SĆF – Saopštenje – 7-feb-2020 – REM se još jednom stavio u službu obračuna vladajuće stranke i njoj bliskih glasila sa novinarima