Foto: Predrag Mitić

Sud odbio sve predloge tužilaštva i odbrane za izvođenje dodatnih dokaza u procesu za ubistvo Ćuruvije

16. jun 2021.


Sudeći prema današnjem ročištu, sva je prilika da se približavamo zaključenju glavnog pretresa, odnosno iznošenju završnih reči i kraju ponovljenog suđenja za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije

Piše: Tamara Spaić

Sat vremena trajalo je samo brzo čitanje spiska odbačenih dodatnih dokaza koje je tužilac Milenko Mandić predložio u ponovljenom postupku za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije, a koje je predsednica sudskog veća Snežana Jovanović ocenila kao suvišne. Sudsko veće je na današnjem pretresu odbacilo i sve dodatne predloge odbrane za izvođenje dokaza, većinom kao suvišne.

Pojedini predlozi odbrane odbijeni su i kao nedozvoljeni, poput predloga advokatice Zore Dobričanin Nikodinović u vezi sa uvidom u USB na kome su podaci o mobilnoj komunikaciji okrivljenih u vreme ubistva. U pitanju su ključni dokazi protiv okrivljenih, čije je postojanje odbrana osporavala na nekoliko poslednjih ročišta.

Čistilište procesa

Današnje ročište predstavljalo je pravo čistilište ponovljenog procesa za ubistvo Ćuruvije i to je obično trenutak koji prethodi zaključenju glavnog pretresa, odnosno iznošenju završnih reči i kraju suđenja.

Sudija Snežana Jovanović je nakon čitanja podužeg spiska odbačenih dokaza obrazložila odluku, a odbrani je ostavljeno vreme da se naknadno, zbog obimnosti materijala i nakon preuzimanja transkripta, izjasni o današnjoj odluci sudskog veća.

Odbačene dokaze tužioca sudija Snežana Jovanović je podelila u praktično četiri grupe i objasnila da se jedna grupa odnosi na prateću dokumentaciju, odnosno razne dopise koji su pratili pojedine dokaze već iznete tokom suđenja. Ocenila ih je kao suvišne jer ne doprinose novim saznanjima.

Predlog Zore Dobričanin Nikodinović da se sasluša kontroverzni bivši pripadnik crnogorske tajne službe Vasilije Mijović, koji je već jednom lažno svedočio na sudu u procesu za ubistvo crnogorskog novinara, odbijen je kao suvišan

Drugu grupu odbačenih tužiočevih dokaza sudija je opisala kao „većinom zapisnike o ispitivanju svedoka iz 2007. i 2014. godine“, a u pitanju su svedoci koji su saslušani na glavnom pretresu i svi su se izjasnili da ostaju pri svojim ranijim izjavama.

„Suvišno je da te zapisnike ponovo izvodimo kao dokaze“, zaključila je sudija Jovanović.

U treću grupu odbačenih tužiočevih dokaza, po objašnjenju sudije, spadaju kriminalistički izveštaji koji se odnose na lica ili vreme koji nisu obuhvaćeni optužnicom.

Četvrta grupa dokaza su razne odluke nadležnih sudova koje se odnose na određivanje pritvora i odluke po žalbama na njih.

„Ovo je suvišno jer te činjenice ne ukazuju ni na šta“, rekla je sudija.

Većinu dokaza koje je sud odbio, a koje je predložila odbrana, sudija Snežana Jovanović je, uz ocenu da su suvišni, okarakterisala i kao odugovlačenje postupka. U takve predloge spadaju svi zahtevi za uvid u nosače podataka o mobilnoj komunikaciji koju su okrivljeni imali na dan ubistva Slavka Ćuruvije, 11. aprila 1999. godine, na čemu je odbrana veoma insistirala na nekoliko poslednjih ročišta.

Sudija Jovanović je objasnila da su predlozi odbačeni jer je sud izveo i prihvatio dokaz koji se tiče veštačenja tih podataka, gde je taksativno nabrojano koje su metode korišćene prilikom veštačenja.

„Uvid u to bi bilo samo odugovlačenje postupka jer je veštačenje prihvaćeno kao dozvoljen dokaz“, rekla je sudija i pojasnila da prihvatanje predloga odbrane ne bi doprinelo razjašnjenju činjenica koje su važne za proces.

Prošao rok za uvid u podatke o komunikaciji optuženih

Zanimljivo je da je sud kao nedozvoljen odbacio predlog advokatice Zore Dobričanin Nikodinović u vezi sa uvidom u USB na kome su podaci o mobilnoj komunikaciji u vreme ubistva. Sudija je obrazložila da je ovaj predlog stavljen nakon što je „prošao rok“, odnosno da je to trebalo predložiti u toku izvođenja dokaza, a ne „nakon donošenja odluke sudskog veća, ma kakva da je bila“.

Zahtev odbrane da se izvrši uvid u zapise sa kamera sa saslušanja Zorana Stijovića i Dejana Milenkovića Bagzija ocenjen je kao suvišan.

Većinu dokaza koje je sud odbio, a koje je predložila odbrana, sudija Snežana Jovanović je, uz ocenu da su suvišni, okarakterisala i kao odugovlačenje postupka

„Ako postoji sumnja u nezakonitost, to može biti predmet nekog drugog postupka, a ne ovog“, rekla je predsednica sudskog veća.

Predlog odbrane da se pribavi izveštaj o tome da li je okrivljeni Miroslav Kurak bio pripadnik specijalnih jedinica DB-a takođe je odbačen kao suvišan. Odbačeni su i predlozi o suočenju svedoka koji su davali suprotstavljene iskaze, jer će, kako je objasnila sudija Snežana Jovanović, veće izneti svoj stav o njima.

Predlog advokatice Zore Dobričanin Nikodinović da se sasluša kontroverzni bivši pripadnik crnogorske tajne službe Vasilije Mijović, koji je već jednom lažno svedočio na sudu u procesu za ubistvo crnogorskog novinara, o čemu je Cenzolovka pisala, odbijen je kao suvišan, jer se „ne bi moglo doći do novih saznanja“.

Pretres je prekinut da bi advokati odbrane mogli da izvrše uvid u transkript i izjasne se o odluci sudskog veća, bilo putem žalbe ili u okviru svojih završnih reči.

Suđenje se nastavlja sutra.

 

#EU ZA TEBE
Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Zaštita prava na slobodu izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije“, koji sprovodi Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija. Stavovi izrečeni u ovom tekstu predstavljaju stavove autora i ne odslikavaju stavove EU.