Foto: Slavko Ćuruvija fondacija

Novopazarski mediji između političkih uticaja, nemaštine i (ne)profesionalizma

31. oktobar 2017.


Slavko Ćuruvija fondacija je prethodnih meseci, kroz razgovore sa predstavnicima medija i civilnog sektora na lokalu, kao i istraživanje javnog mnjenja, ispitivala medijsku scenu u Novom Pazaru. Na završnom, javnom događaju, novinari i vlasnici pojedinih medija, predstavnici lokalne samouprave i nevladinih organizacija imali su prilike da suoče svoje stavove o situaciji u lokalnim medijima.

Izvor: Slavko Ćuruvija fondacija

Na debati „Kakve medije želiš“ koja je održana 19. oktobra, učestvovali su Ishak Slezović iz lokalnog Radija Sto plus, Sead Biberović, izvršni direktor organizacije Urban-IN, Jasmina Kruševljanin Bondžuković, načelnica Odeljenja za informisanje Grada Novog Pazara, i Ilir Gaši, programski direktor Slavko Ćuruvija fondacije.

Slezović, kao predstavnik medija, napomenuo je da Radio Sto plus potencira tri stvari koje smatraju najbitnijim za građane.

„Tri činioca su važna za definisanje javnog interesa u ovoj sredini – da Novopazarci znaju kako funkcioniše lokalna samouprava, kako se troši lokalni budžet i da znaju kako stoje stvari između Bošnjaka, nacionalne manjine koja živi na ovom području, i centralne vlasti u Srbiji“, naveo je on i dodao da su „boljke naših medija pristrasnost, neprofesionalizam i odsustvo želje da se bilo šta promeni u boljem pravcu“.

Po mišljenju Seada Biberovića, naročit problem u ovom gradu je to što sami građani nisu dovoljno zainteresovani za rad lokalne samouprave i trošenje njihovog novca.

„Mislim da kod njih i dalje preovlađuje način razmišljanja ‘to je politika, time samo političari treba da se bave’. Tu vidim značaj medija, ne samo u informisanju, nego i edukovanju i motivisanju građana i građanki da se zainteresuju i uključe u taj proces“, rekao je Biberović.

RTV Novi Pazar na mesečnom nivou košta sigurno negde oko 5,5 do šest miliona… Mogu da stanem pred kim god hoćete i mogu da opravdam svaki cent dobijenog novca i da vam kažem da nam je to malo. Možda nekom to deluje apsurdno, ali nama je to malo (Denis Mavrić)

Sa druge strane, Jasmina Kruševljanin Bondžuković iz Odseka za informisanje Novog Pazara napominje da je lokalna samouprava veoma otvorena za medije i da nastoji da uključi građane u ono što ih se direktno tiče.

„Sistem nije idealan, kao što nije bilo gde u svetu, ali mi smo zainteresovani da ono što se tiče svih ljudi bude njima i dostupno. Imali smo 2011. desetine nerešenih predmeta po zahtevima od javnog značaja, probleme sa poverenikom… U međuvremenu se ta slika, uz veliki trud da ljudima damo odgovore koji ih se tiču – drastično promenila. Sada više nemamo tih nerešenih predmeta“, istakla je ona.

Da je situacija u Novom Pazaru dobra smatra i dopisnik FoNeta Enes Halilović, koji je rekao da su televizije u Novom Pazaru najbolje u Srbiji, tehnički opremljene i visoko profesionalne – veoma su, kaže, korektne prema svim političkim akterima, a takođe, na njima nema sadržaja „zbog kojih bi se ja stideo svog deteta ili obrnuto“.

„Pomenuli ste da u medijima ima malo priloga o korupciji. Možda bi mediji i pisali o korupciji, ali nju treba da rešavaju tužilaštvo, sud, policija, državni organi. Koliko je ljudi u zadnjih 10 godina osuđeno zbog korupcije? Vrlo mali broj. Mediji mogu da nametnu priču, ali ne mogu oni da budu glavni izvršitelji pravde. Mediji su samo servis društva“, istakao je Halilović. On je dodao i da novinari rade za male plate, kao i da poslednjih godina nema stranih donacija medijima. Za Halilovića nije neobično ako su mediji pod uticajem politike, „jer je tako svuda u svetu“.

Vlasnik TV Sandžak Salahudin Fetić smatra da ne treba stavljati akcenat na to „ko kome pripada i ko je u čijem vlasništvu, već na to ko kako izveštava“.

Slezović: Sukoba nema, sve je pod kontrolom

Na pitanje o tome kako se na rad medija odražava podeljenost između tri najuticajnije političke partije, Ishak Slezović je naveo da političkih sukoba u ovom gradu zapravo nema, jer „postoje tri partije koje su u savezu sa ovim ili onim, a svi sarađuju sa Srpskom naprednom strankom“, a mediji se, kaže, toj situaciji prilagođavaju.

„Ako hoćemo da analiziramo situaciju u novopazarskim medijima, videćemo da je sve pod kontrolom iz prostog razloga što su sva tri politička aktera na istoj političkoj liniji u ovoj ili onoj ravni sa SNS. Svi mediji balansiraju između ove tri opcije, čekaju trenutak hoće li se nešto promeniti i kada će oni ponovo zauzeti svoj stav. Bitno je da svako ko prati neki medij pogleda da li na tom mediju ima ijedna reč protiv neke osobe ili partije ili drugog medija. Ako nema, onda je taj medij nečiji“, naveo je Slezović.

