RTS

Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ugrožava širok korpus ljudskih prava

17. septembar 2021.


Novi Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ukoliko bude usvojen u trenutnoj formi urušiće dostignuti nivo ljudskih prava, između ostalog pravo na slobodu govora i pravo na privatnost.

Predloženim članovima 44, 156 – 158 Nacrta Zakona kojim se uređuju sistemi za obradu podataka, kao i nadzor i snimanje na javnim mestima ugrožava se pravo na privatnost građana i uvodi se totalni nadzor bez ikakve kontrole suda i potpuno suprotno standardima GDPR-a i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ove odrede mogu pogubno uticati i na ugrožavanje tajnosti novinarskih izvora što razvija efekat autocenzure i onemogućava rad novinara, pre svega onih koji istražuju i izveštavaju o korupciji i organizovanom kriminalu. Podsećamo da su ove odredbe u suprotnosti sa ciljevima u Medijskoj strategiji koja je predvidela pojačavanje zaštite novinarskih izvora, što ovakvim predlozima može odvesti samo u suprotnom smeru.

Takođe, ograničenjima koja su predviđena članovima 25, 58 i 59, kao i kaznene odredbe u članu 355 kojima se predviđaju visoke kazne i za fizička lica, kako za upotrebu pojma policija tako i za otkrivanje identiteta ovlašćenog lica ugrožavaju redovan rad novinara, izveštavanje u interesu javnosti, i dovode do apsurdne situacije budući da se za upotrebu pojma „policija“ mora tražiti dozvola resornog ministra. Otkrivanje identiteta policajca, koji po svemu sudeći više neće nositi oznake sa svojim prezimenima već će oznake biti kombinacija slova i brojeva, takođe će biti kažnjivo, iako se radi o službenom licu čiji rad mora da bude pod lupom javnosti.

Rad na ovom Nacrtu Zakona protekao je prilično netransparentno i zainteresovane strane uprkos programu javnih rasprava koji je objavljen na sajtu MUP -a, nisu bile obaveštene o istom. Pozivamo sve zainteresovane pojednice i organizacije da se uključe u javnu raspravu da zajedno pokušamo da odbranimo naša prava. Amandmane na predloženi Nacrt zainteresovane strane mogu poslati na imejl javna.rasprava@mup.gov.rs najkasnije do 18. septembra 2021. godine.

1. Nezavisno udruženje novinara Srbije

2. Nezavisno društvo novinara Vojvodine

3. Fondacija Slavko Ćuruvija

4. Partneri Srbija

5. Asocijacija onlajn medija

6. A11 inicijativa

7. Transparetnost Srbija

8. Evropski pokret u Srbiji

9. Inicijativa mladih za ljudska prava

10. Beogradski centar za ljudska prava

11. Autonomni ženski centar

12. AS Centar

13. Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal pres

14. Nepušački edukativni centar – RP

15. Zapadnobalkanski institut – Western Balkans Institute

16. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

17. TV Forum

18. Centar za ženske studije

19. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

20. Asocijacija medija

21. CRTA

22. Odbor za ljudska prava Niš

23. Alternativni dom

24. NGO Libero

25. Beogradski centar za bezbednosnu politiku

26. Građanske inicijative

27. BIRODI