Partneri Slavko Ćuruvija fondacije

Fond braće Rokfeler podržava društvene promene koje doprinose pravednijem i održivom svetu u miru.
usaid-logo
Projekat „Snaga aktivizma” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovode Trag fondacija i partnerske organizacije CRTA, Krovna organizacija mladih Srbije, BeFem, Slavko Ćuruvija fondacija i Srpski filantropski forum.
Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu podržava projekat Slavko Ćuruvija fondacije „Obezbedimo pravdu za slobodu izražavanja: Merenje efikasnosti sudske zaštite”.

Kroz sistematski monitoring pravosudne prakse, projekat ima za cilj da utiče na pravne i institucionalne prakse u zaštiti slobode izražavanja i da pruži medijskoj zajednici praktične smernice u odbrani od SLAPP tužbi.

 

RANIJI DONATORI

 

Uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija sistematski je pratila nedostatke u zakonskom i insititucionalnom okviru koji su dobveli do nekažnjivosti za dela pretnji i napada na novinare u Srbiji. Isti program podržao je i rad onlajn medija „Cenzolovka“ koji istražuje i izveštava o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara.
Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
#eu za tebe
Rad Slavko Ćuruvija fondacije podržava i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.
#eu za tebe
Projekte „Zaštita prava na slobodu izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije“ i „Vratimo se na početak – parlament kao osnova vladavine prava“ Slavko Ćuruvija fondacija sprovela je uz podršku Evropske unije.
„Cenzolovku“ podržava Ambasada Kanade u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.
Zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija pomogla je jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima.
Sajt „Cenzolovka“ podržala je i Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.
Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat nemačkog Maršal fonda, koji u saradnji sa drugim donatorima finansira projekte koji imaju za cilj da razviju demokratiju i civilno društvo.
Slavko Ćuruvija fondaciju podržala je Ambasada Australije u Beogradu.
Projekat „Javni novac za javni interes“ su sproveli BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija uz podršku Evropske unije.