Foto: SĆF

Objavljen online pravni vodič za novinare

12. jun 2018


Sajt „U pravu si! za novinare“ na jednostavan i pregledan način objašnjava prava i obaveze iz oblasti radnog prava koje su od važnosti za novinare. Posebna pažnja posvećena sindikalnom organizovanju medijskih profesionalca

Online vodič kroz radna prava i sindikalno organizovanje novinara i medijskih profesionalca „U pravu si! za novinare je predstravljen na konferenciji koju je Slavko Ćuruvija fondacija organizovala u coworking prostoru „Talk and Talk“.

Prisutnima su se obratili Andraš Juhas, izvršni urednik portala Mašina, Dragana Pejović, novinarka i predsednca sindikata novinara nedeljnika NiN i Ilir Gaši, programski direktor Slavko Ćuruvija fondacije. Tribinu je moderirala novinarka Danica Vučenić. Pored predstavljanja vodiča govorilo se i o stepenu ostvarivosti radnih prava novinara u Srbiji danas, kao i perspektivama za sindikalno organizovanje u budućnosti.

Vodič „U pravu si! za novinare“ sadrži tekstove koji na jednostavan i pregledan način objašnjavaju prava i obaveze koja poslodavci i medijskih profesionalci moraju da poštuju prilikom zasnivanja radnih odnosa, obračuna i isplate zarade, radnog vremena i odmora, odsustva, prestanka radnog odnosa i rada van radnog odnosa. Pored toga posebno su obrađene oblasti zlostavljanja i diskriminacije na radu, zaštite ranjivih kategorija, a predstavljena su i pravila po kojima postupa inspekcija rada, kao regulativa iz domena sindikalnog organizovanja.

Sajt se nalazi na adresi upravusizanovinare.rs.

Projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo kao deo regionalnog projekta Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbednosti novinara, u partnerstvu šest regionalnih udruženja novinara – Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja BH novinara (BHN), Hrvatskog novinarskog društva (HND), Udruženja novinara Kosova (UNK), Udruženja novinara Makedonije (UNM) i Sindikata medija Crne Gore (SMCG).