U razgovoru sa Jornom Mikelsenom, glodurom Jyllands Postena