Podela projektnog kolača

Na tribini je bilo reči i o projektnom sufinansiranju – konkurs je sproveden na tri godine koje se uskoro navršavaju, a od ukupnog iznosa je RTV Novi Pazar dobila oko 150 miliona, dok su svi ostali podelili oko 18 miliona dinara.

Sagovornici, međutim, nisu izneli konkretan sud o tome da li je informisanje Novopazaraca time unapređeno ili ne.

„Mislim da je jako kratko vremena prošlo od početka ovakvog sufinansiranja da bismo mogli da vidimo da li je informisanje kod građana i građanki bolje. Ja imam nekakvu percepciju da je medijska slika možda za nijansu bolja od prethodnih godina, ali čini mi se da je to bolje još uvek primetno na tehničkom nivou nego što je to sadržajno“, rekao je Sead Biberović.

Ishak Slezović je istakao da su tri godine predug period da bi se znalo „da li ste pare dali na pravu adresu, naročito kada prvi put to radite“.

„Ja se bojim da ćemo dobiti još jedan konkurs na tri godine i da će ponovo biti sredstva opredeljena televiziji, mediju koji je blizak toj partiji. Ukoliko se to desi imaćemo status quo koji neće izaći na dobro. Činjenica je da su širom Srbije sredstva opredeljivana medijima za koje svi znaju da su bliski vladajućoj partiji“, rekao je on.

Sve je pod kontrolom iz prostog razloga što su sva tri politička aktera na istoj političkoj liniji u ovoj ili onoj ravni sa SNS. Svi mediji balansiraju između ove tri opcije, čekaju trenutak hoće li se nešto promeniti i kada će oni ponovo zauzeti svoj stav. (Ishak Slezović)

Denis Mavrić, direktor i glavni i odgovorni urednik RTV Novi Pazar, istakao je da, dok je ova televizija bila javno preduzeće dobijala je oko sedam miliona dinara mesečno, a sa ovim projektom dobijaju nešto više od četiri miliona.

„Televizija na mesečnom nivou košta sigurno negde oko 5,5 do šest miliona. Od marketinga mi za celu godinu možemo da uzmemo pet miliona dinara. Mogu da stanem pred kim god hoćete i mogu da opravdam svaki cent dobijenog novca i da vam kažem da nam je to malo. Možda nekom to deluje apsurdno, ali nama je to malo“, navodi on.

Mavrić je dodao da je sve bilo po zakonu – konkurs je bio javan, a ova televizija je podnela projekat napisan na više stotina stranica.

„Projekat je bio sveobuhvatan, vrlo kvalitetan i garantujem najbolji na konkursu. I na osnovu tog projekta smo dobili 4.211.000 dinara na mesečnom nivou od strane lokalne samouprave“, kaže on i dodaje da su „svaki dinar opravdali preko godišnjih finansijskih i narativnih izveštaja“.

Salahudin Fetić, direktor TV Sandžak je, međutim, rekao da je nepravilnosti na konkursu bilo – „od raspisivanja, sprovođenja konkursa, preko izrade dokumentacije, komisije, raspodele sredstava, do sukoba interesa gradonačelnika koji je bio u vlasničkoj strukturi RTV Novi Pazar“.

Zamerke organizatorima

Gradski većnik u Novom Pazaru Mirsad Jusufović je zamerio organizatorima tribine što se prevelika pažnja posvećuje radu gradske uprave, i konstatovao da ima i drugih tema koje su važne, a koje bi bolje odgovorile na pitanje „Kakve lokalne medije želiš“.

„Da li je cilj tribine da kompletan rad, zalaganje, napor i htenja trećeg sektora posvetimo tome da kvalitetnije izveštavaju o radu loklane samouprave, a to što neće imati dobro izveštavanje u kulturi, sportu, NVO, zdravstvu, marginalizovanim manjinama… Niko ne beži od toga da se priča i o izveštavanju i komunikaciji između medija i lokalne samouprave, ali da je li je medij treba da se bavi samo i isključivo lokalnom samoupravom“, rekao je Jusufović.

 


GRAĐANI ZADOVOLJNI MEDIJIMA, ALI MISLE DA SU NOVINARI POD KONTROLOM

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, koje je na uzorku od 200 ljudi telefonskom anketom sprovela Fondacija, većina građana Novog Pazara se izjasnila da su zadovoljni izveštavanjem lokalnih medija, ali se istovremeno 44 odsto njih izjasnilo da novinari rade pod nečijim uticajem, 64 odsto njih se o svim događajima informiše iz lokalnih medija, i to pre svega na RTV Novi Pazar, koju je kao glavni izvor informisanja istaklo 82,7 odsto građana.

Cilj projekta koji u saradnji sa USAID-om realizuje Fondacija jeste da se, nakon serije razgovora i istraživanja u osam gradova u Srbiji, zaključci i preporuke predaju onima koji rade na izradi nove medijske strategije i izmenama medijskih zakona.

„Mi želimo da razultate ovih razgovora predstavimo onima koji donose odluke kada su mediji u pitanju. U toku je rad na pripremi nove medijske strategije i mi ćemo se truditi da budemo što bliže tom procesu i da u što većoj meri pokušamo da ga usmeravamo tako da u što većoj meri uzme u obzir mišljenje ljudi ovde i drugim gradovima koje posećujemo“, rekao je Ilir Gaši.


Istraživanje javnog mjenja o lokalnim medijima u Novom Pazaru (PDF)

Izveštaj o kvalitetu javnog informisanja i stanju medijske scene u Novom Pazaru (PDF)