POZIV NA KONKURS: Fond solidarnosti sa lokalnim medijima

8. jun 2020.


Slavko Ćuruvija fondacija poziva lokalne medije sa područja Republike Srbije da pošalju svoje predloge projekata u okviru Fonda solidarnosti, kojim želimo da pomognemo medijima koji izveštavaju u javnom interesu u svojim sredinama da prevaziđu krizu izazvanu globalnom pandemijom Covid-19.

U uslovima pandemije i vanrednog stanja u Srbiji, lokalni mediji odigrali su ključnu ulogu u obaveštavanju javnosti u svojim sredinama o svim pitanjima važnim za zdravlje i bezbednost ljudi. U tom poslu od izuzetnog značaja za javni interes, lokalni mediji nisu uvek imali podršku ni lokalnih ni republičkih vlasti. U atmosferi pojačanog stresa uzrokovanog profesionalnim izazovima, povećanom produkcijom i ionako veoma teškim uslovima za rad, lokalni mediji su dodatno pogođeni finansijskom krizom nastalom tokom skoro dvomesečnog vanrednog stanja.

Stoga je cilj konkursa da podrži lokalne medije da prevaziđu krizu i da olakša proizvodnju informativnog sadržaja u javnom interesu, kako bi građanima pružili tačne i proverene informacije kojima će se rukovoditi u svakodnevnom životu. Podrškom medijima želimo i da utvrdimo njihovu poziciju, značaj i relevantnost u sredinama u kojima rade i da ih podržimo da prošire svoju publiku.

Ko?

Konkurs je namenjen lokalnim medijima koji su posebno pogođeni krizom i koji aktivno izveštavaju o temama od javnog značaja u svojim sredinama.

Za podršku će biti odabrani mediji koji:

  • Redovno proizvode informativni sadržaj
  • Izveštavaju o lokalu i za lokal
  • Javni interes postavljaju kao prioritet u svom izveštavanju
  • Poštuju Kodeks novinara Srbije i prihvataju nadležnost Saveta za štampu
  • Rade najmanje tri godine
  • Raspolažu godišnjim budžetom koji ne prelazi pet miliona dinara
  • Registrovani su u APR-u

Šta?

Podrška je namenjena isključivo za proizvodnju informativnog sadržaja koji je od javnog značaja za lokalne sredine iz kojih mediji dolaze. Tematski okvir konkursa nije unapred određen, ali predložene teme moraju biti relevantne i korisne za građane iz tih sredina.

Dozvoljeni su troškovi proizvodnje informativnog sadržaja, kao i troškovi distribucije i promocije sadržaja.

Maksimalan iznos donacije je 500.000 dinara. Maksimalno trajanje projekta je šest meseci.

Kako?

Popunjeni prijavni formular u PDF ili Word formatu poslati najkasnije do 7. jula na adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs.

O prispelim prijavama odlučivaće Slavko Ćuruvija fondacija, uz podršku spoljnih savetnika.

Eventualna pitanja o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete poslati na adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs, najkasnije do 25. juna 2020.