Koalicija za slobodu medija: Vladi Srbije i Ministarstvu informisanja uručen predlog nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima

17. januar 2022.


Koalicija za slobodu medija dostavila je Vladi Republike Srbije i Ministarstvu kulture i informisanja svoj predlog nacrta Zakona o javnom informisanju i medijima koji je nastao kao zajednički poduhvat šest medijskih i novinarskih organizacija iz Koalicije.

Nacrt je ponuđen državnim institucijama kao predlog rešenja za unapređenje sistema javnog informisanja i položaja medija i novinara u Srbiji.

Za ovaj potez smo se odlučili nakon što smo se suočili sa velikim izazovima u aktuelnoj Radnoj grupi za izmene i dopune Zakona o javnom informisanju i medijma, u kojoj veliki broj GONGO (vladine-nevladine organizacije) organizacija predlaže rešenja koja nisu u skladu sa Medijskom strategijom i sa pravnim aktima Srbije, a na šta smo upozorili i Vladu Srbije i resorno Ministarstvo.

Smatramo da je rešenje koje je ponuđeno u našem nacrtu na kvalitetan način i u skladu sa Medijskom strategijom rešava pitanja javnog informisanja, medijskog pluralizma, položaj manjinskih medija,  tržišnih uslova i druge oblasti.

Na ovom predlogu radili su istaknuti stručnjaci i stručnjakinje više od šest meseci, sa namerom da pronađemo što kvalitetnije odredbe koje mogu da budu integrisane u pravni sistem Srbije.

Nacrt je dostupan na srpskom jeziku na ovom linku.

Koalicija je uverena da pomoću ovog nacrta i kvalitetne javne rasprave, koja je neophodna i treba da bude u potpunosti transparentna,  Srbija može da dobije dobar Zakon o javnom informisanju i medijima, čije donošenje kasni više meseci.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.

17. januar 2022. god.