Kako do boljeg informisanja u Subotici?

8. jul 2017.


U okviru serije razgovora o problemima sa kojima su suočeni lokalni mediji u Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija u Subotici, u utorak, 11. jula, organizuje drugu javnu debatu o stanju medija i kvalitetu informisanja građana na lokalu.

Kako bi omogućila da se tokom medijske reforme čuje glas lokanih zajednica i kako bi njihov glas prenela državnim institucijama koje bi trebalo da počnu rad na novoj medijskoj strategiji, Slavko Ćuruvija fondacija, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), serijom razgovora i javnih tribina prikuplja iskustva koja su dosad imali građani, novinari, urednici, vlasnici medija i predstavnici lokalne samouprave u gradovima širom zemlje.

Pokušaćemo da odgovorimo i na pitanje kako se medijska reforma (privatizacija, zakonodavstvo, projektno sufinansiranje…) odrazila na kvalitet javnog informisanja u gradovima širom Srbije i na položaj medija i novinara u tim sredinama. Kako su promene proteklih godina u medijskoj sferi uticale na redovno izveštavanje građana o svim pitanjima od značaja za njihov život? Šta je još potrebno uraditi da bi građani Subotice dobijali pravovremene, objektivne i potpune informacije koje su važne za njihovu zajednicu?

U javnoj debati učestvuju Nadica Harminc, novinarka Subotičkih novina, Natalija Jakovljević, novinarka portala Magločistač, i Ilir Gaši, izvršni direktor Slavko Ćuruvija fondacije. Debatu će moderirati Marija Vučić, novinarka portala Cenzolovka.rs.

Kao sa prethodne debate koja je održana u Požarevcu, Slavko Ćuruvija fondacija će se zalagati da zaključci razgovora budu uzeti u obzir prilikom izrade nove medijske strategije.

Debata će biti održana u utorak, 11. jula 2017, u 18 sati, u sali 211 na prvom spratu Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15.