Komisija odlučila o finansiranju projekata u okviru programa „Kaži/traži šta te zanima“

27. jun, 2017


 

Sedam organizacija civilnog društva u naredne dve godine radiće zajedno sa građanima i upravama na uspostavljanju prakse utvrđivanja javnog interesa u informisanju

Nezavisno udruženje novinara Srbije, na osnovu predloga tročlane nezavisne komisija, donelo je rešenje o raspodeli sredstava u okviru programa podrške „Kaži/traži šta te zanima“ organizacijama civilnog društva u ukupnoj vrednosti od 24.378,50 evra u dinarskoj protivrednosti.

Organizacije civilnog društva širom Srbije uspostavljaće u svojim gradovima i opštinama mehanizme za uključivanje građana u definisanje i kontrolu ispunjenosti javnog interesa u procesu sufinansiranja medijskog sadržaja iz lokalnih budžeta.

Izabrani projekti predviđaju istraživanja, analize, ankete, javne akcije, fokus grupe, okrugle stolove, radionice sa građanima, medijima i upravom. Ova podrška deo je šire inicijative civilnog društva za kontrolu trošenja javnog novca u medijma i njegovih efekata na medijski pluralizam.

Program „Kaži/traži šta te zanima“ realizuju NUNS, BIRN i Fondacija Slavko Ćuruvija u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Na konkurs koji je trajao od 19. maja do 9. juna 2017. prijavljeno je 16 projekata. Petnaest projektnih prijava u ukupnoj vrednosti od 50,977.50 EUR je ispunilo sve tehničke kriterijume dok je jedan projekat odbačen zbog neispunjavanja kriterijuma navedenog u tački 6.

Rešenje o raspodeli sredstava (pdf)