Sudsko veće ponovo odbacilo deo važnih dokaza na suđenju za ubistvo Ćuruvije

12. jun 2018.


Sudsko veće, kojim predsedava sudija Snežana Janković, ponovo je danas, na suđenju optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i Evropljanina, izdvojilo iz spisa predmeta deo dokumenata sa informacijama sa baznih stanica mobilne telefonije, uprkos nedavnoj odluci Apelacionog suda koji je prethodnu, istovetnu odluku ovog veća oborio i vratio na ponovno odlučivanje.

Piše: Perica Gunjić

Ova dokumenta – pre svega 10 kaseta (od 40, koliko tužilaštvo tvrdi da ima), CD, DVD, 17 „priloga u papirnom obliku“… – spadaju među ključne dokaze koje nudi tužilaštvo. Prema navodima optužnice, ona ukazuju na međusobnu komunikaciju i na mesto na kome su se nalazili optuženi od 9. do 12. aprila 1999. godine (Ćuruvija je ubijen 11. aprila).

Sudija Jovanović je na ovom neobično kratkom ročištu, koje je trajalo petnaestak minuta, samo saopštila da je rešenje o novom izdvajanju ovih dokaza iz spisa predmeta sudsko veće donelo uzimajući u obzir prethodnu odluku Apelacionog suda i nakon što je na glavnom pretresu u maju saslušala svedoke – policajca Dragana Kecmana, koji je vodio istragu u slučaju Ćuruvija, i radnika Mobtela Dejana Anđelkovića. Obojica su potvrdili da su 2005. godine preuzeli, odnosno predali, sporne kasete i da su njihovi potpisi na dokumentima autentični.

Snežana Jovanović je, ipak, saopštila da je sudsko veće ponovo utvrdilo da tih 10 kaseta (devet sa podacima sa baznih stanica i jedna takozvana tehnička kaseta) nije uzeto u skladu sa, u to vreme važećim, Zakonom o krivičnom postupku.

Radi se o tome da je ZKP tada, prema tumačenju sudskog veća, propisao da mora da se sačini potvrda sa svim detaljima o preuzimanju, dok u ovom slučaju postoji samo dopis, poslat Mobtelu dan kasnije, o tome da su kasete i ostala dokumenta prethodnog dana preuzeti.

Oko ovih dokaza već dva meseca se vodi žestoka rasprava, pošto je prethodnu istovetnu odluku suda iz aprila Apelacioni sud u maju ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje.

Ovaj sud je tada utvrdio da „navedeni dokazi nisu pribavljeni na nezakonit način, kao što pogrešno utvrđuje prvostepeni sud“, „jer su organi unutrašnjih poslova postupali na osnovu izričitih zakonskih ovlašćenja da mogu oduzeti predmete koji služe kao dokaz u krivičnom postupku“.

Na ovo rešenje je moguće uložiti žalbu, pa ako to tužilaštvo i uradi, dalji tok suđenja će zavisiti od nove odluke Apelacionog suda.

Suđenje se nastavlja 4. jula u 9.30.

 


BAROVIĆ: BIZARNA ODLUKA SUDA

Zastupnik oštećene Branke Prpe, Nikola Barović, novinarima je rekao da je tih 40 kaseta, koje pokrivaju period od 9. do 12. aprila 1999. sudija u prethodnom postupku prihvatio i da niko nije osporio tu odluku, i istakao da smatra „bizarnim“ najnovije odluke suda.

On je potvrdio da su informacije sa baznih stanica među najvažnijim dokazima tužilaštva na suđenju. Smatra, takođe, da je teško očekivati da ovo suđenje, koje je upravo ušlo u četvrtu godinu, može da bude završeno pre jeseni.

Advokati optuženih nisu želeli da komentarišu rešenje sudskog veća, ali su neki nezvanično izrazili sumnju da sporne kasete uopšte postoje i da su ih pojedini advokati i optuženi tražili na uvid, ali da ih nisu dobili.