Foto: Goran Necin

Saopštenje: Uključiti predstavnike udruženja građana u Radnu grupu za izradu medijske strategije

6. jul, 2018.


Organizacije civilnog društva koje se bave slobodom izražavanja, informisanja, medija, položajem novinara i ostalim pitanjima važnim za informisanje građana, pozivaju Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u Radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja (medijska strategija).

Dokumenta koja su donele Vlada Srbije i Narodna Skupština ukazuju na važnost i razloge za uključivanje civilnog društva u izrade strateških dokumenata. Medijska strategija koja obuhvata objektivno, tačno i blagovremeno informisanje, kao i učešće građana u definisanju javnog interesa ima izuzetnu važnost za građane i građanke Srbije. Bez učešća civilnog društva, interesi građana, najvažnije ciljne grupe prilikom definisanja strategije, ne mogu biti adekvatno zastupljeni.

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka, donete zaključkom Vlade 26. avgusta 2014. godine definišu uključivanje organizacija kao „viši nivo dvosmernog procesa putem koga su predstavnici organizacija civilnog društva aktivno uključeni u proces izrade propisa (npr. članstvo u radnim grupama za izradu propisa)”. Takođe, Smernice naglašavaju: “Da bi se obezbedila delotvornost, efikasnost i ekonomičnost, učešće organizacija civilnog društva trebalo bi obezbediti u vreme i na način kada postoji realna mogućnost uticaja na nacrte, odnosno predloge propisa, dakle u ranoj fazi njihove izrade, kada su sve mogućnosti za njihove izmene i dopune još uvek otvorene. U postupku izrade nacrta, odnosno predloga propisa, stručnjaci kao predstavnici organizacija civilnog društva mogu biti imenovani za članove radnih grupa u skladu sa važećim propisima ili na osnovu javnog poziva.”

Zakon o planskom sistemu, donet 19. aprila ove godine, utvrđuje načelo javnosti i partnerstva „koje podrazumeva da se javne politike utvrđuju u okviru transparentnog i konsultativnog procesa, odnosno da se tokom izrade i sprovođenja planskih dokumenata, kao i analize efekata i vrednovanja učinaka javnih politika, sprovodi transparentan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama i ciljnim grupama, uključujući i udruženja i druge organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i druge organizacije, vodeći računa da se omogući ostvarivanje pojedinačnih pravnih i drugih interesa svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa, uz istovremenu zaštitu javnog interesa”.

Organizacije civilnog društva pozdravljaju otvorenost Vlade Srbije za uključivanje novinarskih i medijskih udruženja u sastav radne grupe za izradu strategije. Imajući u vidu važnost učešća građana kao krajnjih korisnika medijskih sadržaja, nadamo se da će Vlada Srbije, kao i novinarska i medijska udruženja, podržati uključivanje predstavnika organizacija na samom početku izrade ove strategije.

Potpisnici:

Akademija ženskog liderstva
Akademska inicijativa Forum10
Autonomni ženski centar
Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
Beogradski centar za ljudska prava
Beogradski fond za političku izuzetnost
BIRODI
Centar modernih veština
Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
Centar za integritet Niš
Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK
Centar za istraživanje javnih politika
Centar za kriznu politiku i reagovanje
Centar za podršku ženama
Centar za praktičnu politiku
CRTA
Dijalog.net
Društvo za obrazovanje odraslih
Edukacioni centar Leskovac
Edukativni centar TIM
Evropski pokret u Srbiji
Fondacija ADRA
Fondacija Centar za demokratiju
Forum žena Prijepolja
Građanska akcija Pančevo
Građanska čitaonica Evropa Bor
Građanske Inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
InTER
Komitet pravnika za ljudska prava- Yucom
Kuća ljudskih prava i demokratije Beograd
Kulturni centar DamaD
Media i reform centar Niš
Medijski centar “ Žig Info”
Medijski istraživački centar – Niš
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Novi Optimizam
Novosadska novinarska škola
NVO Nova naša reč
NVO Svet i Dunav
NVO Užicemedia
Odbor za ljudska prava Leskovac
Odbor za ljudska prava Niš
Partneri za demokratske promene Srbija
Podrinjski Anti-Korupcijski Tim
Regionalni info centar
Romski centar za demokratiju Bujanovac Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Sanitarno ekološko društvo
SHARE Fondacija
Slavko Ćuruvija fondacija
Šumadijski centar za građanski aktivizam Res publica Transparentnost Srbija
Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga
Udruženje gradjana Emblema
UG Centar gradjanskih vrednosti
UG Paleta Gornji Milanovac
UG Zlatiborski krug
Urban-In
UŽ Peščanik
Zaječarska inicijativa

Beograd, 5. Jul 2018. godine