Novi projekat: U pravu si! – vodič kroz radna prava i sindikalno organizovanje novinara

11. oktobar 2017.


Kako bi osnažila novinare u borbi za bolje radne uslove i skrenula pažnju na njihov nesiguran položaj na tržištu, koji negativno utiče i na slobodu medija i izražavanja, Slavko Ćuruvija fondacija pokrenula je projekat „U pravu si! Vodič kroz radna i sindikalna prava novinara“.

Glavni proizvod projekta je elektronski vodič koji će novinarima i drugim medijskim profesionalcima na jednostavan i komunikativan način obezbediti relevatne informacije o njihovim radnim pravima i mogućnostima za sindikalno organizovanje, kao i o mogućnostima za njihovu zaštitu.

Publikacija je deo šire „U pravu si!“ inicijative koja je pokrenuta 2001. godine sa ciljem informisanja građana Srbije o njihovim pravima i obavezama u pravnom sistemu Republike Srbije.

Istovremeno, portali Cenzolovka.rs i Mašina.rs objavljivaće analitičke članke o radnom položaju novinara u Srbiji, pitanjima sindikalnog organizovanja i drugim oblicima zaštite radnih prava novinara, posebno u lokalnim medijima.

Kako se navodi u projektu, novinari i drugi profesionalci u medijima suočavaju se sa prekarizacijom rada, a istraživanja pokazuju da većina novinara u Srbiji brine zbog nesigurnosti svog posla. „Novinari su pritisnuti pravnom nesigurnošću, nestalnim radnim vremenom, nesigurnim uslovima rada, malim platama… Mnogi rade bez ugovora, posebno mlađi, angažovani su privremeno, na nekoliko meseci… U najgoroj poziciji su frilenseri koji nemaju ni minimalnu zaštitu Zakona o radu“, navodi se u projektu i dodaje da većina novinara nije sindikalno organizovana.

Takva situacija u radnim odnosima „direktno utiče na ukupnu slobodu medija i izražavanja“, pa je opšti cilj samog projekta da se pomogne u smanjivanju uredničkih i menadžerskih pritisaka na novinare koji su „umnogome omogućeni upravo nesigurnim uslovima rada i nestabilnim prihodima“.

Projekat će biti realizovan od 1. oktobra 2017. do 31. marta sledeće godine.

 

EU-funding-logo_ups_proj

Projekat finansira Evropska unija kroz program malih grantova „Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu“, koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo kao deo regionalnog projekta Regionalne platforme Zapadnog Balkana za zastupanje slobode medija i bezbednosti novinara, u partnerstvu šest regionalnih udruženja novinara – Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja BH novinara (BHN), Hrvatskog novinarskog društva (HND), Udruženja novinara Kosova (UNK), Udruženja novinara Makedonije (UNM) i Sindikata medija Crne Gore (SMCG).