rockfeller_logo_03Fond braće Rokfeler podržava društvene promene koje doprinose pravednijem i  održivom svetu u miru.
 


NED_logo_novi_02Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

 
 


Uz podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija sistematski prati nedostatke u zakonskom i insititucionalnom okviru koji dovode do nekažnjivosti za dela pretnji i napada na novinare u Srbiji, a Cenzolovka istražuje i izveštava o slučajevima ugrožavanja bezbednosti novinara.

 


kazitraziDeo sadržaja na sajtu „Cenzolovka“ obezbeđen je kroz projekat „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija.

 

 


 
kanada„Cenzolovku“ podržava i ambasada Kanade u Beogradu, kroz podršku Slavko Ćuruvija fondaciji.

 

 

RANIJI DONATORI


USAID_Identity_LiveZahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija radi na jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima
 
 


FODFondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.
 


Slavko Ćuruvija fondaciju podržala je Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 


btd_logo_03

Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, podržava demokratiju, dobro upravljanje i evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi kroz program pružanja pomoći u grantovima.
 
 


australijskaambasadaSlavko Ćuruvija fondaciju podržala je i ambasada Australije u Srbiji.