kretanje-od-naredbe-za-prekid-pracenja-do-ubistva-curuvija-mapa-cz