Koalicija za slobodu medija: Odluka REM-a je nastavak medijskog mraka u Srbiji

29. jul 2022.


Savet REM-a je na današnjoj vanrednoj sednici koja je bila zatvorena za javnost, tajnim glasanjem odlučio da korisnici nacionalne televizijske frekvencije ostanu Pink, Hepi, B92 i Prva, bez obzira što su godinama unazad kršili zakone i nisu poštovali minimum uslova propisanih podzakonskom regulativom. Na istoj sednici odlučeno je da bude raspisan konkurs za petu frekvenciju.

Izveštaji REM-a iz godine u godinu pokazuju da nijedna od ovih televizija nije ispunjavala obavezu propisanu Pravilnikom o minimalnim uslovima za pružanje medijske usluge i kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa prema kojoj je definisano da pružalac opšte medijske usluge u svom programu mora imati informativni, naučno-obrazovni, kulturno-umetnički, dokumentarni i dečji program, kao i program za maloletnike. Takođe, nijedna od ovih televizija nije poštovala elaborat na osnovu kojeg je ranije dobila na korišćenje nacionlanu frekvenciju.

Samo tokom 2020. godine načinjeno je preko 12 hiljada prekršaja Zakona o oglašavanju od strane ove četiri televizije, a podneseno je i više prijava zbog govora mržnje i emitovanja nasilja. Međutim, izgleda da ništa od toga nije uzeto u obzir prilikom odlučivanja.

Nisu uzeti u obzir ni kriterijumi za odlučivanje o dodeli frekvencija propisani Prvilnikom, prema kojima je REM morao, između ostalog, da proceni „da li podnosilac prijave poštuje propise i profesionalne i etičke medijske standarde“ i „u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola“. Jasno je da je REM prekršio ove odredbe, što se donekle i očekivalo, s obzirom na to da je predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić ranije rekla da je u pitanju novi konkurs gde svi imaju iste startne pozicije.

Koalicija za slobodu medija ovakvo korišćenje javnog dobra smatra uvredom za zdrav razum jer pokazuje selektivnu primenu zakona i pravila, tj. da pravila ne važe za privilegovane medije u službi vladajućeg režima. Odluka REM-a da televizije Pink, Hepi, B92 i Prva zadrže nacionalne frekvencije najava je daljeg sunovrata medijske scene u Srbiji, koja će doprineti daljem kulturnom i svakom drugom propadanju celokupnog društva. Umesto medijskog pluralizma, dobili smo nastavak medijskog mraka.