Foto: Vladimir Bogdanović

Debata: Kako do boljeg informisanja u Leskovcu?

19. decembar 2017.


U četvrtak 21. oktobra u Leskovcu Slavko Ćuruvija fondacija organizuje javnu debatu o kvalitetu informisanja građana i stanju medija u tom gradu.

Na debati će novinari, predstavnici civilnog sektora, lokalne samouprave i građani razgovarati o tome kako su se medijske reforme (privatizacija, projektno sufinansiranje…) odrazile na kvalitet javnog informisanja u Leskovcu i na položaj lokalnih medija i novinara. Pored toga biće predstavljeno i istraživanje koje je Slavko Ćuruvija fondacija sprovela u Leskovcu, u kome je 200 ispitanika ocenilo kvalitet javnog informisanja u ovom gradu.

Takođe, biće reči i o pritiscima sa kojima se novinari suočavaju, kao i o tome šta je potrebno uraditi da bi građani Leskovca dobijali pravovremene, objektivne i potpune informacije.

U javnoj debati učestvuju Nataša Đorđević, glavna i odgovorna urednica Televizije Leskovac, Ivan Grujić, projektni menadžer Edukacionog centra, Marko Vujačić, direktor Slavko Ćuruvija fondacije. Debatu, na koju su pozvani i predstavnici Grada Leskovca, vodiće Ivana Stevanović, programska menadžerka SĆF.

Javna debata će biti održana u 12 sati u Svečanoj sali Jablaničkog upravnog okruga, Pana Đukića 9.

Ovo je, inače, četvrta javna debata koju u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) organizuje Slavko Ćuruvija fondacija.

Ideja jeste da se kroz seriju razgovora i javnih tribina prikupe iskustva koja su dosad imali građani, novinari, urednici, vlasnici medija i predstavnici lokalne samouprave u gradovima širom zemlje, sa ciljem da se omogući da se tokom medijske reforme čuje glas lokalnih zajednica koji će Fondacija preneti državnim institucijama koje rade na novoj medijskoj strategiji.

Facebook-1500px-LESKOVAC