emitovanja ove televizije iznosio je 0,01% tj. 18 minuta i 25 sekundi.

Pored obaveza koje se tiču strukture programa i njihove zastupljenosti, analiza SĆF pokazuje da je TV Pink u posmatranom periodu nastavila sa kršenjem profesionalnih i etičkih standarda na čije se poštovanje obavezala u svom programskom elaboratu, a koji u isto vreme predstavljaju i temelj medijske regulative, kao što su: obaveza medija da izveštavaju istinito i pravovremeno, da u svom radu poštuju princip nepristrasnosti i nezavisnosti, da poštuju ljudska prava i zabranu govora mržnje, da vode računa o zaštiti maloletnika itd.

U informativnom programu TV Pinka figuriraju lažne vesti i manipulacije koje uključuju i nedozvoljeno zastrašivanje i uzbunjivanje javnosti objavljivanjem npr. lažne vesti o „početku oružanog sukoba” na KiM u julu 2023. Brojne manipulacije i lažne vesti zabeležene su i prilikom izveštavanja o protestima „Srbija protiv nasilja” sa ciljem da se minimizira značaj protesta i zastraše građani. Prema istraživanju Crte, TV Pink je medij koji plasira najveći procenat manipulativnog sadržaja (27%).

Umesto nepristrasnog izveštavanja TV Pink se opredelila za propagandno izveštavanje u korist vladajuće partije koja, po monitoringu Crte, zauzima 91% vremena u emisiji vesti „Nacionalni dnevnik”, dok je opozicionim predstavnicima u tom programu posvećeno samo  9% i to prvenstveno u negativnom kontekstu. Govor mržnje zasnovan na lažima i manipulacijama usmeren je kako na predstavnike opozcije tako i na kritičare aktuelne vlasti i novinare, što za posledicu ima ugrožavanje njihove bezbednosti.

U posmatranom periodu TV Pink je u svojim programima nastavila i sa nepoštovanjem dostojanstva ličnosti i prava maloletnika, kao i sa prikazivanjem uznemirujućih sadržaja i promocijom neprimerenog ponašanja što je sve izuzetno štetno za razvoj dece i maloletnika, ali i za mentalno stanje celokupne populacije.

Na osnovu svega rečenog, jasno je da je Savet REM morao bezbroj puta do sada da reaguje i da televiziji Pink izrekne odgovarajuće mere, uključujući i privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja ili oduzimanje dozvole, i to kako zbog kontinuiranog drastičnog kršenja zakonskih obaveza tako i sopstvenog programskog elaborata. Međutim, kao i svih prethodnih godina, reakcija Regulatornog tela za elektronske medije u potpunosti je izostala.


[1]Odluka i rešenje o izdavanju dozvola za pružanje medijske usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog digitalnog odnosno analognog prenosa za područje cele Republike Srbije, dostupna na ovom linku.

[2]Pravilnik o minimalnim uslovima za pružanje medijskih usluga, dostupan na ovom linku.

[3]Kontrolni izveštaj o načinu ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza komercijalnih pružaoca medijskih usluga za period oktobar 2022. godine – mart 2023. godine, dostupan na ovom linku .

[4] Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, dostupan na ovom linku.

[5] Zakon o elektronskim medijima, koji je važio do 4.11.2023, dostupan na ovom linku.

[6]Zakon o javnom informisanju i medijima, koji je važio do 4.11.2023, dostupan na ovom linku.

smart
Ova analiza je izrađena uz podršku regionalnog projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojeg implementiraju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost Slavko Ćuruvija fondacije i ne odražava nužno stavove Kraljevine Norveške, niti stavove organizacija koje sprovode projekat.