Proces za ubistvo Ćuruvije: Sud odbio da izuzme ključne dokaze – podatke o mobilnim komunikacijama optuženih

11. maj 2021.


Ključne dokaze optužnice, koje odbrana optuženih tokom celog procesa pokušava da eliminiše – podatke sa baznih stanica mobilne telefonije koji pokazuju gde su se nalazili optuženi u vreme ubistva novinara –sudsko veće ovog puta odbilo da odbaci

Na današnjem glavnom pretresu, u ponovljenom suđenju optuženima za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije, počela je naredna faza dokaznog postupka tokom koje će se tužilac i odbrana izjašnjavati o pisanoj dokumentaciji.

Tu spada jedan deo ključnih dokaza optužnice, poput podataka sa baznih stanica mobilne telefonije koji pokazuju gde su se nalazili optuženi u vreme ubistva 11. aprila 1999. godine i koje odbrana, tokom celog sudskog procesa dugog šest godina, pokušava da eliminiše.

Sudsko veće je danas saopštilo da je odbacilo predlog odbrane da se „izdvoje svi materijali vezani za mobilnu komunikaciju“.

„Odbija se predlog advokata prvookrivljenog, drugookrivljenog i četvrtookrivljenog (Radeta Markovića, Milana Radonjića i Ratka Romića, prim. nov.) jer se ne mogu izuzeti kao nezakonito pribavljeni dokazi zato što su sačinjeni u skladu sa svim zakonskim odredbama“, saopštila je predsednica sudskog veća Snežana Jovanović.

U pitanju su podaci koje je tužilaštvo navelo kao dokaz da su Ratko Romić i Miroslav Kurak, optuženi za neposredno izvršenje zločina, bili u blizini mesta ubistva Slavka Ćuruvije u vreme kada je zločin izvršen.

Zanimljivo je da je ovo isto sudsko veće prilikom prvostepenog sudskog postupka, u aprilu 2018. godine, prihvatilo zahtev odbrane i iz dokaznog materijala izuzelo deo podataka o mobilnim komunikacijama okrivljenih.

Apelacioni sud je usvojio žalbu tužilaštva i ove dokaze vratio u proces, uz obrazloženje da su dokazi „pribavljeni na zakonit način“.

Reč je, zapravo, o devet diskova koji su predati policiji i iz kojih se vidi da su optuženi bili na mestu ubistva, kao i da su međusobno komunicirali. Čak dva puta je ovo sudsko veće izuzimalo ove ključne dokaze uz obrazloženje da policija nije dala pisanu potvrdu o oduzimanju diskova od Mobtela (kasnije Telenor).

Apelacioni sud je dva puta intervenisao i vraćao dokaze u postupak, tako da sudskom veću ovog puta nije preostalo ništa drugo nego da odbije zahtev odbrane da izuzme i ove dokaze.

Na današnjem ročištu izvršen je uvid u transkripte izvođenja pisanih dokaza tokom prvostepenog suđenja. U te dokaze spadaju, na primer, veštačenje parafinske rukavice, balističko veštačenje, kriminalističko-tehnički pregled lica mesta i slično.

Suđenje se nastavlja sutra, kada će odbrana imati priliku da iznese primedbe na dokaze koji su danas izlistani.

Za ubistvo Slavka Ćuruvije prvostepeno su na ukupno sto godina zatvora osuđeni rukovodioci i operativci Službe državne bezbednosti Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak (u bekstvu) i Ratko Romić.

Apelacioni sud je pre gotovo godinu dana predmet vratio na ponovno suđenje.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Zaštita prava na slobodu izražavanja u pravosudnom sistemu Srbije“, koji sprovodi Slavko Ćuruvija fondacija, a finansira Evropska unija. Stavovi izrečeni u ovom tekstu predstavljaju stavove autora i ne odslikavaju stavove EU.

#EU ZA TEBE
SĆF