Slavko Ćuruvija fondacija

Inicijativu za uspostavljanje Slavko Ćuruvija fondacije (SCF) pokrenuli su Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije. Uz pomoć prijatelja iz nevladinog sektora Srbije i podršku Fondacije...

Programi podrške

KONTEKST Proces tranzicije Srbije u moderno i demokratsko društvo nakon promena 2000. godine obeležen je sporim ali neprekidnim radom na socijalnim i ekonomskim reformama. Mediji u Srbiji bore se sa...

Dnevni Telegraf

Slavko Ćuruvija je početkom 1996. godine osnovao „Dnevni telegraf“, prvi nezavisni dnevnik u Srbiji. List je za kratko vreme postao popularan i premašio tiraž od 100.000 primeraka. Poverenje...