Alumni radionica polaznika ŠDN posvećena pisanju projekata

25. maj 2017.


Polaznici alumni programa Škole digitalnog novinarstva Slavko Ćuruvija fondacije okupili su se prošlog vikenda u Beogradu kako bi se informisali i o sve korisnijoj veštini za novinare danas – osnovama pisanja aplikacija za medijske projekte.

Uz mentorsku pomoć Ilira Gašija, izvršnog direktora Slavko Ćuruvija fondacije, Aldina Luinović (Prijepolje), Violeta Glišić (Kragujevac), Dragana Prica, Milena Dragović (Novi Sad), Ivana Stojanović, Filip Rudić (Beograd) i Tamara Milojević (Niš) naučili su kako da razviju ideju za određeni medijski sadržaj koji doprinosi kvalitetu javnog informisanja, da definišu i objasne problem kojim se projektna ideja bavi, da odrede projektne ciljeve, ciljne grupe, metodologiju i aktivnosti projekta, da budžetiraju troškove…

Pored toga, razgovaralo se i o upravljanju projektima, komunikaciji sa donatorima, ocenjivanju uspeha projekta i izveštavanju.

Na kraju dvodnevnog kursa učesnici su samostalno razvili svoje prve projekte. Jedan od njih bio je projekat „Uključivanje mladih u proces političkog odlučivanja“, koji kroz šest multimedijalnih sadržaja, na kreativan, informativan i razumljiv način upoznaje mlade sa značajem učestvovanja u političkom odlučivanju i procesima donošenja odluka.

Pored ovog osnovnog nivoa obuke, Slavko Ćuruvija fondacija će organizovati i radionicu za napredni nivo.

Stanje u medijima je takvo da novinari koji žele da se slobodno bave istraživanjem tema od javnog interesa sve češće moraju sami da obezbede novac kojim će finansirati sopstveni rad, te smatramo da će ih obuke poput ove učiniti otpornijim na ekonomske pritiske koje trpe u redakcijama.

Poznavanje pisanja projekata može biti veoma korisno i zato što će novinarima pomoći da se bave temama za koje misle da su važne, a koje zahtevaju duži, često višemesečni rad, nezavisno od toga da li već rade u redakcijama ili su frilenseri.


Foto: Marija Manojlović / Slavko Ćuruvija fondacija