Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje trenerskih usluga