Crowdfunding program Slavko Ćuruvija fondacije

4. april 2018.


Poziv za prijavljivanje na crowdfunding program SĆF. Rok: 13. april 2018.


Izvor: Slavko Ćuruvija fondacija

 

Šta je crowdfuning?

Crowdfunding je alternativni model finansiranja, odnosno skup znanja i tehnika o prikupljanju novčanih sredstava od velikog broja „malih“ davalaca – najčešće običnih građana – radi realizacije nekog projekta ili ideje.

 

Zašto je crowdfunding važan za medije u Srbiji?

U uslovima malog, nerazvijenog i politički kontrolisanog medijskog tržišta na kome malobrojni oglašivači beže od kritički nastrojenih medija kao đavo od krsta a javni novac za konkursno sufinansiranje često završava na računima „podobnih“ medija, postavlja se pitanje – da li uopšte postoji model finansijske održivosti za nezavisno novinarstvo koji zaista radi?

Jedan od modela o kojima se mnogo priča, ali malo zna, jeste – crowdfunding.

 

Kako izgleda crowdfunding program Slavko Ćuruvija fondacije?

– Učesnici koji prođu selekciju biće pozvani da učestvuju u jednodnevnoj crowdfunding radionici 20. aprila u Beogradu. Troškovi puta, ishrane i smeštaja su pokriveni.

– Radionica je bazirana na regionalnom istraživanju medijskih crowdfunding modela koje je sprovela SĆF krajem 2017. i početkom 2018. godine.

– Nakon radionice, učesnici razvijaju sopstvene kampanje, uz podršku eksperata u oblasti crowdfundinga, medija, advertajzinga i društvenih mreža.

– Najbolji crowdfunding projekti dobiće finansijsku podršku za realizaciju kampanje.

 

Šta ćete naučiti u okviru programa?

– Šta je potrebno da bi jedan crowdfunding projekat uspeo?

– Da li je moguće izgraditi finansijsku održivost kroz crowdfunding?

– Kako da motivišete publiku da finansijski podrži rad vašeg medija?

– Kako da definišete ciljne grupe kampanje?

– Kako da izaberete prave poruke, kanale i sredstva kampanje?

– Koju platformu da koristite za prikupljanje novca?

 

Ko može da se prijavi?

– Lokalni onlajn, TV, radio ili štampani mediji aktivni na teritoriji Srbije, koji imaju informativnu produkciju

– Udruženja i neformalne grupe građana koja realizuju projekte i inicijative namenjene kvalitetnom informisanju javnosti, posebno one koje su namenjene lokalnim zajednicama

 

Kako da se prijavite?

Slanjem prijave na mail crowdfunding@slavkocuruvijafondacija.rs do 13. aprila 2018. godine. Prijava treba da sadrži:

– Osnovne informacije o mediju ili organizaciji koja aplicira

– Kratko motivaciono pismo: zašto misite da je crowdfunding dobro rešenje za vaš medij ili organizaciju? Imate li neke ideje o tome kako bi kampanja mogla da izgleda?

– Ime i prezime, funkcija i CV predstavnika medija/organizacije koji će učestvovati u radionici

– Kontakt-informacije

Kandidati će biti obavešteni o ishodu do ponedeljka, 16. aprila.

Slavko Ćuruvija fondacija zadržava pravo da zatraži dodatne informacije neophodne za ocenjivanje kvaliteta prijave.