Koalicija za slobodu medija: Presuda Autonomiji zadire u suštinsku ulogu medija

22. mart 2022.


Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Nezavisno društvo novinara Vojvodine obavezano da isplati skoro 100.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti i troškova sudskog postupka, zbog prenošenja saopštenja Demokratske stranke iz 2017. godine.

Iako je medij Autonomija, prilikom prenošenja predmetnog saopštenja postupio u svemu u skladu sa Kodeksom novinara Srbije te je u naslovu, na početku, na sredini i na kraju teksta jasno i nedvosmisleno naznačeno da se radi o saopštenju Demokratske stranke, te da redakcijski obrađeni delovi teksta nisu izmenili činjenice iz saopštenja, niti kontekst u kojem su upotrebljene, niti njihov smisao, Apelacioni sud u Beogradu smatra da je Zakon o javnom informisanju i medijima prekršen upravo zbog redakcijski obrađenih delova saopštenja.

Iako u skladu sa Kodeksom novinara Srbije i pravilima novinarske struke, redakcija nesporno ima pravo da saopštenja redakcijski obradi, Apelacioni sud u Beogradu smatra da redakcijski obrađeni delovi saopštenja, koji zbog svoje prirode nisu stavljeni pod znake navoda, jer se tekst saopštenja ne prenosi doslovno, zapravo znači da je redakcija medija Autonomija iznela svoj stav iz koga sledi da je medij saglasan sa sadržinom tog saopštenja. Apelacioni sud u Beogradu ide čak toliko daleko da u presudi navodi koje su to reči novinari trebalo da upotrebe kako bi se pravilno distancirali od predmetnog saopštenja.

Ovakva presuda predstavlja ozbiljan presedan jer zadire u suštinsku ulogu medija u demokratskom društvo da prenose informacije koje, između ostalog, dolaze i od političkih aktera. Sud preuzima ulogu odgovornog urednika i poučava novinare kako i koje reči treba da se nađu u tekstovima koje objavljuju.

Posebno je indikativno što ovakva presuda dolazi u toku predizborne kampanje u kojoj mediji imaju značajnu ulogu da prenose poruke političkih aktera.

Koaliciju za slobodu medija čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.