Screenshot, N1

Hitno prestati sa nasiljem i zastrašivanjem, institucije pripadaju građanima i građankama

21. jul 2022.


Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Tri slobode” hitno zahtevaju od MUP-a da zaštiti građane i građanke koji su danas u Novom Sadu bili izloženi napadima privatnog obezbeđenja kao i da obustavi primenu represivnih mera i prekomerne sile od strane pripadnika MUP-a. Nadalje, zahtevamo da se aktivistima i aktivistkinjama omogući nesmetano pravo na slobodu okupljanja i izražavanja i učešće u donošenju odluka. Skupština Grada Novog Sada mora poštovati demokratsko pravo zainteresovanih građanki i građana da prisustvuju sednici na kojoj se usvaja Generalni urbanistički plan.

Na fotografijama i snimcima koji su javno dostupni na medijskim portalima i društvenim mrežama, moguće je videti kako pripadnici privatnog obezbeđenja nasilno guraju i obaraju demonstrante, zabeležen je i momenat u kojem su nasilno odgurnuli jednu aktivistkinju koja je tom prilikom pala na zemlju. Nakon dolaska pripadnika policije, došlo je do sukoba sa demonstrantima, a dostupan je i snimak privođenja jednog od aktivista uz prekomernu upotrebu sile, kako se sumnja, od strane pripadnika policije u civilu.

Zahtevamo da nadležne institucije neodložno pokrenu postupke protiv odgovornih pripadnika policije i privatnog obezbeđenja, radi utvrđivanja da li je došlo do prekomerne upotrebe sile prema okupljenim građanima i građankama.

Podsećamo da su građani i građanke Novog Sada mesecima unazad upozoravali na loša rešenja predviđena predlogom novog Generalnog urbanističkog plana Novog Sada, a nadležne institucije su više od 10.000 primedbi građana i građanki odbile. Takođe, podsećamo i na reakciju Platforme “Tri slobode”, iz marta 2022. godine, povodom krivičnog gonjenja trojice aktivista Omladinske studentske akcije (OSA) koji su prekinuli raspravu o Generalnom urbanističkom planu grada Novog Sada, kojom je ocenjeno da su građani i građanke bili primorani da posežu za vaninstitucionalnim mehanizmima u slučajevima kada se institucije oglušuju na probleme građana i građanki i kada im onemogućavaju da utiču na donošenje odluka koje ih se tiču.


Ispred Platforme “Tri slobode”:

 1. Građanske inicijative

 2. Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR Srbija)

 3. A11- Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

 4. Beogradski centar za ljudska prava

 5. CRTA

 6. Slavko Ćuruvija Fondacija

 7. Novi optimizam

 8. Centar za praktičnu politiku

 9. Helsinški odbor za ljudska prava

 10.  Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 11. Centar za kulturnu dekontaminaciju

 12. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

 13. NUNS