Civilno društvo zabrinuto zbog ukidanja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

30. oktobar 2020.


Organizacije civilnog društva zahtevaju od Vlade Republike Srbije da osigura dovoljno resursa i formalnih nadležnosti za mehanizme čiji je cilj uključivanje građana u procese doonošenja odluka. Takođe, od Vlade tražimo i da obrazloži zbog čega je odluka da se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ukine, kao i smanje postojeće ingerencije u okviru novog Ministarstva, doneta u potpuno netransparentnom procesu, bez adekvatnih konsultacija sa civinilnim društvom.

Nakon jedne decenije od uspostavljanja, usvajanjem Zakona o ministarstvima i uspostavljanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog,  rasformirana je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom kao služba Vlade koja je imala koordinirajuću ulogu u obezbeđivanju saradnje civilnog i svih delova javnog sektora. Građanske inicijative su zajedno sa kolegama iz civilnog društva godinama radile na uspostavljanja institucije Kancelarije, koja je predstavljala mehanizam za unapređenje saradnje između svih ministarstava i organizacija civilnog društva.

Iako je deo nadležnosti Kancelarije prenet na novo Ministarstvu, javnosti nije dovoljno jasno obrazloženo zbog čega se odnosi sa civilnim društvom stavljaju pod okrilje jednog ministarstva. Na ovaj način se značajno sužava prostor za konstruktivnu saradnju između svih organa javne vlasti i civilnog sektora, koja po standardima Evropske unije treba da bude mnogo više od dijaloga. Ostaje i pitanje kako će se u budućoj praksi Ministarstva sprovoditi politika učešća građana u pripremi propisa u skladu sa osnovnim principima Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa. Kancelarija je  uspostavila standarde u ovoj oblasti i smanjenje ovih standarda umanjiće i realan uticaj na kvalitet i sadržinu pravnih propisa. Takođe, u delokrugu novog Ministarstva nema nadležnosti u vezi sa prikupljanjem i objavljivanjem informacija o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta. Na ovaj način, ukinut je važan mehanizam za kontrolu transparentnosti potrošnje ovih budžetskih izdvajanja. Istovremeno, ukinuta je veoma važna uloga Kancelarije da osigurava učešće građana u pripremi pravnih propisa od strane ministarstava i lokalnih samouprava.

Od Vlade takođe očekujemo, iako to Zakonom o ministarstvima nije predviđen, da Ministarstvo za ljudska prava i manjinska prava i društveni dijalog preuzme i sva radno angažovana lica iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao što je slučaj sa zaposlenima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U suprotnom će neizbežno doći do prekida ili usporenja procesa u kojima Kancelarija trenutno učestvuje ili ih sprovodi.

Ovim putem iskazujemo zahvalnost Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom koja je od osnivanja, uprkos konstantnom smanjivanju resursa i ograničenim ingerencijama, postigla rezultate u otvaranju državnih institucija prema civilnom društvu.


Beograd

30. oktobar 2020.

Potpisnici saopštenja:

 1. ADRA Srbija
 2. AS – Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om
 3. Asocijacija DUGA
 4. ASTRA- Akcija protiv trgovine
 5. Beograd Prajd
 6. Beogradska otvorena škola
 7. Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 8. Beogradski centar za ljudska prava
 9. Birodi
 10. CANVAS
 11. Catalyst Balkans
 12. Centar za evropske politike
 13. Centar za minitoring i aktivizam – CEMA
 14. Centar za mir Kragujevac
 15. Centar za praktičnu politiku
 16. Centar za prava deteta
 17. Centar za razvoj demokratskog društva- Europolis
 18. Centar za vladavinu prava
 19. CINS
 20. Đorđe Popović, programski koordinator BFPE i nekadašnji zaposleni Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.
 21. Edukativni centar Kruševac
 22. Ekološki pokret Odžaka
 23. EKONEC portal
 24. Evropski pokret u Srbiji
 25. Fond za humanitarno pravo
 26. Građanske incijative
 27. Grupa IZAĐI
 28. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 29. Inicijativa mladih za ljudska prava
 30. ISKRICA-inicijativa za dodatnu podršku
 31. Kulturni centar DamaD
 32. Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava
 33. Libero
 34. Link plus
 35. Media i reform centar Niš
 36. Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi
 37. Nacionalna koalcija za decentralizaciju
 38. Nepušački Edukativni Centa
 39. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 40. Novosadska novinarska škola
 41. Novosadski humanitarni centar
 42. Omladinski centar CK13
 43. Partneri Srbija
 44. Podrinjski Antikorupcijski Tim Pakt
 45. portal Dijalog Net
 46. Praxis
 47. Proaktiv
 48. Radio Zlatousti
 49. Res Publica
 50. Sandžački odbor za ljudska prava
 51. Sanitarno ekološko društvo
 52. Slavko Ćuruvija fondacija
 53. Srbija u pokretu
 54. Timočki omladinski centar
 55. Trag Fondacija
 56. Udruženje Dijalog
 57. Udruženje Fenomena
 58. Udruženje građana RIME Zaječar
 59. Udruženje Lilit
 60. Udruženje Narodni Parlament
 61. UG Balkan Urban Movement
 62. UG ekološko društvo “Bujanovac”
 63. UG ”Evrokontakt”
 64. UG Kreni-Promeni
 65. UG VIDO Kragujevac
 66. Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije
 67. Urban-in
 68. UŽ Peščanik
 69. Vojvođanski građanski centar
 70. Žene za mir Leskovac