Apelacioni sud odlučio da zakaže pretres u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije za mart 2023. godine

16. decembar 2022.


Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu, nakon većanja, donelo je rešenje da se u postupku koji se vodi zbog ubistva vlasnika, direktora, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dnevni telegraf“ i nedeljnika „Evropljanin“, Slavka Ćuruvije, otvori pretres i isti je zakazan za 6,7,8,9. i 10. mart 2023. godine.

Izvor: Apelacioni sud u Beogradu

Apelacioni sud je doneo ovo rešenje na predlog Tužilaštva za organizovani kriminal, okrivljenih i njihovih branilaca imajući u vidu da prvostepeni sud nije postupio u svemu po primedbama datim u prethodnom rešenju Apelacionog suda kojim je ukinuta ranija presuda prvostepenog suda usled čega je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, a što je uticalo i na pravilno utvrđenje činjeničnog stanja.