Foto: CC

Platforma Tri slobode: Zaustaviti agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu

1. mart, 2022.


Organizacije okupljene oko Platforme Tri slobode oštro osuđuju agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu i upozoravaju da je na delu flangratno kršenje normi međunarodnog prava. Pozivamo međunarodne aktere i humanitarne organizacije da učine sve što je u njihovoj moći kako bi sprečile dalje stradanje civilnog stanovništva, a nadležne institucije Republike Srbije da u tome daju svoj doprinos, kao i da se pripreme za pružanje pomoći izbeglim licima. Takođe, pozivamo institucije Republike Srbije da se pridruže ostalim državama u Evropi u osudi agresije Ruske Federacije na Ukrajinu. Ovo je jedan od važnih trenutaka evropske solidarnosti i Srbija, ako želi da bude deo Evropske unije, mora da pokaže da deli njene vrednosti.

Podsećamo da je Ruska Federacija aktivnim angažovanjem svoje vojske na teritoriji Ukrajine prekršila Minski protokol iz 2014. godine, kojim je uspostavljen prekid vatre u sukobu na istoku Ukrajine. Angažovanjem svoje vojske u Ukrajini, Ruska Federacija je prekršila i Povelju Ujedinjenih nacija, Završni akt iz Helsinkija, kao i Budimpeštanski memorandum iz 1994. godine. Tim činom, Ruska Federacija je ugrozila mir i stabilnost kako u Evropi, tako i u čitavom svetu, a posledice će osetiti i građani Srbije.

Organizacije okupljene oko Platforme Tri slobode izražavaju solidarnost sa građanima Ukrajine i apeluju na rukovodstvo Ruske Federacije da poštuju međunarodno humanitarno pravo, da zaustave stradanja civila, da obustave raketiranje i granatiranje civilnih objekata, i da momentalno prestanu sa pretnjom nuklearnog napada čitavom svetu zarad ispunjenja svojih ciljeva.

Ovom prilikom apelujemo na obe strane u sukobu da zaštite novinare koji izveštavaju jer istina je, nažalost, prva žrtva svakog rata, a izveštavanje u skladu sa profesionalnim standardima je u ovakvim momentima od krucijalne važnosti za zaštitu ljudskih života.

Pozivamo institucije Republike Srbije da učine sve kako bi obezbedili humanitarnu pomoć stanovništvu Ukrajine, da se pripreme za eventualni priliv izbeglica iz ratom zahvaćenih područja, kao i da pruže humanitarnu i svaku drugu pomoć državama koje se graniče sa Ukrajinom u cilju sprečavanja humanitarne katastrofe zbog priliva velikog broja izbeglica.

Organizacije potpisnice saopštenja:

 1. Autonomni ženski centar,
 2. A11, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 3. Beogradski centar za bezbednosnu politiku,
 4. Beogradski centar za ljudska prava,
 5. Catalyst Balkans,
 6. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA),
 7. Građanske inicijative,
 8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji,
 9. Inicijativa mladih za ljudska prava,
 10. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
 11. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 12. Novi optimizam,
 13. Partneri Srbija,
 14. Slavko Ćuruvija fondacija,
 15. Trag fondacija.