KONTEKST

Proces tranzicije Srbije u moderno i demokratsko društvo nakon promena iz 2000. godine obeležen je sporim ali neprekidnim radom na socijalnim i ekonomskim reformama. Mediji u Srbiji bore se sa političkim i ekonomskim pritiscima, sve manjim prihodima izazvanim trajnom ekonomskom krizom i generalno slabim finansijskim uslovima.

Mnogim medijima nije transparentna vlasnička struktura niti se zna ko im je osnivač i često bivaju korišćeni kao oružje u političkim obračunima.

Umesto da služe kao demokratska kontrola vlasti, mediji u Srbiji postali su prevashodno vođeni uticajem tajkuna ili političara. Na taj način građani su ostavljeni na cedilu bez važnog sredstva za demokratsku kontrolu.

Na političkoj i medijskoj sceni kojom dominiraju tabloidni pristup i senzacionalizam, uz političke i ekonomske pritiske na medije i pretnje novinarima, smatramo da je neophodno pružiti jasnu i snažnu podršku nezavisnom novinarstvu u Srbiji.

Slobodni razvoj nezavisnih i profesionalnih medija neophodan je kako bi se zadovoljile potrebe građana Srbije za informacijama od javnog značaja iz svih oblasti života: politike, ekonomije, kulture, umetnosti, obrazovanja, zaštite životne sredine, sporta i zabave.

PROGRAMI PODRŠKE

Slavko Ćuruvija Fondacija se fokusira na tri oblasti rada u kojima pruža podršku: razvoj lokalnih medija, podrška istraživačkom novinarstvu, kao i podrška obrazovanju mladih novinara.

1. Razvoj lokalnih medija – Cilj rada u ovoj oblasti je podrška lokalnim medijima da ostvare nezavisnost i samoodrživost kroz izradu kvalitetnog i relevantnog lokalnog sadržaja. Ovo ćemo ostvariti kroz:

1) Davanje grantova – Davanje grantova za projekte kojima će biti istražene priče koje se na drugi način ne bi našle na programu lokalnih stanica ili novina, kao i delimičnim finansiranjem troškova medijskih organizacija.

2) Podršku pilot projekata u lokalnim zajednicama – Za razliku od drugih donatorskih organizacija u Srbiji, Slavko Ćuruvija Fondacija će pružati podršku novim i neformalnim medijima. Ovde se pre svega misli na veb portale, online radio stanice, blogove i slično.

3) Edukaciju urednika i menadžmenta medija – Fondacija će kroz treninge pomagati medijima u boljem upravljanju svojim resursima i u pronalaženju novih načina da se postigne samoodrživost na tržištu koje prolazi kroz ekonomsku krizu. SCF će takođe pomoći lokalnim medijima kroz obuku za novinare i urednike.

4) Pružanje tehničke pomoći – Kroz različite projekte Fondacija će podržati medije u nabavci opreme koja im je neophodna ili finansirati trening za ljude koji će izraditi i održavati veb prezentacije i kanale na socijalnim mrežama.

2. Podrška istraživačkom novinarstvu – Cilj ovog programa je unapređenje kvantiteta i kvaliteta istraživačkog novinarstva u Srbiji. Ovo ćemo ostvariti kroz:

1) Davanje grantova – Grantovi se daju kako bi se pomoglo istraživačkim novinarima da organizuju svoja istraživanja i pokriju troškove rada na priči koju istražuju (putni troškovi, korišćenje medijskih arhiva i baza, različita tehnička podrška, i slično).

2) Nagrade – Davanjem nagrada kao vid promocije istraživačkog novinarstva i istraživačkih novinara koji su radili na pričama.

3) Podizanje svesti o važnosti istraživačkog novinarstva – Podrška objavljivanju i emitovanju istraživačkih tekstova i priloga, PR aktivnosti, umrežavanje sa različitim zainteresovanim stranama u zemlji i inostranstvu.

3. Stipendije i podrška obrazovanju mladih novinara – Stipendije će pomoći pre svega mladim novinarima da steknu iskustvo kroz rad sa iskusnijim kolegama iz zemlje i inostranstva, kako bi naučili više o istraživačkom novinarstvu i o kvalitetnom novinarstvu opšte.

1) Treninzi – SCF će organizovati predavanja i radionice sa istaknutim profesionalcima u saradnji sa katedrama za novinarstvo različitih univerziteta u Srbiji, kao i posebnim radom u malim grupama za one koji pokažu izuzetan talenat.

2) Stipendije – Najuspešniji studenti će dobiti stipendiju za probni rad u stranim redakcijama, a nakon toga i stipendiju za probni rad u nekoj od domaćih redakcija.