Slavko Ćuruvija fondacija

Inicijativu za uspostavljanje Slavko Ćuruvija fondacije (SCF) pokrenuli su Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije. Uz pomoć prijatelja iz nevladinog sektora Srbije i podršku Fondacije Braće Rokfeler iz Njujorka u novembru 2013. godine počela je sa radom Slavko Ćuruvija fondacija koja za cilj ima unapređenje kvaliteta novinarstva u Srbiji, podršku lokalnim medijima, podršku istraživačkom novinarstvu, kao i rad sa mladima koji ulaze u svet novinarstva.

Planovi fondacije su ambiciozni, pre svega imajući u vidu situaciju u novinarstvu u Srbiji na prelazu između 2013. u 2014. godinu.

SCF će se baviti podrškom i razvojem slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija u situaciji u kojoj se mediji u Srbiji susreću sa sistemskim problemima.

Umesto da preispituju političare i vladu, da ih pozivaju na odgovornost, mediji u Srbiji mahom su upravljani iz centara moći okupljenih oko tajkuna i/ili političara.

Na taj način mediji u Srbiji ostavili su građane bez podrške i pomoći, odnosno odustali od svoje uloge kao demokratskog korektiva društva.

Dosadašnji napori da se na medijskoj sceni Srbije nezavisni mediji uspostave kao kontrola vlasti bili su sporadični, nesistemski i nedosledni, čast svetlim izuzecima.

Mediji u Srbiji, da li zastrašeni finasijerima ili zbog niskog nivoa profesionalizma i novinarskog integriteta, nisu uspeli da se ujedine, lako potpadaju pod politički uticaj, postaju pasivni i skloni korupciji.

U takvoj situaciji Slavko Ćuruvija Fondacija smatra kao svoj primarni zadatak podršku malom broju upornih i nezavisnih medija koji rade na sebi i pokušavaju da deluju u interesu stanovnika ove zemlje, a ne centara moći.

Na političkoj i medijskoj sceni na kojoj dominira tabloidni pristup i senzacionalizam uz politički pritisak na medije, ekonomsku nestabilnost kao i idalje aktuelne pretnje novinarima, želimo da podržimo svaki pokušaj u pravcu stvaranja nezavisnih medija.

Cilj nam je da kroz konkurse, naše programe i projekte, ohrabrimo novinare i medije koji se bave kvalitetnim novinarstvom u svojim lokalnim sredinama i tako im pomognemo da ojačaju svoju ulogu kontrolora vlasti na svakom nivou, od lokalnog do republičkog.

Ono što takođe želimo i smatramo da nedostaje u medjima jeste podrška građanima da se uključe u procese odlučivanja, da izađu iz pasivne uloge i uzmu poluge vlasti u svoje ruke kroz institucije sistema koje su za to predviđene.