rockfeller_logo_03Fond braće Rokfeler podržava društvene promene koje doprinose pravednijem i  održivom svetu u miru.


USAID_Identity_LiveZahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Slavko Ćuruvija fondacija radi na jačanju medijske scene u osam gradova u Srbiji kroz pokretanje javnih debata o problemima novinara i medija i mogućim rešenjima


NED_logo_novi_02Nacionalna zadužbina za demokratiju je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta.

 


danish_embasy_logo_1Slavko Ćuruvija fondaciju podržava Ambasada Kraljevine Danske u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

RANIJI DONATORI


btd_logo_03

Balkanski fond za demokratiju (BTD), projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, podržava demokratiju, dobro upravljanje i evroatlantske integracije u Jugoistočnoj Evropi kroz program pružanja pomoći u grantovima.


australijskaambasadaSlavko Ćuruvija fondaciju podržava ambasada Australije u Srbiji.