Izabrana tri nova partnera u okviru programa „KAŽI/TRAŽI ŠTA TE ZANIMA“

20. jun 2018.


Tri organizacije civilnog društva u narednih godinu dana pokušaće da utvrdi šta je javni interes u njihovim gradovima i opštinama u okviru programa podrške „KAŽI/TRAŽI ŠTA TE ZANIMA“

Nezavisno udružene novinara Srbije, na osnovu predloga tročlane nezavisne komisija, donelo je rešenje o raspodeli sredstava u okviru programa podrške „KAŽI/TRAŽI ŠTA TE ZANIMA“ organizacijama civilnog društva u ukupnoj vrednosti od 10,499.80 evra, u dinarskoj protivrednosti.

Opšti cilj Programa je doprinos učešću civilnog društva na promene u javnim politikama vezanim za finansiranje medija, koje će odražavati prava i interese građana.

Specifičnii cilj Programa je podrška lokalnim inicijativama organizacija civilnog društva za uključivanje građana u proces sufinansiranja sadržaja od interesa za javnost u svim fazama od definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa o kojima lokalni mediji treba da izveštavaju.

Program podrške „KAŽI/TRAŽI ŠTA TE ZANIMA“ realizuju NUNS, BIRN i Fondacija Slavko Ćuruvija u okviru projekta  „Javni novac za javni interes “ koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Na konkurs koji je trajao od 19. aprila do 9. maja 2018. prijavilo se pet organizacija čiji predstavnici su selektovani i/ili su pohađali obuku  “Učešće javnosti u procesu definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa u sferi lokalnog javnog informisanja”.

Rešenje o raspodeli sredstava u okviru programa podrške „Kaži/traži šta te zanima“ možete pogledati u ovde.