Milan Jovanović (foto: Marko Risović)

SĆF šokirana odlukom Apelacionog suda da ukine presudu optuženima za paljenje kuće novinara Jovanovića

24. decembar 2021.


Šokirani smo odlukom Apelacionog suda da ukine presudu optuženima za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića i vrati ovaj proces na ponovno suđenje.

Tri godine nakon požara u kome su Milan i njegova supruga Jela Deljanin izgubili sve što su imali, i nakon skoro dve godine prvostepenog postupka, odlukom Apelacionog suda ovaj slučaj se vraća na početak.

Ova činjenica uznemirava tim pre što su Milan i Jela, već narušenog zdravlja, tokom prvostepenog postupka pretrpeli brojne pokušaje opstrukcije i sekundarnu viktimizaciju. To suđenje, u kome su advokati odbrane u mnogo navrata zamenili uloge žrtava i optuženih, dodatno je traumatizovalo oštećene, o čemu je Milan u više navrata i javno govorio.

Odluka Apelacionog suda znači da Milan i Jela treba ponovo da prođu kroz istu agoniju kroz kakvu su prolazili tokom prethodne dve godine. Ona takođe znači i odlaganje mogućnosti da Milan Jovanović pokrene imovinsko pravni spor, u kome bi mu bila nadoknađena šteta koju je pretrpeo.

Odluka Apelacionog suda je još jedna u nizu koja odlaže pravdu za novinare, ovog puta za jedan od najtežih zločina protiv novinara u poslednjoj deceniji. Nameće se paralela sa beskonačnim suđenjem za ubistvo Slavka Ćuruvije, u kojem je ponovno suđenje značilo ništa drugo do još jednu izgubljenu godinu u pokušajima da se i taj slučaj konačno okonča pravnosnažnom sudskom presudom.

Ova odluka predstavlja poražavajuću i obeshrabrujuću poruku za sve novinare koji svoj posao obavljaju u interesu javnosti i dodatno ruši ionako poljuljano poverenje u pravosudni sistem Srbije.

U Beogradu 24. 12. 2021.

Slavko Ćuruvija fondacija