Kako do boljeg informisanja građana u Požarevcu?

26. maj 2017.


Problemi sa kojima su suočeni lokalni mediji nakon petogodišnjeg sprovođenja medijske strategije, kao i kako su se ti problemi odrazili na informisanje građana o svemu što je važno za lokalne sredine, biće tema javne debate koju u ponedeljak, 29. maja, u Požarevcu organizuje Slavko Ćuruvija fondacija.

Kako bi omogućila da se tokom medijske reforme čuje glas lokanih zajednica, Slavko Ćuruvija fondacija u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) prikuplja iskustva koja su dosad imali građani, novinari, mediji i predstavnici organa lokalne samouprave u gradovima širom zemlje.

Pokušaćemo da odgovorimo i na to kako se medijska reforma odrazila na kvalitet javnog informisanja u lokalnim zajednicama, ali i na položaj lokalnih medija i novinara. Kako je uticala na redovno izveštavanje građana o svim pitanjima od značaja za njihov život? Šta je potrebno uraditi da bi građani Požarevca dobijali pravovremene, objektivne i potpune informacije koje su važne za njihovu zajednicu?

U javnoj debati učestvuju Miša Tadić, vlasnik radija Boom 93, Saša Tomić, administratorka grupe Požarevac na FB, Uroš Urošević, novinar, i Ilir Gaši, izvršni direktor Slavko Ćuruvija fondacije. Debatu će moderirati Marija Vučić, novinarka portala Cenzolovka.rs.

Slavko Ćuruvija fondacija će se zalagati da zaključci razgovora budu uzeti u obzir prilikom izrade nove medijske strategije.

Debata će biti održana u Centru za kulturu, u ponedeljak, 29. maja 2017, u 18 sati.