Debata o kvalitetu informisanja u Užicu

20. decembar 2017.


U okviru serije razgovora o problemima sa kojima su suočeni lokalni mediji u Srbiji, Slavko Ćuruvija fondacija u Užicu, u petak, 22. decembra, organizuje petu javnu debatu o stanju medija i kvalitetu informisanja građana na lokalu.

Kako bi omogućila da se tokom medijske reforme čuje glas lokanih zajednica i kako bi njihov glas prenela državnim institucijama koje bi trebalo da počnu rad na novoj medijskoj strategiji, Slavko Ćuruvija fondacija, u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), serijom razgovora i javnih tribina prikuplja iskustva koja su dosad imali građani, novinari, urednici, vlasnici medija i predstavnici lokalne samouprave u gradovima širom zemlje.

Pokušaćemo da odgovorimo i na pitanje kako se medijska reforma (privatizacija, zakonodavstvo, projektno sufinansiranje…) odrazila na kvalitet javnog informisanja u gradovima širom Srbije i na položaj medija i novinara u tim sredinama. Kako su promene proteklih godina u medijskoj sferi uticale na redovno izveštavanje građana o svim pitanjima od značaja za njihov život? Šta je još potrebno uraditi da bi građani Užica dobijali pravovremene, objektivne i potpune informacije koje su važne za njihovu zajednicu?

U javnoj debati učestvuju Dragomir Pop-Mitić iz Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, Nenad Kovačević, novinar i dopisnik dnevnog lista Danas, Marko Vujačić, izvršni direktor Slavko Ćuruvija fondacije, a najavljeno je i učešće predstavnika lokalne samouprave Grada Užica. Debatu će moderirati Ivana Stevanović, programska menadžerka Slavko Ćuruvija fondacije.

Kao i sa prethodnih debata koje su održane u Požarevcu, Subotici, Novom Pazaru i Leskovcu, Slavko Ćuruvija fondacija će se zalagati da zaključci razgovora budu uzeti u obzir prilikom izrade nove medijske strategije.

Debata će biti održana u petak, 22. decembra 2017, u 12 sati, u Omladinskom klubu Gradskog kulturnog centra Užice, Trg Svetog Save 11.

Facebook-1500px-UZICE