Zavrsna rec tuzioca – Sudjenje za ubistvo Slavka Curuvije