Zaustaviti nasilje policije nad aktivistima u Majdanpeku

30. septembar 2022.


Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Tri slobode” zahtevaju hitnu reakciju institucija na navode o nasilju koje policija sprovodi nad ekološkim aktivistima koji u Majdanpeku protestuju protiv miniranja planine Starice, uključujući prebijanje, iznuđivanje iskaza i onemogućavanje kontakta sa advokatima i članovima porodice.

Prema našim saznanjima, dvojica ekoloških aktivista iz Majdanpeka se trenutno nalaze u pritvoru u Negotinu, gde im je nezakonito uskraćeno pravo da kontaktiraju branioce. Branioci, kao ni članovi njihovih porodica, nemaju informacije o njihovom stanju od kada su u noći između 27. i 28. septembra odvedeni u policijsku stanicu na informativni razgovor. Nakon boravka u policijskoj stanici su sledeći put viđeni na ulazu u Dom zdravlja u Majdanpeku, pri čemu očevici navode da su imali vidljive povrede, da su se nalazili u teškom stanju, i da nisu mogli samostalno da hodaju. Svedoci su dalje naveli da su iz službe hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja odvedeni direktno u pritvor, nakon čega ni porodica ni branioci nisu mogli da uspostave kontakt sa njima.

Juče je objavljeno svedočenje aktiviste Dragana Dmitrovića, koji je izjavio da su ga prilikom informativnog razgovora dva inspektora udarala šakama po glavi i leđima, i pretila mu ubistvom tokom ispitivanja, pokušavajući da ga primoraju da potpiše unapred pripremljen lažan iskaz u kome inkriminiše trojicu drugih aktivista. Dmitrović takođe navodi da je u stanici sa njim u prostoriju doveden jedan od gore pomenutih aktivista, koji je trenutno lišen slobode, a koji je delovao uplašeno i “izbezumljeno”, da je bio “crven od batina”, i koji ga je u strahu od daljeg maltretiranja molio da potpiše iskaz.

Osnovne garancije prava okrivljenih u krivičnom postupku i apsolutnu zabranu mučenja i zlostavljanja propisuju međunarodne konvencije o ljudskim pravima i Ustav Republike Srbije. Ovakvo ponašanje policijskih službenika, a u cilju zastrašivanja i ućutkivanja aktivista i aktivistkinja koji se bore za očuvanje životne sredine, predstavlja grubo gaženje fundamentalnih principa pravne države, u kojoj policija predstavlja servis građana a ne oruđe represije.

Stojimo solidarno uz građane i građanke Majdanpeka, najavljujemo da ćemo preduzeti sve institucionalne mehanizme da se ovi navodi istraže i odgovorni procesuiraju, i zahtevamo:

  • od Policijske uprave u Boru da se hitno izjasni o navodima da su dvojici aktivista od strane policijskih službenika tokom trajanja pritvora nanete telesne povrede zbog kojih je bilo neophodno ukazivanje zdravstvene nege, i da im u skladu sa Zakonom omogući da kontaktiraju branioce.
  • od Zaštitnika građana da u najkraćem roku izvrše proveru uslova u kojima se nalaze uhapšeni aktivisti, kao i da pokrene postupak neposrednog nadzora nad radom PU u Boru.
  • od Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova da u najkraćem roku istraži sve navode o zlostavljanju i iznuđivanju iskaza od strane policijskih službenika u Majdanpeku.

Takođe saopštavamo da su Građanske inicijative i Beogradski centar za ljudska prava u vezi sa ovim slučajem podneli inicijativu Zaštitniku građana da neodložno ispita postupanje službenika Ministarstva unutrašnjih poslova.