POZIV NA KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA: MEDIJI PO MERI GRAĐANA

27. decembar 2022.


Slavko Ćuruvija fondacija poziva lokalne medije sa područja Republike Srbije da pošalju svoje predloge projekata za podršku za proizvodnju medijskih sadržaja u skladu sa potrebama građana.

Razvoj kredibilnih lokalnih medija zavisi od redovne proizvodnje i distribucije relevantnog sadržaja koji odgovara potrebama građana u lokalnim zajednicama. U praksi postoje pozitivni primeri lokalnih medija koji slušaju svoju publiku, ispituju potrebe građana o vrsti informativnog sadržaja koji im je potreban i važan, na osnovu čega oblikuju i distribuiraju sadržaje koji su od suštinskog interesa za građane lokalnih sredina. Na ovaj način formulisane teme podižu relevantnost medijskih sadržaja i kvalitet informisanja, čime se izgrađuje odnos poverenja između medija i građana.

Podrškom lokalnim medijima želimo da u fokus informisanja stavimo potrebe građana i time  ojačamo poziciju, značaj i relevantnost medija u sredinama u kojima rade i podržimo ih u nastojanju da prošire svoju publiku. Cilj poziva je da doprinese razvoju lokalnih medija i poboljšanju kvaliteta i relevantnosti informativnog sadržaja koji se pruža lokalnoj zajednici.

Podržaćemo one medije koji predlože najjasnije i najkreativnije ideje, modele i mehanizme za slušanje građana i ispitivanje njihovih potreba kada je u pitanju lokalno informisanje, i koji na potrebe građana odgovaraju medijskim sadržajem koji nude.

Ko?

Konkurs je namenjen lokalnim medijima u Srbiji koji aktivno izveštavaju o temama od javnog značaja u svojim sredinama.

Za podršku će biti odabrani mediji koji:

  • Javni interes postavljaju kao prioritet u svom izveštavanju
  • Redovno proizvode informativni sadržaj
  • Izveštavaju o lokalu i za lokal
  • Uvažavaju potrebe građana i u skladu sa tim kreiraju sadržaj
  • Poštuju Kodeks novinara Srbije i prihvataju nadležnost Saveta za štampu
  • Registrovani su u APR-u
  • Postoje najmanje godinu dana

Šta?

Podrška je namenjena za proizvodnju i distribuciju informativnog sadržaja u javnom interesu, koji odgovara na potrebe građana iz lokalnih sredina iz kojih mediji dolaze.

Tematski okvir konkursa nije unapred određen.

Dozvoljeni su troškovi ispitivanja potreba građana, proizvodnje informativnog i medijskog sadržaja, kao i troškovi distribucije i promocije sadržaja.

Maksimalan iznos donacije je 5.000 US dolara u dinarskoj protivvrednosti. Maksimalno trajanje projekta je šest meseci.

Za lokalne medije čiji projekti budu podržani u okviru ovog konkursa, biće održana radionica posvećena unapređenju internih mehanizama za slušanje publike.

Kako?

Popunjeni prijavni formular u PDF ili Word formatu poslati najkasnije do 20. januara  2023. godine na adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs.

O prispelim prijavama odlučivaće Slavko Ćuruvija fondacija, uz podršku spoljnih savetnika.

Eventualna pitanja o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete poslati na adresu konkurs@slavkocuruvijafondacija.rs, najkasnije do 15. januara 2023.