Pexels

Poziv za učešće na konkursu: Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava

15. maj 2022.


“Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” je zajednička inicijativa Crte i Crtine inicijative Otvoreni parlament, Partnera za demokratske promene Srbija i Slavko Ćuruvija fondacije uz podršku Evropske unije.  Inicijativa je usmerena na podsticanje javnosti da zahteva odgovoran rad Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa demokratskim vrednostima i ulogama koje parlament mora da obavlja kao najviše predstavničko telo. Odgovorno delovanje Skupštine Srbije jedan je od uslova za uspostavljanje funkcionalne demokratije, kao i vladavine prava, koja je i jedan od ključnih prioriteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Da bismo uspeli u misiji u kojoj pokušavamo da dokažemo da mi kao građani ne smemo da odustanemo od naše najvažnije institucije, u okviru inicijative svakodnevno pratimo i analiziramo rad Narodne skupštine, prikupljamo dokaze i činjenice i tražimo od parlamenta da bude odgovoran i da štiti javni interes. Podjenako važni za kvalitetniji život građana Srbije su i lokalni parlamenti, koji donose odluke koje direktno utiču na kvalitet života građanki i građana.

UPDATE 20. decembar 2022.
Slavko Ćuruvija fondacija obnavlja poziv za medije da dostave predloge tema za medijsko izveštavanje o lokalnim parlamentima. Rok za podnošenje novih predloga tema ističe 10. februara 2023. godine. Uslovi učešća i obrazac za prijave se nalaze u nastavku teksta.

Ciljevi Programa

Program podrške lokalnim medijima u okviru inicijative “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” pokrenut je radi proizvodnje informativnog sadržaja koji:

  • Promovišu i podstiču građane da zahtevanje većeg stepena efikasnosti i odgovornosti Narodne skupštine i narodnih poslanika, ili lokalnih parlamenata;
  • Povećavaju nivo informisanosti i svesti građana o ulozi Narodne skupštine i narodnih poslanika, ili lokalnih parlamenata.

Vama ostavljamo da u potpunosti osmislite teme koje su važne za vaše sredine, kao i izbor da li će se one odnositi na rad lokalnog ili nacionalnog parlamenta. Osnovni kriterijum za ocenjivanje predloga biće relevantnost predloga za građane, kao i potencijal tema da zainteresuju građane da prate rad parlamenta. Takođe, prednost će imati oni predlozi koji otvaraju nove teme u lokalnim zajednicama, ili predstavljaju istraživački rad na pričama koje direktno utiču na život građana.

Iznos podrške

U okviru ovog poziva, mediji mogu da predlože najviše osam tema koje obrađuju rad nacionalnog ili lokalnog parlamenta. Produkcija svake teme koja bude odabrana za podršku, biće finansirana sa 150 EUR u dinarskoj protivvredosti.

Rok za podnošenje prijava

Rok za dostavljanje predloga je ponedeljak, 6. jun 2022, na email adresu info@slavkocuruvijafondacija.rs.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća na konkursu imaju isključivo lokalni mediji čiji su predstavnici učestvovali na radionici “Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava“ 14. i 15. maja 2022. godine u Beogradu.

Podržani će biti isključivo mediji koji poštuju Kodeks novinara Srbije i prihvataju nadležnost Saveta za štampu.

 

NAPOMENA: Nakon realizacije predloženih tema Slavko Ćuruvija fondacija ostavlja mogućnost da obnovi poziv za lokalne medije u skladu sa raspoloživim sredstvima u okviru projekta „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava“

 

PRILOG: Formular za prijavu – Predlog medijskih tema – Vratimo se na pocetak